Grunt rolny TAKŻE DLA NIEROLNIKA

469 267,00

Dobrocice, świętokrzyskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Na licytacji sprzedawane jest 6 działek. Możliwość nabycia jednej lub kilku.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Kancelaria Nr III w Sandomierzu

Paweł Wilkołazki

Kancelaria Komornicza

27-600 Sandomierz, ul. Kościuszki 6a/1

tel.: 15 834 44 41,

Sygn. akt GKm 66/19

 

 

 OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Kancelaria Nr III w Sandomierzu Paweł Wilkołazki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

 w dniu 31.03.2023 o godz. 10:00

 

w sali nr III Sądu Rejonowego w Sandomierzu odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości gruntowej opisanej w KW KI1S/000xxxx/5

składającej się z działek o numerach 15/11, 44, 96, 196/1, 196/2 oraz 197/3 o łącznej powierzchni 8,0937 ha. Przedmiotem licytacji są następujące działki:

 

1, Działka gruntowa nr ew. 15/11 o pow, 0,3900 ha stanowiąca lasy ( Lsl, Działka ma kształt nieregularny wiełoboczny zbliżony do trójkąta. Jest to działka leśna zlokalizowana w bezpośrednim otoczeniu terenów zadrzewionych, zakrzewionych i lasów. Położona na terenie trudno dostępnym, częściowo na bagnach a w większości na terenie pochyłym ze spadkiem w kierunku z południa na północ. Działka porośnięta drzewostanem grabu, brzozy, klonu, olchy oraz krzewami. Działka bez dojazdu drogą publiczną dostęp przez nieruchomość sąsiada. Działka nr 15/11 oszacowana jest na kwotę 10.650,00 zł. Cena wywołania wynosi: 7.987,50 zł., rękojmia: 1.065,00 zł.

 

2, Działka gruntowa nr ew. 44 o pow, 0.5400 ha stanowiąca łąki trwałe i lasy. Działka ma kształt czworoboczny, wydłużony prostokątny. Jest to działka rolno – leśna zlokalizowana w bezpośrednim otoczeniu gruntów ornych oraz lasów. Użytkowana jako łąka, porośnięta trawą oraz częściowo porośnięta drzewostanem olchy, grabu, klonu. Dojazd stanowi droga publiczna o nawierzchni asfaltowej. Działka położona na terenie podmokłym bagiennym, a część zadrzewiona jest trudno dostępna. Działka nie ogrodzona, brak uzbrojenia. Przedmiotowa nieruchomość graniczy przez drogę dojazdową z działką nr 96, która stanowi przedmiot niniejszej licytacji. Działka nr 44 oszacowana jest na kwotę 12.200,00 zł.

Cena wywołania wynosi; 9.150,00 zł., rękojmia: 1.220,00 zł.

 

3, Działka gruntowa nr ew. 96 o pow. 0,0400 ha stanowiąca grunty zadrzewione i zakrzewione. Działka ma kształt czworoboczny zbliżony do prostokąta. Jest to działka rolna zlokalizowana w bezpośrednim otoczeniu gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, przylega od strony półn. do rzeki Opatówki a od południa graniczy z dz. nr 44. Nieruchomość porośnięta roślinnością trawy, krzewów oraz pojedynczych drzew wierzby i olchy. Dojazd do wycenianej nieruchomości stanowi droga publiczna o nawierzchni asfaltowej. Działka nr 96 oszacowana jest na kwotę 900,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 675,00 zł., rękojmia; 90,00 zł.

 

4, Działka gruntowa nr ew. 196/1 o pow. 1.6800 ha stanowiąca grunty orne oraz sady. Działka ma kształt czworoboczny, wydłużony prostokątny. Jest to działka rolna zlokalizowana w bezpośrednim otoczeniu gruntów ornych oraz przylega od strony wsch. do zabudowy zagrodowej. Położona jest na terenie ze znacznym nachyleniem i spadkiem. Działka porośnięta trawą – użytkowana jako łąka, pastwisko oraz częściowo jako grunt omy i sad, częściowo ogrodzona od drogi dojazdowej ogrodzeniem drewnianym. Dojazd to droga publiczna o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość graniczy z dz. nr 196/2 od strony zach. oraz z dz. nr 197/3 od strony wsch. tworząc z nimi zintegrowaną całość. Przez działkę przebiega, wodociąg gminny, gazociąg, nadziemna sieć energetyczna oraz sieć telefoniczna. Działka nr 196/1 oszacowana jest na kwotę 92.740,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 69.555,00 zł., rękojmia: 9.274,00 zł.

