Działka pod zabudowę ok. Grójca

752 250,00

Kociszew, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

Kancelaria Komornicza,

Niepodległości 52, 05-600 Grójec

tel. 48 664 69 96

GKm 84/22

 

OBWIESZCZENIE o PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ- TRYB UPROSZCZONY

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 10136 § 1 w zw. z art. 357 § 1 3791, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że

 

na portalu / rozpocznie się

15 czerwca 2023r. o godz. 10:00, a zakończy 22 czerwca 2023r. do godz. 10:00

 

 pierwsza licytacja

 

działki o pow. 2 ha. Przedmiotem licytacji będzie prawo wieczystego użytkowania nieruchomości do 19 marca 2090r. – dziatki gruntu położonej w miejscowości Kociszew gm. Grójec woj. mazowieckie, działka nr 12/5, (obręb 0016), o powierzchni 2,0000 ha.

 

Na działce znajduje się m. in. i utwardzenie z kostki betonowej i wylewką po budynku hangaru. Nieruchomość położona jest przy drodze asfaltowej, na terenach uzbrojonych w sieć energetyczną i wodociągową z własnego ujęcia wody – studni głębinowej. Działka została zmeliorowana.

 

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, częściowo zadrzewione, rozproszona zabudowa mieszkaniowo – zagrodowa Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grójec wyceniana nieruchomość znajduje się w strefie „C” obejmującej obszar 16 sołectw lub ich części, z dominacją rolnictwa uprawowego o mniejszej intensywności gospodarki sadowniczej, obejmujący wschodnią i północną część gminy Zgodnie z rysunkiem studium działka położona jest na terenach uprawnych Nieruchomość obecnie nie jest użytkowana.

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/000xxxxx3.

 

Suma oszacowania wynosi 1.003.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 752.250.00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 100.300,00zł. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, chyba że ustawa zwalnia od wpłacenia rękojmi. Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym. Rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie

Szczegóły ogłoszenia

Cena

752 250,00 zł

Powierzchnia

20000 m2

Data licytacji

15.06.2023

Lokalizacja

Kociszew, grójecki, mazowieckie

Kontakt

Podobne oferty

3 działki rolne

5 695,00 m2
23 278,50

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod centrum handlowe

Zabrzańsk, Bytom, śląskie
44 211,00 m2 | działka: 44 211,00 m2
3 900 000,00

Grunty rolne na sprzedaż- 4,98 ha

Ruszów, zgorzelecki, dolnośląskie
49 786,00 m2
156 000,00

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Domaniewice, łowicki, łódzkie
7 923,00 m2 | działka: 187 609,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 15.06.2023
6 478 965,00

Działka, ul. Szosa Maszewska, Stargard

Szosa Maszewska, Stargard, zachodniopomorskie
3 666,00 m2
licytacja: 15.06.2023
140 250,00

Działka zalesiona na sprzedaż w PRZETARGU

Zajączków, kielecki, świętokrzyskie
5 900,00 m2
250 000,00

Działka, ul. Słowackiego, Brzezie, 66-100 Sulechów

Słowackiego, Brzezie, zielonogórski, lubuskie
1 903,00 m2
licytacja: 05.07.2023
120 847,50

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Świecie, świecki, kujawsko-pomorskie
1 759,20 m2 | działka: 373 200,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
1 308 000,00

Działka z rozpoczętą budową

Glinojeck, ciechanowski, mazowieckie
4 480,00 m2 | działka: 4 480,00 m2
245 666,67