Grunty orne+budynki mieszkalno-gospodarcze

819 750,00

Nowe Grodziczno, warmińsko-mazurskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim
Marcin Milcarek
Kancelaria Komornicza

Daszyńskiego 5, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 4742249
Km 335/23

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim Marcin Milcarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 05-09-2023r. o godz.10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim mającego siedzibę przy Grunwaldzka 28 odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ELlN/000xxxxx/8

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca działki ewidencyjne nr 253/1, 263, 259/1 a położona w województwie warmińsko-mazurskim, powiat nowomiejski, gmina Grodziczno, miejscowości Mroczenko. Posiada łączną powierzchnię 4,4877 ha. W sąsiedztwie znajdują się grunty orne oraz rozproszona zabudowa zagrodowa. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową w odległości około 300m od drogi asfaltowej. Zlokalizowana w odległości około 2km od terenów zwartej zabudowy wsi Mroczenko, około 7km od gminnej wsi Grodziczno oraz około 7km od najbliższego miasta Nowe Miasto Lubawskie.

W skład zabudowań wchodzą budynki:
1. Budynek mieszkalny połączony z budynkiem inwentarskim nr 1
2. Budynek mieszkalny połączony z budynkiem inwentarskim nr 2
3. Budynek paszami – łącznik
4. Budynek garażowy
5. Stodoła
Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi: 2018,73 m2.

1. Budynek mieszkalny połączony z budynkiem inwentarskim nr 1 murowany I piętrowy z poddaszem, połączony z 1-kondygnacyjnym budynkiem inwentarskim wybudowany w
1982 roku. Na parterze budynek mieszkalny wykorzystywany na cele gospodarcze (paszarnia), na 1 piętrze i częściowo na poddaszu na cele mieszkalne. Dane użytkowe; pow. zabudowy – 95 + 656 = 751 m2( wg danych kartoteki budynków) a pow. użytkowa – 830,05 m2 ( wg pomiarów rzeczoznawcy), W tym : parter 663,32 m2 ( hala produkcyjna 604,57 m2, paszarnia 58,75 m2), I piętro – 136,09 m2 ( 5 pokoi, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, korytarz), poddasze – 30,64 m2 ( 1 pokój). Opis techniczny budynku: fundamenty betonowe, ściany murowane z suporeksu gr. 39 cm, strop betonowy zalewany, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, kryty eternitem, ocieplony wełną mineralną, folią i twardą płytą pilśniową, stolarka okienna okna drewniane 2 i 3 skrzydłowe podwójne w części wymienione na PCV, drzwi drewniane, posadzki w paszami posadzka betonowa, w części mieszkalnej podłogi z desek, panele i płytki w łazienkach, na korytarzu i w kuchni, tynk wew. cementowo -wapienny kat. III, tynk zew. cementowo wapienny kat. II, – ściany w kuchni wyłożone panelami, w pokojach tapetą, w łazience płytkami, schody na 2 kondygnacje betonowe wykończone lastriko, na 3 kondygnacje drewniane, w pokoju na 2 kondygnacji zainstalowany kominek, instalacje: elektryczne – oświetleniowa, siły; sanitarne – wodociągowa z wodociągu wiejskiego kanalizacyjna – do własnego szamba; c.o. – ogrzewanie z kotłowni węglowej, grzejniki żeliwne oraz purmo Stan techniczny oceniam jako przeciętny. Opis techniczny budynku inwentarskiego nr 1: fundamenty betonowe, ściany murowane z pustaka żużlowego gr. 39 cm, strop betonowy zalewany z żużla i betonu powyginany od pożaru, dach dwuspadowy, o konstrukcji stalowej kratownicy, kryty blachą trapezową, okienna drewniane, drzwi i wrota drewniane, posadzki betonowe, kojce murowane oraz w części stalowe, tynk wew. cementowo -wapienny kat. Ili tynk zew. cementowo wapienny kat. II, instalacje: elektryczne; sanitarne -odociągowa z wodociągu wiejskiego; kanalizacyjna do szamba własnego. Budynek zaadaptowany z kurnika na chlewnię, po pożarze kilkanaście lat temu odbudowano ściany poddasza, wymieniono konstrukcje i pokrycie dachu, natomiast strop z betonu i żużla pozostał zniekształcony w 1 wyniku pożaru. Widoczne jest zużycie stropu ponadnormatywne. Stan techniczny przeciętny.

