Działki niezabudowane- grunty rolne

147 750,00

Krokowo, warmińsko-mazurskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Biskupcu

Joanna Szulgacz

Kancelaria Komornicza numer I

11-300 Biskupiec ul. Armii Krajowej 7/4

tel. 89 7152778 

Km 449/2

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biskupcu Joanna Szulgacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 26-09-2023r. o godz.09:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Biskupcu 11-300 Biskupiec, ul.Sądowa 8 w sali nr 03 odbędzie się

 

pierwsza licytacja nieruchomości

 

1/ stanowiącej działka 125/14; 125/23. Obszar 2,20 ha . Nie posiadają zapewnione dostępu do drogi publicznej. Na działce 125/14 utworzony został otwarty rów melioracyjny. Ogrodzenie działki wbudowane zostało niezgodnie z przebiegiem granic ujawnionych w ewidencji gruntów. położonej: 11-320 Jeziorany, Krokowo, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1B/0000xxxx/3

 

Suma oszacowania wynosi 112 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 200,00zł.

 

2. nieruchomości stanowiącej działka numer 120/1. Obszar 2,39 ha Bez dostępu do drogi publicznej położonej: 11-320 Jeziorany, Krokowo, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1B/0000xxxx/3

 

Suma oszacowania wynosi 85 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 500,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłatą na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Szczytnie O. w Biskupcu 88 8838 1031 2006 0315 2318 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w z mapką z akt postępowania egzekucyjnego Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Biskupcu 11-300 Biskupiec, ul.Sądowa 8 pok. 16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz/osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/147/2/PBNPO

Cena

147 750,00 zł

Powierzchnia

45900 m2

Powierzchnia działki

45900 m2

Data licytacji

26.09.2023

Lokalizacja

Krokowo, olsztyński, warmińsko-mazurskie

Przeznaczenie gruntu

rolny

Dane dodatkowe

regularny kształt

Dojazd

brak

Forma prawna

własność

Kontakt

Podobne oferty

Dwie działki rolne- Licytacja

Pieczyska, wieruszowski, łódzkie
7 761,00 m2 | działka: 7 761,00 m2
licytacja: 17.11.2023
87 933,33

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2 | działka: 9 092,00 m2
90 920,00

Działki z bud. użytkowymi do remontu: Pilec 11-440

Pilec, Kętrzyński, warmińsko-mazurskie
1 648,00 m2 | działka: 1 648,00 m2
licytacja: 04.10.2023
342 666,67

Działka pod zabudowę z naniesieniami

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 2,00 m2
licytacja: 27.10.2023
383 266,67

Grunt inwestycyjny- usługi, uzbrojony

Bołtucia, Zamość, zamojski, lubelskie
3 343,00 m2 | działka: 3 343,00 m2
licytacja: 09.08.2023
1 269 360,00

Działki: ul. Malwowa, Poznań-Plewiska

ul. Malwowa, Poznań, wielkopolskie
795,00 m2 | działka: 795,00 m2
licytacja: 05.10.2023
264 800,00

Działka: ul. Szosa Maszewska, Stargard

ul. Szosa Maszewska, Stargard, stargardzki, zachodniopomorskie
3 666,00 m2 | działka: 3 666,00 m2
licytacja: 21.09.2023
124 666,67

Działka z zabudowaniami rolnymi

Długa, Zbrosławice, tarnogórski, śląskie
9 716,00 m2 | działka: 9 716,00 m2
licytacja: 29.09.2023
312 375,00

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Domaniewice, łowicki, łódzkie
7 923,00 m2 | działka: 187 609,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
5 759 080,00