Działka pod zabudowę jednorodzinną

230 250,00

Wiślinka, pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Piotr Majdziński

Kancelaria Komornicza numer X w Gdańsku

80-&40 Gdańsk ul.Świętojańska 37/38 m3

tel. 58 322-31-48

Km 1609/17

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński na podstawie art. 1013 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 25 września 2023r. o godz. 11:00

 

w kancelarii mieszczącej się pod adresem: 80-840 Gdańsk ul.Świętojańska 37/38m3 odbędzie się, w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości,

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 195 o obszarze 0,6200ha położonej: 83-011 Wiślinka, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Pólnoc w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00000xxx/9.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, tj. w dniu 20 września 2023r. o godz. 11:00 po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii zamiaru oglądania (3 dni przed terminem oglądania) oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 80-840 Gdańsk ul.Świętojańska 37/38m3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Suma oszacowania wynosi 307 000,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 230 250,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 30 700.00zł.

 

Rękojmie należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 48 12405400 1111 0000 4918 8255.Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej łub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 kpc).

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi łub radcy prawnemu (art. 867 kpc). Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo przetargu.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/2/3/PPKO

Cena

230 250,00 zł

Powierzchnia

6200 m2

Powierzchnia działki

6200 m2

Data licytacji

25.09.2023

Lokalizacja

Słoneczna, Wiślinka, gdański, pomorskie

Przeznaczenie gruntu

budowlany

Dane dodatkowe

regularny kształt, MPZP

Media

w drodze

Dojazd

utwardzony

Forma prawna

własność

Kontakt

Podobne oferty

Działka 87-200 Jarantowice

87-200 Jarantowice, wąbrzeski, kujawsko-pomorskie
2 000,00 m2 | działka: 2 000,00 m2
licytacja: 10.10.2023
27 187,50

Działka: ul. Szosa Maszewska, Stargard

ul. Szosa Maszewska, Stargard, stargardzki, zachodniopomorskie
3 666,00 m2 | działka: 3 666,00 m2
licytacja: 21.09.2023
124 666,67

Działki leśne na sprzedaż

Partecznik, Wisław, cieszyński, śląskie
15 282,00 m2 | działka: 15 282,00 m2
113 333,33

Dwie działki: m. Zawada, 32-445 Krzyszkowice

Zawada, myślenicki, małopolskie
2 393,00 m2 | działka: 2 393,00 m2
licytacja: 21.09.2023
10 600,00

Działki pod zabudowę jednorodzinną

Korczaka, Radzymin, wołomiński, mazowieckie
7 541,00 m2 | działka: 7 541,00 m2
968 035,00

Działka z użytkami kopalnymi- żwirownia

Ludwinów, bialski, lubelskie
21 551,00 m2 | działka: 21 551,00 m2
licytacja: 13.10.2023
389 733,33

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Zawadówka, chełmski, lubelskie
4 247,00 m2
126 652,67

Działki: ul. Malwowa, Poznań-Plewiska

ul. Malwowa, Poznań, wielkopolskie
795,00 m2 | działka: 795,00 m2
licytacja: 05.10.2023
264 800,00

Działka pod zabudowę jednorodzinną

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie
1 238,00 m2 | działka: 1 238,00 m2
67 466,00