2. Budynek mieszkalny połączony z budynkiem inwentarskim nr 2 murowany I piętrowy, połączony z 1-kondygnacyjnym budynkiem inwentarskim wybudowany w 1982 roku. Na
parterze budynek mieszkalny wykorzystywany na cele gospodarcze (paszarnię), na 1 piętrze i wykorzystywany na cele mieszkalne. Dane użytkowe: pow. zabudowy — 94 + 654 = 748 m2 ( wg danych kartoteki budynków), pow. użytkowa – 735,47 m2 ( wg pomiarów rzeczoznawcy), W tym : parter- 665,47 m2 ( hala produkcyjna 605,88
m2, paszarnia 59,59 m2), 1 piętro – 70,00 m2 ( 3 pokoje, kuchnia, łazienka, p.pokój, korytarz). Opis techniczny budynku mieszkalnego nr 2; – fundamenty betonowe, ściany murowane z suporeksu gr. 39 cm, ocieplone styropianem gr. 5cm,strop betonowy zalewany, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty eternitem, ocieplony wełną mineralną, folią i twardą płytą pilśniową, stolarka okienna PCV, – drzwi drewniane, posadzki – w paszami posadzka betonowa, w części mieszkalnej podłogi z desek, panele i płytki w łazienkach, tynk wew. cementowo -wapienny kat. 111, tynk zew. cementowo wapienny kat. II, ściany w kuchni wyłożone panelami, w pokojach tapetą, w łazience do połowy płytkami, wyposażenie łazienki wanna rogowa , umywalka i sedes, w pokoju na 2 kondygnacji zainstalowany kominek, instalacje: elektryczne – oświetleniowa, siły; sanitarne – wodociągowa z wodociągu wiejskiego, kanalizacyjna – do własnego szamba; c.o. – ogrzewanie z kotłowni węglowej, grzejniki żeliwne oraz purmo Stan techniczny przeciętny. Opis techniczny budynku inwentarskiego nr 2: fundamenty betonowe, ściany murowane z pustaka żużlowego gr. 39 cm, dach dwuspadowy, o konstrukcji stalowej kratownicy, kryty eternitem, okienna PCV, drzwi i wrota drewniane, posadzki betonowe, kojce murowane, tynk wew. cementowo -wapienny kat. 111; tynk zew. cementowo wapienny kat. II, instalacje: elektryczne, sanitarne – wodociągowa z wodociągu wiejskiego, kanalizacyjna do szamba własnego Stan techniczny przeciętny.

3. Budynek paszami – łącznik murowany 1 kondygnacyjny przylegający do budynków mieszkalnych, i inwentarskich przeznaczony na paszarnię oraz na kotłownię wybudowany w 1982 roku. Dane użytkowe: pow. zabudowy – 114,00 m2 ( wg danych kartoteki budynków), pow. użytkowa 132,00 m2 (wg pomiarów rzeczoznawcy). Opis techniczny budynku i ocena stanu technicznego:fundamenty betonowe, ściany murowane z pustaków żużlowych gr. 25cm, stropodach dwuspadowy w części betonowy w części o konstrukcji drewnianej kryty papą, widoczne przecieki wrota z blachy trapezowej, posadzki betonowe, instalacje: elektryczne – oświetleniowa, siły. W wyniku pożaru kilkanaście lat temu, stropodach betonowy uległ znacznemu zniekształceniu, powyginały się dźwigary. Stan techniczny poniżej przeciętnego.

