Dom jednorodzinny na sporej działce w centrum

200 666,67

Człopa, zachodniopomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałczu

Grzegorz Wołodkowicz

Kancelaria Komornicza nr II w Wałczu

78-600 Wałcz Kościelna 2/2

tel. 672509256

Km 449/23

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 986^. § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 28 sierpnia 2024 o godzinie 11.00

 

na portalu s://elicytacje.komornik,pl rozpocznie się

 

  DRUGA licytacja

 

prawa własności nieruchomości gruntowej w postaci działki o numerze 18/2 o łącznej powierzchni 1457 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym o powierzchni 117,23m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 89m2, położonej w 78-630 Człopa ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1W000xxxx/8].

Wyżej wskazana nieruchomość jest zamieszkała.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 4 września 2024 r. o godzinie 11:00.

 

Suma oszacowania wynosi 301 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 200 666.67zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 100,00zł. Rękojmię należy uiścić na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas Polska SA: 54 1600 1462 1802 6080 4000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisów art.: 955, 956 oraz 964 kpc nie stosuje się.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 10.00 do 12.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: s://elicytacje.komornik,pl.

 

Zgodnie z przepisem; – art. 971 kpc nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych. – art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru pesel, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni nie później niż dzień przed terminem licytacji.

 

Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także inne osoby, o ile posiadają w tym systemie konto.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do złożenia deklaracji oraz zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność dłużnika. Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/7/6/PPSGB

Cena

200 666,67 zł

Powierzchnia

117 m2

Powierzchnia działki

1457 m2

Numer działki

18/2

Data licytacji

28.08.2024

Lokalizacja

Zwycięstwa Wojska Polskiego, Człopa, wałecki, zachodniopomorskie

Liczba pięter

2

Liczba pokoi

3

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Stan

do odświeżenia

Media

energia elektryczna, woda, kanalizacja

Dodatkowe

ogrodzony, piwnica, strych

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

  Kontakt ze sprzedawcą

  Podobne oferty

  Domy

  Dom ul. Jana Pawła II, 30-444 Libertów

  Jana Pawła II, Libertów, krakowski, małopolskie
  134,00 m2 | działka: 216,00 m2
  4 pokoje
   
  energia elektryczna, kanalizacja, woda
  licytacja: 14.08.2024
  241 500,00
  Domy

  Dom z garażem: ul. Borsucza, Oława

  Borsucza, Oława, oławski, dolnośląskie
  318,06 m2 | działka: 672,00 m2
   
  energia elektryczna, kanalizacja, woda, gaz
  licytacja: 17.07.2024
  594 533,33
  Domy

  Dom: ul. Parkowa, 32-540 Trzebinia

  Parkowa, Trzebinia, chrzanowski, małopolskie
  134,17 m2 | działka: 2 794,00 m2
  6 pokoi
   
  energia elektryczna, woda, kanalizacja
  licytacja: 14.08.2024
  226 449,33
  Domy

  Budynki mieszkalno- usługowym

  Ostrowska, Raszków, ostrowski, wielkopolskie
  363,60 m2 | działka: 586,00 m2
  6 pokoi
   
  do remontu | energia elektryczna, kanalizacja, woda
  licytacja: 23.08.2023
  372 666,67
  Domy

  Dom w zabudowie szeregowej:Jana Pawła II, Warszawa

  Jana Pawła II , Warszawa, Warszawa, mazowieckie
  156,25 m2 | działka: 196,00 m2
   
  energia elektryczna, kanalizacja, woda
  licytacja: 02.10.2024
  705 750,00
  Domy

  Dom i budynki gospodarcze: ul. Czerska, Śliwice

  Czerska, Śliwice, tucholski, kujawsko-pomorskie
  660,86 m2 | działka: 49 300,00 m2
  6 pokoi
   
  energia elektryczna, kanalizacja, woda
  licytacja: 25.07.2024
  1 332 750,00
  Domy

  Dom + działki: Inwałd 34-120

  Inwałd, wadowicki, małopolskie
  84,07 m2 | działka: 11 350,00 m2
  licytacja: 13.09.2024
  246 000,00
  Domy Nieruchomości przemysłowe

  Dom i budynek produkcyjno-magazynowy, piekarnia

  Turbinowców, Elbląg, elbląg, warmińsko-mazurskie
  365,00 m2 | działka: 1 067,00 m2
  4 pokoje
   
  do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja, gaz
  701 466,00
  Domy

  Dom jednorodzinny z garażem

  Ogrodowa, Łazy, zawierciański, śląskie
  250,00 m2 | działka: 2 781,00 m2
  5 pokoi
   
  do odświeżenia | energia elektryczna, kanalizacja, woda
  licytacja: 12.07.2024
  249 333,33