Działka pod zabudowę LICYTACJA

151 500,00

Krasnobród, lubelskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Diana Sawicka

Kancelaria Komornicza nr I w Zamościu

22-400 Zamość ul. Wojska Polskiego 67

tel. 04 639 26 23

KM  572/18

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu – Diana Sawicka zawiadamia na podstawie: art. 952 kpc oraz art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że

 

 w dniu 3 lutego 2023 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Zamościu ( sala 33 I piętro) odbędzie się pierwsza licytacja następujących nieruchomości:

 

nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działki nr 802 o pow. 0,2052 ha położona w miejscowości Krasnobród uL. Tomaszowska 44 i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość o numerze KW ZA1Z/00056354/9.

 

Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 202 000,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 151 500,00-zł

 

zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 20 200,00-zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości ł0% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce łub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prcrwa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź dokonać wpłaty wymaganego wadium na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Zamość nr 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711 w takim terminie aby kwota wadium wpłynęła na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości łub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Na podstawie art. 953 par. I pkt. 5 kpc akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed wyznaczonym terminem licytacji w / Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Zamościu.

 

Komornik informuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, iż podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy (art. 1 ust. l pkt 3 ustawy). Obwieszczenie o niniejszej licytacji jest dostępne na stronie internetowej sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, tj. Sądu Rejonowego w Zamościu, stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

151 500,00 zł

Powierzchnia

2052 m2

Data licytacji

03.02.2023

Lokalizacja

Tomaszowska, Krasnobród, zamojski, lubelskie

Kontakt

Podobne oferty

Grunty rolne zabudowane

Leśniewo, mazowieckie
10 533,00 m2
23.02.2023
949 987,50

Działki rolne o powierzchni 0,7814 ha

Osiny, lubelskie
7 814,00 m2
15.02.2023
13 134,00

Działki niezabudowane także dla NIE ROLNIKA

Bodzechów, świętokrzyskie
10 900,00 m2
19.01.2023
20 812,50

Grunty rolne na sprzedaż- 4,98 ha

Ruszów, dolnośląskie
49 786,00 m2
06.03.2023
175 500,00

Zabudowana działka grunut LICYTACJA

Zawadówka, lubelskie
4 247,00 m2
30.01.2023
227 333,33

Działki zabudowane szklarniami

Chodybki, wielkopolskie
14 783,00 m2
802 666,67

Działki niezabudowane, Trękus

us, warmińsko-mazurskie
17 801,00 m2
10.02.2023
329 839,98

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2
90 920,00

Działki gruntu pod zabudowę

Marszewska Góra, pomorskie
38 697,00 m2
07.02.2023
877 137,80