Garaże w zabudowie szeregowej/ Łaziska Górne

269 370,00

Łaziska Górne, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie

Grzegorz Sokół

Kancelaria Komornicza

ul. Wyszyńskiego 4, 43-190 Mikołów

tel. 32 226 07 02

Sygnatura: KM 324/20

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza nr IV w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

w dniu 2023-03-28 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział I Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr 15 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Łaziska Górne, przy ul. Sikorskiego w okolicy numeru 1

o powierzchni 1648 m2 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1M/00069099/5.

 

Kształt działki nr 4450/198 w formie prostokąta, teren bez spadków, w dużej części utwardzony nawierzchnią z kostki betonowej oraz chodnikowej. Na działce posadowione są zespoły garaży w zabudowie szeregowej, jednokondygnacyjne, pełniących funkcję warsztatowo-magazynową. Na działce znajdują się również wiaty z zadaszeniem z blachy stalowej.

Zespoły garaży usytuowane są w trzech rzędach szeregów:-od zachodniej części działki dwa rzędy garaży po 12 w każdym rzędzie o wymiarach zewnętrznych 3×5 m o łącznej powierzchni 348,48 m2, o powierzchniach użytkowych jednostkowych 14,52 m2.

Budynki te są nieogrzewane, wyposażenie garaży w energię elektryczną, -od strony wschodniej działki jeden rząd 10 garaży o wymiarach zewnętrznych 4×6 m o łącznej powierzchni 234,00 m2, o powierzchniach jednostkowych garażu 23,40 m2.

W ciągu garaży znajdują się pomieszczenia biurowe oraz szatnie dla pracowników. W jednym z pomieszczeń znajdują się umywalki, w kolejnym zamontowano piec centralnego ogrzewania na paliwo stałe. W tym rzędzie garaży zamontowano grzejniki płytowe, możliwość ogrzewania pomieszczeń. Brak sanitariatów w zespołach garaży. Niewielki budynek wc wykonany w konstrukcji drewnianej znajduje się w południowo- zachodnim narożniku działki.

 

Budynki garażowo-magazynowe połączone są z gotowych typowych garaży blaszanych, stolarka okienna częściowo drewniana, stolarka drzwiowa metalowa, dach z blachy trapezowej. Posadzki w pomieszczeniach wyłożone kostką betonowa lub płytkami betonowymi. Obecnie budynki są przedmiotem najmu na czas nieokreślony i użytkowany przez najemców jako baza sprzętowa i obiekty warsztatowo – magazynowe. Nieruchomość częściowo ogrodzona siatką drucianą i siatką stalową. Od strony wjazdu wykonano bramę wjazdową przesuwaną, wykonana w konstrukcji stalowej, osłonięta blachą stalową.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 292 000, 00 zł -i- 23% VAT tj. kwota brutto : 359 160,00 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 269 370,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 35 916,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz 0023021600555 nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym w zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

269 370,00 zł

Powierzchnia

348.48 m2

Powierzchnia działki

1648 m2

Numer działki

4450/198

Data licytacji

28.03.2023

Lokalizacja

Sikorskiego , Łaziska Górne, mikołowski, śląskie

Stan

do odświeżenia

Przeznaczenie

usługowy, warsztatowy, magazynowy

Kontakt

Podobne oferty

Zakład piekarniczy

Dębowa Góra, łódzkie
2 412,00 m2
2 294 000,00

Budynek produkcyjno – magazynowy PRZETARG

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie
13 018,22 m2
2 867 400,00

Hale przemysłowo-magazynowe na obszarze przemysłowym

Chorzów, śląskie
7 395,00 m2
2 500 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowe LICYTACJA

Krzyżanowo, wielkopolskie
12 165,02 m2
14.04.2023
1 540 944,00

Budynki zakładu produkcyjnego/Tylewice

Tylewice, lubuskie
8 437,61 m2
1 093 333,33

Hala magazynowo-produkcyjna LICYTACJA

Ogrodzieniec, śląskie
1 017,00 m2
564 000,00

Nieruchomość przemysłowo-usługowa Gorzowska

Dębno, zachodniopomorskie
4 300,00 m2
2 800 000,00

Budynki magazynowo-produkcyjne

Sapólno, pomorskie
1 451,95 m2
855 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowe

Czarnkowie, zachodniopomorskie
873,30 m2
790 000,00