 

5, Działka gruntowa nr ew. 196/2 o pow. 1.6900 ha stanowiąca grunty orne oraz sady. Działka ma kształt czworoboczny, wydłużony prostokątny. Jest to działka rolna zlokalizowana w bezpośrednim otoczeniu gruntów ornych oraz przylega od strony zach. do zabudowy zagrodowej. Położona jest na terenie ze znacznym nachyleniem i spadkiem. Działka porośnięta trawą, użytkowana jako pastwisko, grunt omy i sad, ogrodzona od drogi dojazdowej ogrodzeniem drewnianym. Dojazd stanowi droga publiczna o nawierzchni asfaltowej. Przez działkę przebiega, wodociąg gminny, gazociąg, nadziemna sieć energetyczna oraz sieć telefoniczna. Działka nr 196/2 oszacowana jest na kwotę 93.200,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 69.900,00 zł., rękojmia: 9.320,00 zł.

 

6, Działka gruntowa nr ew. 197/3 o pow. 3.7537 ha stanowiąca grunty rolne zabudowane, grunty orne oraz sady. Działka ma kształt czworoboczny, wydłużony zbliżony do prostokąta. Jest to działka rolna zabudowana zabudową zagrodową. Na nieruchomości posadowiony jest wolnostojący parterowy budynek mieszkalny, konstrukcji drewnianej, oraz trzy budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa. Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim otoczeniu gruntów ornych i zabudowy zagrodowej. Działka częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, ogrodzona od drogi dojazdowej siatką ogrodzeniową. Na pozostałej części użytkowana jako grunt omy i sad z nasadzeniami drzew owocowych. Dojazd stanowi droga publiczna o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość graniczy z dz. nr 196/1 od strony zach. tworząc z nią zintegrowaną całość.’Przez działkę przebiega, wodociąg gminny, gazociąg, nadziemna sieć energetyczna oraz sieć telefoniczna. Działka nr 197/3 oszacowana jest na kwotę 416.000,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 312.000,00 zł., rękojmia: 41.600,00 zł.

 

Nieruchomość położona jest w Dobrocicach gm. Wilczyce.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego,albo referandarza sądowego.

W przetargu nie mogą uczestniczyć; dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem urzędu, a zezwolenia tego nie przedstawiły. – Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

469 267,00 zł

Powierzchnia

80937 m2

Data licytacji

31.03.2023

Lokalizacja

Dobrocice, sandomierski, świętokrzyskie

Kontakt

Podobne oferty

2 działki rolne, także dla NIE ROLNIKA

Przegaliny Duże, lubelskie
12 810,00 m2
16 870,00

Działki niezabudowane także dla NIE ROLNIKA

Bodzechów, świętokrzyskie
10 900,00 m2
18 500,00

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Świecie, kujawsko-pomorskie
1 759,20 m2
1 308 000,00

Dwie działki: m. Zawada, 32-445 Krzyszkowice

Zawada, małopolskie
2 393,00 m2
11.05.2023
11 925,00

Działka, 72-410 Drzewica

Drzewica, zachodniopomorskie
3 795,00 m2
31.03.2023
68 250,00

Budynek mieszkalno- użytkowy Rynek

Nowe Miasto Lubawskie, warmińsko-mazurskie
144,00 m2
04.04.2023
217 333,33

Działki niezabudowane; Rokocin, 83-200

Rokocin, pomorskie
2 489,00 m2
26.04.2023
324 825,00

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod centrum handlowe

Bytom, śląskie
44 211,00 m2
3 900 000,00

Działki częściowo zabudowane

Jarosław, podkarpackie
306,00 m2
27.04.2023
127 245,00