Dom jednorodzinny na sporej działce w centrum

225 750,00

Człopa, zachodniopomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałczu

Grzegorz Wołodkowicz

Kancelaria Komornicza nr II w Wałczu

78-600 Wałcz Kościelna 2/2

tel. 672509256

Km 449/23

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 986^. § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

o godzinie 12:00 w dniu 18 kwietnia 2024r.

 

na portalu s://elicytacje.komornik,pl rozpocznie się

 

  pierwsza licytacja

 

prawa własności nieruchomości gruntowej w postaci działki o numerze 18/2 o łącznej powierzchni 1457 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym o powierzchni 117,23m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 89m2, położonej w 78-630 Człopa ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1W000xxxx/8].

Wyżej wskazana nieruchomość jest zamieszkała.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 25 kwietnia 2024r. o godzinie 12:00.

 

Suma oszacowania wynosi 301 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 225 750.00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 100,00zł. Rękojmię należy uiścić na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas Polska SA: 54 1600 1462 1802 6080 4000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisów art.: 955, 956 oraz 964 kpc nie stosuje się.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 10.00 do 12.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: s://elicytacje.komornik,pl.

 

Zgodnie z przepisem; – art. 971 kpc nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych. – art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru pesel, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni nie później niż dzień przed terminem licytacji.

 

Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także inne osoby, o ile posiadają w tym systemie konto.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do złożenia deklaracji oraz zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność dłużnika. Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/7/6/PPSGB

Cena

225 750,00 zł

Powierzchnia

117 m2

Powierzchnia działki

1457 m2

Numer działki

18/2

Data licytacji

18.04.2024

Lokalizacja

Zwycięstwa Wojska Polskiego, Człopa, wałecki, zachodniopomorskie

Liczba pięter

2

Liczba pokoi

3

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Stan

do odświeżenia

Media

energia elektryczna, woda, kanalizacja

Dodatkowe

ogrodzony, piwnica, strych

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Dom: Aleksandrów Łódzki, ul. Wrzosowa

Wrzosowa, Aleksandrów Łódzki, zgierski, łódzkie
178,96 m2 | działka: 1 465,00 m2
6 pokoi
 
energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 22.05.2024
530 666,67

Hotel, restauracja i stajnie na pięknym terenie

Ruszów, zgorzelecki, dolnośląskie
2 450,00 m2
1 100 000,00

Dom jednorodzinny _PRZETARG SYNDYKA

Jarzębinowa, Szczawno Zdrój, wałbrzyski, dolnośląskie
341,68 m2 | działka: 702,00 m2
9 pokoi
 
do wykończenie
licytacja: 15.04.2024
134 314,46

Dom: 64-300 Grubsko

Grubsko, nowotomyski, wielkopolskie
264,40 m2 | działka: 7 722,00 m2
5 pokoi
licytacja: 06.05.2024
990 000,00

Dom jednorodzinny z częścią usługową nad zalewem

Kąpielowa, Karnin, gorzowski, lubuskie
1 317,26 m2 | działka: 3 271,00 m2
8 pokoi
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
1 277 832,00

Dom: ul. Mazowiecka 96-300 Budy Zaklasztorne

Mazowiecka, Budy Zaklasztorne, żyrardowski, mazowieckie
158,00 m2 | działka: 1 300,00 m2
6 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda, gaz
licytacja: 12.04.2024
471 750,00

Hotel do remontu na dużej działce LICYTACJA

Bohaterów Warszawy, Szczawno-zdrój, dolnośląskie
440,00 m2 | działka: 2 699,00 m2
15 pokoi
 
do remontu | energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 10.04.2024
1 751 827,50

Bliźniak: ul. Świerkowa, Łask

ul. Świerkowa, Łask, łaski, łódzkie
90,00 m2 | działka: 551,00 m2
3 pokoje
 
energia elektryczna, woda, kanalizacja
licytacja: 10.05.2024
215 666,67

Dom jednorodzinny i budynki gospodarcze LICYTACJA

Szkolna, Sulęcinek, średzki, wielkopolskie
245,00 m2 | działka: 660,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 16.04.2024
208 666,67