4. Budynek garażowy murowany, parterowy, wybudowany w 1982 roku, przylegający do budynku mieszkalnego nr 1. Dane użytkowe: pow. zabudowy – 56,00 m2 ( wg danych kartoteki budynków), pow. użytkowa 53,21 m2 (wg pomiarów rzeczoznawcy). Opis techniczny budynku i ocena stanu technicznego:fundamenty betonowe, ściany murowane z pustaków żużlowych, gr. 25 cm, stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą, wrota z blachy trapezowej, okna drewniane, posadzki betonowe,instalacje: elektryczne Stan techniczny przeciętny.

5. Stodoła murowana, parterowa, wybudowana w 1997 roku, pierwotnie jako wiata, w 2007 roku ściany zostały obudowane z pustaków suporeks oraz bloczków betonowych. Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej kryty blachą trapezową. Wrota z blachy trapezowej. Wg danych kartoteki budynków nr ewid budynku 253/1 ;5 budynek produkcyjno-usługowy dla rolnictwa. Dane użytkowe: pow. zabudowy 283,00 m2 ( wg danych kartoteki budynków), pow. użytkowa 268,00 m2 (wg pomiarów rzeczoznawcy). Stan techniczny budynku przeciętny. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XIIl/99/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 10 listopada 2011 roku część zabudowana zlokalizowana jest w
terenie oznaczonym jako tereny przemysłowo-składowe oraz produkcji i obsługi rolnictwa, pozostała część zlokalizowana jest w terenie oznaczonym jako tereny rolnicze.

Suma oszacowania wynosi 1 093 000,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 819 750,00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 109 300,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce, książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komomika.PKO BP SA 85 10203583 0000 3802 0011 2938 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu Państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/237/2/BISON

Cena

819 750,00 zł

Powierzchnia

2241.1 m2

Powierzchnia działki

44877 m2

Numer działki

253/1, 263, 259/1

Data licytacji

05.09.2023

Lokalizacja

Nowe Grodziczno, nowomiejski, warmińsko-mazurskie

Liczba pięter

1

Liczba pokoi

5

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Stan

do odświeżenia

Media

woda, szambo

Przeznaczenie gruntu

rolny

Dane dodatkowe

ogrodzenie

Media

prąd, woda, szambo

Dojazd

asfaltowy

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

produkcja rolna

Dojazd

asfaltowy

Kontakt

Podobne oferty

Teren inwestycyjno-przemysłowy PRZETARG

Łask, łaski, łódzkie
15 743,00 m2 | działka: 15 743,00 m2
632 500,00

Zakład produkcyjno-magazynowy

Szkolna, Suwałki, suwałki, podlaskie
2 969,96 m2 | działka: 3 875,00 m2
 
gotowy | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 27.07.2023
2 446 600,00

Działki rolne- niezabudowane LICYTACJA

Borowiczki-Pieńki, płocki, mazowieckie
6 970,00 m2 | działka: 6 970,00 m2
licytacja: 06.09.2023
12 870,00

Działka, ul. Łódzka, 95-011 Bratoszewice

Łódzka, Bratoszewice, zgierski, małopolskie
4 989,00 m2 | działka: 4 989,00 m2
licytacja: 20.09.2023
304 500,00

Hotel, restauracja i stajnie na pięknym terenie

Ruszów, zgorzelecki, dolnośląskie
2 450,00 m2
1 100 000,00

Budynek magazynowo-produkcyjno-biurowy

Głęboczka, Kielce, świętokrzyskie
3 786,65 m2 | działka: 6 870,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 04.10.2023
3 978 488,00

Atrakcyjna nieruchomość do wykończenia

Leśna, Tyczyn, rzeszowski, podkarpackie
158,20 m2 | działka: 1 442,00 m2
4 pokoje
 
do wykończenie | woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz
799 000,00

Duża działka z budynkiem biurowym

Mazowiecka, Komorowo, ostrowski, mazowieckie
532,00 m2 | działka: 3 257,00 m2
6 pokoi
 
do remontu | prąd, woda, gaz, szambo
1 165 533,33

Dom jednorodzinny (udział 1/2) na ładnej działce

Józefa Bema, Nowa Ruda, kłodzki, dolnośląskie
106,00 m2 | działka: 391,00 m2
3 pokoje
 
do odświeżenia | woda, energia elektryczna
130 000,00