Dom: 36-046 Wola Zgłobieńska

280 800,00

Wola Zgłobieńska, podkarpackie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej,

Słowackiego 24, Rzeszów, 35-060 Rzeszów

tel. 17 783 78 84 / fax. 17 852 99 28

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 147/11.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

  O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie na podstawie art. 952 i 953 k.p.c. w zw. z art. 9861 i art. 9864 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.02.2024 r. o godz. 13:00 na portalu: e-licytacje .komornik. pl rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 1 k.p.c.

D R U G A     L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Wola Zgłobieńska, oznaczonej jako działka nr 722/5, o pow. 20,55a zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 160,0 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  374 400,00zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 280 800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 37 440,00zł, na rachunek bankowy komornika:

44 1020 4391 0000 6602 0004 6979 w PKO B.P. SA Oddział 1 w Rzeszowie,

najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, przy czym za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Komornika.

Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem elicytacje. komornik. pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z art.  976  kpc, w  przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogły nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją tj. od 07.02.2024 r. do 21.02.2024 r.

Na podstawie art. 9864 § 5 k.p.c. protokół opisu i oszacowania nieruchomości udostępniony jest w systemie teleinformatycznym.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 28.02.2024 r. o godz. 13:00.

Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Organy gmin, urzędów skarbowych i ubezpieczeń społecznych wzywa się, stosownie do art. 954 kpc, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły komornikowi zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji.

 

 

PEKH/2/26 

Szczegóły ogłoszenia

Cena

280 800,00 zł

Powierzchnia

160 m2

Powierzchnia działki

2055 m2

Data licytacji

21.02.2024

Lokalizacja

Wola Zgłobieńska, rzeszowski, podkarpackie

Liczba pięter

2

Liczba pokoi

5

Media

woda, szambo, energia elektryczna, gaz

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Udziały 2 x 1/2 : Dom 05-123 Chotomów

Mała, Chotomów, legionowski, mazowieckie
158,80 m2 | działka: 1 000,00 m2
5 pokoi
 
woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna
licytacja: 26.04.2024
377 025,00

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Domaniewice, łowicki, łódzkie
7 923,00 m2 | działka: 187 609,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
5 759 080,00

Dom: udział 1/2 ul. Podmiejska 89-620 Lipienice

Podmiejska, Lipienice, chojnicki, pomorskie
145,08 m2 | działka: 6 818,00 m2
4 pokoje
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 22.02.2024
185 025,00

Dom, budynki gospodarcze LICYTACJA

Rzeck, olsztyński, warmińsko-mazurskie
207,90 m2 | działka: 22 600,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | woda, szambo, energia elektryczna
licytacja: 14.03.2024
1 155 660,00

2 domy w miejscowości Przystań 07-415

Przystań, ostrołęcki, mazowieckie
168,70 m2 | działka: 3 048,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 20.03.2024
336 200,00

Hotel do remontu na dużej działce LICYTACJA

Bohaterów Warszawy, Szczawno-zdrój, dolnośląskie
440,00 m2 | działka: 2 699,00 m2
15 pokoi
 
do remontu | energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 10.04.2024
1 751 827,50

Dom jednorodzinny _PRZETARG SYNDYKA

Jarzębinowa, Szczawno Zdrój, wałbrzyski, dolnośląskie
341,68 m2 | działka: 702,00 m2
9 pokoi
 
do wykończenie
licytacja: 01.01.2024
179 085,94

Dom: ul. Źródlana Piotrków Trybunalski

Źródlana, Piotrków Trybunalski, Piotrków Trybunalski, łódzkie
130,30 m2 | działka: 584,00 m2
2 pokoje
licytacja: 18.03.2024
395 325,00

Dom jednorodzinny na dużej działce

Porankowa, Jeziórko, piaseczyński, mazowieckie
123,80 m2 | działka: 1 105,00 m2
5 pokoi
 
do wykończenie | energia elektryczna, szambo, woda
489 000,00