Grunt rolny

1 720 000,00

Janowiczki, pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Przedmiotem oferty jest sprzedaż wierzytelności zabezpieczonej nieruchomością stanowiącą grunt rolny zabudowany o łącznej powierzchni 249,81 HA.

Położenie:

Nieruchomość położona w miejscowości Janowiczki, gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat lęborski, woj. pomorskie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi 8 działek: oznaczonych numerami ewidencyjnymi 88/1 (pow. 141 900 m2), 111/1 (pow. 1124 500 m2), 111/3 (pow. 2 800 m2), 113/1 (pow. 879 200 m2), 113/3 (pow. 1 800 m2), 119/2 (pow. 203 300 m2), 133/2 (pow. 124 700 m2), 197 (pow. 19 904 m2) o łącznej powierzchni 2 498 104 m2.

Działka nr 197 zabudowana jest budynkami gospodarsko-usługowymi, pozostałe stanowią tereny rolne w części porośnięte drzewostanem.

Budynki w złym stanie technicznym, dachy pokryte eternitem. Drobna zabudowa gospodarczo-usługowa w stanie likwidacji. Dodatkowo na działce zlokalizowane są ruiny po budynkach gospodarczych -pozostałość murów.

Przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna naziemna.

Przydatność rolnicza – ogólna dla działek rolnych, jakość gleb – dobra.

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym

Dla działek oznaczonych numerami: 133/2, 88/1, 119/2, 197, 113/3, 111/3 położonych w obrębie Janowiczki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Działki nr 113/1, 111/1 położone w obrębię Janowiczki częściowo są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Lęborska pod trasę gazociągu  wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.

Część działek nr 111/1 i 113/1 obręb Janowiczki przeznaczona jest na cele rolnicze/gazownictwa – oznaczenie w planie symbolem 12 R/G – dla działki 111/1 i symbolem IIR/G dla działki 113/1.

 

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Lęborska: – działka nr 133/2 obręb Janowiczki zlokalizowana jest w kompleksach stanowiących „tereny rolnicze”, „granice lasów ochronnych” oraz „strefa oddziaływania od planowanych elektrowni wiatrowych”, –

– działki nr 88/1,113/3,111/3 obręb Janowiczki zlokalizowane są w kompleksie stanowiącym „tereny rolnicze”, –

– działka nr 119/2 obręb Janowiczki zlokalizowana jest  w kompleksach „tereny rolnicze” oraz strefa oddziaływania od planowanych elektrowni wiatrowych”, przez działkę nr 119/2 obręb Janowiczki przebiega „linia energetyczna wysokiego napięcia 400kV”.

-działka nr 197 obręb Janowiczki zlokalizowana jest w kompleksach stanowiących „tereny produkcyjne w tym po dawnych PGR-ach” oraz w niewielkiej części „obszary zwartej oraz rozproszonej zabudowy o wielofunkcyjnym charakterze”, na działce nr 197 obręb Janowiczki zlokalizowane są „obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków”, – działki nr 113/1,111/1 obręb Janowiczki zlokalizowane są w kompleksie stanowiącym „tereny rolnicze”, przez działki 113/1 i 111/1 obręb Janowiczki przebiega „istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia”, na przedmiotowych działkach zlokalizowane są stanowiska „ochrony archeologiczno-konserwatorskiej”.

Dla działki nr 111/1 obręb Janowiczki wydano decyzję o warunkach zabudowy dla

inwestycji polegającej na budowie budynku magazynu zbożowego z systemem transporty zbóż z zapleczem socjalnym, placami składowymi i komunikacją.

 

Cena – 1 720 000,00 zł

Wskazana cena dotyczy sprzedaży wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.

Cena do negocjacji.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.   

S/58/2/PBNPO

 

Szczegóły ogłoszenia

Cena

1 720 000,00 zł

Powierzchnia

2498104 m2

Lokalizacja

Janowiczki, lęborski, pomorskie

Zadzwoń

Norbert Kot

661301255

Kontakt

Podobne oferty

Działki niezabudowane także dla NIE ROLNIKA

Bodzechów, świętokrzyskie
10 900,00 m2
18 500,00

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod centrum handlowe

Bytom, śląskie
44 211,00 m2
3 900 000,00

Działka, 72-410 Drzewica

Drzewica, zachodniopomorskie
3 795,00 m2
31.03.2023
68 250,00

Działka niezabudowana z mediami

Wola Łącka, mazowieckie
600,00 m2
119 333,33

Działka zabudowana bud. gospodarczym

Tarnawa, małopolskie
11 450,00 m2
19.04.2023
295 782,67

Dwie działki: m. Zawada, 32-445 Krzyszkowice

Zawada, małopolskie
2 393,00 m2
11.05.2023
11 925,00

Kompleks działek w strefie ekonomicznej

Żłobnica, łódzkie
22 756,00 m2
29.03.2023
405 346,50

Działka zabudowana budynkiem restauracji LICYTACJA

Korzonek, opolskie
4 746,00 m2
299 466,67

Działki zabudowane mieszkalno/użytkowe

Domaszowice, opolskie
762,00 m2
282 904,50