Działki niezabudowane, Trękus

329 839,98

us, warmińsko-mazurskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Wszystkie informacje o nieruchomości i zasadach udziału w licytacji można uzyskać w kancelarii komorniczej.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Kancelaria Komornicza, ul. Kopernika 1,  Olsztyn,   10-510 Olsztyn

tel. 895352581 / fax.

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 125/17

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Konrad Ślusarczyk na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-02-2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn w sali nr 334, odbędzie się druga licytacja 6 niezabudowanych działek zlokalizowanych na kolonii wsi Trękus, gm. Purda w obrębie ewidencyjnym 28, położonych w kompleksie działek:
1. działka nr 48/28 o pow. 2978 m2, dla której Sąd Rejonowy W Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00175574/4, brak dojazdu do działki
Suma oszacowania wynosi 84 050,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 56 033,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 405,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 0/C OLSZTYN 14102035410000510200143925

 

2. działka nr 48/30 o pow. 2978 m2, dla której Sąd Rejonowy W Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00175578/2, brak dojazdu do działki
Suma oszacowania wynosi 48 590,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 32 393,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 859,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 0/C OLSZTYN 14102035410000510200143925

3. działka nr 48/58 o pow. 2945 m2, dla której Sąd Rejonowy W Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00175599/5

Suma oszacowania wynosi 92 360,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 61 573,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9236,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 0/C OLSZTYN 14102035410000510200143925

 

4. działka nr 48/60 o pow. 2980 m2, dla której Sąd Rejonowy W Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00175598/8
Suma oszacowania wynosi 93 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 62 300,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 345,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 0/C OLSZTYN 14102035410000510200143925

 

5. działka nr 48/62 o pow. 2942 m2, dla której Sąd Rejonowy W Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00175582/3
Suma oszacowania wynosi 92 260,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 61 506,66 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 226,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 0/C OLSZTYN 14102035410000510200143925

 

6. działka nr 48/70 o pow. 2978 m2, dla której Sąd Rejonowy W Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00175590/2, brak dojazdu do działki
Suma oszacowania wynosi 84 050,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 56 033,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 405,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 0/C OLSZTYN 14102035410000510200143925

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00 przeglądać w Kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

329 839,98 zł

Powierzchnia

17801 m2

Data licytacji

10.02.2023

Lokalizacja

us, olsztyński, warmińsko-mazurskie

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

2 działki gruntu TAKŻE DLA NIE ROLNIKA

Kłobuck, śląskie
6 130,00 m2
20.01.2023
178 113,33

Nieruchomość gruntowa Debrzno

Debrzno, pomorskie
18 600,00 m2
02.03.2023
154 725,00

Działka pod zabudowę jednorodzinną

Sandomierz, świętokrzyskie
1 238,00 m2
67 466,00

Grunty rolne na sprzedaż- 4,98 ha

Ruszów, dolnośląskie
49 786,00 m2
06.03.2023
175 500,00

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod centrum handlowe

Bytom, śląskie
44 211,00 m2
3 900 000,00

Dwie działki pod zabudowę

Płock, mazowieckie
860,00 m2
18.01.2023
82 375,50

Grunty rolne zabudowane

Leśniewo, mazowieckie
10 533,00 m2
23.02.2023
949 987,50

Działka niezabudowana Osłonino

Osłonino, pomorskie
6 049,00 m2
15.02.2023
43 125,00

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, małopolskie
187 400,00 m2
09.12.2022
17 967 623,00