Dom: 23-200 Spławy Pierwsze, ul. Ostrowiecka

892 877,25

Spławy Pierwsze, lubelskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 23-200 Kraśnik ul. Narutowicza 1/3

tel. 818253168

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 429/18.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku (tel. 81 825 31 68) w sprawie Km 429/18 w trybie art. 953 w zw. z art. 986(4) §4 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 336/8, 336/9, 336/10 o łącznej pow. 0,3786 ha  położonej: 23-200 Kraśnik, Spławy Pierwsze, ul. Ostrowiecka, obręb ewidencyjny Bojanówka.

 

Opis nieruchomości:
Działka nr 336/8 o pow. 0,1718 ha, działka nr 336/9 o pow. 0,1323 ha, działka nr 336/10 o pow. 0,0745 ha.

Na działkach nr 336/8 i 336/9 zlokalizowany jest budynek mieszkalny połączony z garażem: dom parterowy, z użytkowym poddaszem, podpiwniczony z dobudowanym do bryły budynku garażem dwustanowiskowym (powierzchnia zabudowy: 238,00 m2, powierzchnia netto parteru i poddasza 229,60 m2, powierzchnia użytkowa 194,70 m2, powierzchnia netto garażu 52,00 m2), budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej; nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze o nawierzchni asfaltowej z wykonanym wjazdem z drogi (dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej).

Przetarg odbędzie się w drodze elektronicznej na portalu e-licytacje. komornik. pl;
Przetarg rozpocznie się w dniu 07-12-2023r. o godz. 10:00;
Przetarg zakończy się w dniu 14-12-2023r. o godz. 10:00;

Suma oszacowania wynosi 1 190 503,00zł;
Cena wywołania wynosi  892 877,25zł (3/4 sumy oszacowania).

Rękojmia wynosi 119 050,30zł. (1/10 sumy oszacowania).
Rękojmia w kwocie: 119 050,30zł winna znajdować się na rachunku komornika: 26 1240 2395 1111 0000 3333 3489 najpóźniej w dniu 05-12-2023r.
Rękojmia winna znajdować się na rachunku komornika najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu; za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.
Zgodnie z treścią art. 977 k.p.c. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania ww. danych niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Nie stosuje się przepisu art. 964 k.p.c., (określającego kto nie składa rękojmi).
Zapoznanie się z obwieszczeniem nie wymaga uwierzytelnienia. Zapoznanie się z protokołem opisu i oszacowania nieruchomości również udostępnianym w systemie teleinformatycznym wymaga uwierzytelnienia.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11.00 do godz. 15.00. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z treścią art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

(PPKH/15/12)

Szczegóły ogłoszenia

Cena

892 877,25 zł

Powierzchnia

194.70 m2

Powierzchnia działki

3786 m2

Numer działki

336/8; 336/9; 336/10

Data licytacji

07.12.2023

Lokalizacja

ul. Ostrowiecka, Spławy Pierwsze, kraśnicki, lubelskie

Liczba pokoi

6

Rodzaj ogrzewania

gaz, olejowe, kominek

Media

energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz

Dodatkowe

garaż, piwnica, ogrodzony

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom: ul. Owczarska, Milanówek

ul. Owczarska, Milanówek, grodziski, mazowieckie
260,60 m2 | działka: 4 068,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 29.11.2023
584 547,33

Dom dla dużej rodziny

Wolności, Mikołów, mikołowski, śląskie
130,20 m2 | działka: 1 694,00 m2
6 pokoi
 
do odświeżenia | woda, kanalizacja, energia elektryczna
599 000,00

Dom wolnostojący: Wisła, ul. Kopydło

Kopydło, Wisła, cieszyński, śląskie
391,70 m2 | działka: 2 062,00 m2
5 pokoi
licytacja: 08.12.2023
1 019 333,33

Dom i zabudowania gospodarcze

Serbów, słubicki, lubelskie
136,11 m2 | działka: 2 013,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 07.06.2023
165 000,00

Dom jednorodzinny na ładnej działce

Nowa Wieś, Krzeszowice, krakowski, małopolskie
175,85 m2 | działka: 1 846,00 m2
5 pokoi
 
do wykończenie | energia elektryczna, szambo, woda
532 553,33

Dom jednorodzinny _PRZETARG SYNDYKA

Jarzębinowa, Szczawno Zdrój, wałbrzyski, dolnośląskie
341,68 m2 | działka: 702,00 m2
9 pokoi
 
do wykończenie
licytacja: 27.11.2023
238 781,25

Budynek usługowy- była sala bankietowa LICYTACJA

Budzisz, Dębica, dębicki, podkarpackie
545,00 m2 | działka: 1 995,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | woda, gaz, kanalizacja
1 304 127,33

Dom parterowy w cenie mieszkania, do remontu

Konińska , Rychwał, Koniński, wielkopolskie
85,00 m2 | działka: 629,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | woda, energia elektryczna, kanalizacja, gaz
175 000,00

Budynki mieszkalno gospodarcze- dom i chlewnia

Sobiesęki Trzecie, kaliski, wielkopolskie
390,00 m2 | działka: 13 200,00 m2
 
do odświeżenia | energia elektryczna, woda
licytacja: 18.01.2024
232 500,00