Działki częściowo zabudowane

127 245,00

Jarosław, podkarpackie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu

Adrianna Zbucka

Kancelaria Komornicza nr III w Jarosławiu

37-500 Jarosław ul.Poniatowskiego 53

tel. 16 621-31-41

Km 69/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik  Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianna Zbucka na podstawie art 986 §3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 27-04-2023 r. o godz. 10:00 na portalu s://e-licytacje.komornik,pl

 

rozpocznie się

pierwsza licytacja nieruchomości

 

oznaczonej jako działki numer 1778/1, 1779/1 obręb 4 Jarosław o łącznej pow. 0,0306 ha, położone w Jarosławiu przy ul. Kilińskiego.

 

Działka nr 1778/1 obręb 4 Jarosław jest nieruchomością gruntową niezabudowaną, w ewidencji gruntów oznaczona jest jako tereny mieszkaniowe B o powierzchni 0,0153 ha.

 

Działka nr 1779/1 obręb 4 Jarosław jest nieruchomością gruntową zabudowaną parterowym budynkiem usługowym o funkcji mieszkalnej o powierzchni użytkowej 80,00 m2 ( budynek nie ma nadanego numeru). W ewidencji gruntów działka 1779/1 oznaczona jest jako tereny mieszkaniowe B o powierzchni 0,0153 ha. Uzbrojenie działek stanowi; sieć wodociągowa, kanalizacja, sieć energetyczna i sieć gazowa. Działki nie posiadają prawnego zapewnienia dostępu i dojazdu do drogi publicznej. Nieruchomość posiada założoną v/ Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze PR1J/000xxxxx/0.

 

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 04-05-2023 r. o godz. 10:00.

 

Suma oszacowania wynosi 16*J 660,00zł., zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 245,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 966,00zł., którą należy złożyć na rachunek bankowy komornika: 96 15001634 1216 3003 6501 0000 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik iimej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976§ 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w.charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Szczegóły ogłoszenia

Cena

127 245,00 zł

Powierzchnia

306 m2

Data licytacji

27.04.2023

Lokalizacja

Jana Kilińskiego, Jarosław, jarosławski, podkarpackie

Kontakt

Podobne oferty

Działka, 72-410 Drzewica

Drzewica, zachodniopomorskie
3 795,00 m2
31.03.2023
68 250,00

Działki niezabudowane także dla NIE ROLNIKA

Bodzechów, świętokrzyskie
10 900,00 m2
18 500,00

Działka z rozpoczętą budową

Glinojeck, mazowieckie
4 480,00 m2
245 666,67

Dwie działki leśne także dla NIE ROLNIKA -LICYTACJA

Włodawa, lubelskie
22 663,00 m2
54 333,33

Działka zabudowana budynkiem restauracji LICYTACJA

Korzonek, opolskie
4 746,00 m2
299 466,67

2 działki rolne, także dla NIE ROLNIKA

Przegaliny Duże, lubelskie
12 810,00 m2
16 870,00

Grunty rolne zabudowane

Leśniewo, mazowieckie
10 533,00 m2
844 433,33

Działka niezabudowana z mediami

Wola Łącka, mazowieckie
600,00 m2
119 333,33

Budynek mieszkalno- użytkowy Rynek

Nowe Miasto Lubawskie, warmińsko-mazurskie
144,00 m2
04.04.2023
217 333,33