Działka pod zabudowa jednorodzinną

46 374,00

Lgota, małopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

Henryka Bednorz-Godyń

Kancelaria Komornicza, 

ul. Mickiewicza 7,     32-500 Chrzanów

tel. 32 6232478 / fax. 32 6232478

Sygnatura: KM 1820/16

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2023 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie z siedzibą przy Aleja Henryka 23, 32-500 Chrzanów, pokój sala nr 8, odbędzie się druga licytacja:

 

– nieruchomości, której  właścicielem jest nieruchomość gruntowa  położonej przy  Trzebińska, 32-543 Lgota, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Aleja Henryka 23, Chrzanów, 32-500 Chrzanów)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość obejmująca działki nr 574/12, 574/14 i 574/16 o łącznej powierzchni 0,1166 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (powierzchnia netto [m2]: 212,19, powierzchnia użytkowa [m2]: 173,08) nr 9 przy ul. Trzebińskiej w Lgocie, gmina Trzebinia, wpisana w księdze wieczystej nr KR1C/xxxxxxxx/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie – została oszacowane na kwotę 199.243,00 zł. Wartość ograniczonego prawa rzeczowego- służebności drogi koniecznej obciążającej nieruchomość wynosi: 2.575,00 zł. Wartość oszacowania działek nr 574/12, 574/14 i 574/16 po uwzględnieniu ww. ograniczonego prawa rzeczowego wynosi: 196.668,00 zł. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia działki nr 574/12, 574/14 i 574/16 położone są w części na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem M2 oraz w części na terenach komunikacji oznaczonych symbolem KDG/KDZ.

Suma oszacowania wynosi 196 668,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 131 112,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 666,80 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Aleja Henryka 23, Chrzanów, 32-500 Chrzanów można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

Data oględzin : 18.09.2023; godz.12:00 – 12:30

– nieruchomości, której  właścicielem jest nieruchomość gruntowa  położonej przy  Trzebińska , 32-543 Lgota, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Trzebińska , Lgota, 32-543 Lgota)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/xxxxxxxx/1.

Opis nieruchomości:
Działka nr 571/19 o powierzchni 0,1578 ha, położona w miejscowości Lgota gm. Trzebinia w rejonie ul. Trzebińskiej, wpisana w księdze wieczystej nr KR1C/xxxxxxxx/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Działka położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem M2.

Suma oszacowania wynosi 69 561,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 46 374,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 956,10 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Aleja Henryka 23, Chrzanów, 32-500 Chrzanów można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

Data oględzin:18.09.2023; godz.12:00 – 12:30

– nieruchomości, której  właścicielem jest nieruchomość gruntowa  położonej przy  Trzebińska , 32-543 Lgota, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Aleja Henryka 23, Chrzanów, 32-500 Chrzanów)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Działka nr 572/5 o powierzchni 0,2311 ha, położona w miejscowości Lgota gm. Trzebinia w rejonie ul. Trzebińskiej, wpisana w księdze wieczystej nr KR1C/xxxxxxxx/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Działka położona jest na terenach rolnych oznaczonych symbolem R (korytarze ekologiczne do zachowania i wzbogacania zasobów przyrodniczych).

Suma oszacowania wynosi 12 874,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 582,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 287,40 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Aleja Henryka 23, Chrzanów, 32-500 Chrzanów można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

Data oględzin: 18.09.2023; 12:00 – 12:30

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Chrzanowie 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

46 374,00 zł

Powierzchnia

1578 m2

Powierzchnia działki

1578 m2

Data licytacji

25.09.2023

Lokalizacja

Lgota, chrzanowski, małopolskie

Przeznaczenie gruntu

budowlany

Forma prawna

własność

Kontakt

Podobne oferty

Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
 
do remontu | prąd
licytacja: 23.06.2023
470 212,50

Działka, 66-520 Grąsy

Grąsy, strzelecko-drezdeński, lubuskie
5 600,00 m2 | działka: 5 600,00 m2
licytacja: 26.09.2023
29 850,00

Działka z zabudowaniami rolnymi

Długa, Zbrosławice, tarnogórski, śląskie
9 716,00 m2 | działka: 9 716,00 m2
licytacja: 29.09.2023
312 375,00

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00

Dwie działki: m. Zawada, 32-445 Krzyszkowice

Zawada, myślenicki, małopolskie
2 393,00 m2 | działka: 2 393,00 m2
licytacja: 21.09.2023
10 600,00

Działki niezabudowane- grunty rolne

Krokowo, olsztyński, warmińsko-mazurskie
45 900,00 m2 | działka: 45 900,00 m2
licytacja: 26.09.2023
147 750,00

Działka 87-200 Jarantowice

87-200 Jarantowice, wąbrzeski, kujawsko-pomorskie
2 000,00 m2 | działka: 2 000,00 m2
licytacja: 10.10.2023
27 187,50

Działka: ul. Łódzka, 95-011 Bratoszewice

ul. Łódzka, Bratoszewice, zgierski, łódzkie
4 989,00 m2 | działka: 4 989,00 m2
licytacja: 20.09.2023
304 500,00

Działka pod zabudowę z naniesieniami

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 2,00 m2
licytacja: 27.10.2023
383 266,67