Dom, Zakole Wiktorowo przy ul. Akacjowej

197 999,00

Zakole-Wiktorowo, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości. Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic
Kancelaria Komornicza nrl w Mińsku Mazowieckim
Kancelaria Komornicza 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kazikowskiego 9F
tel.: 25 759 28 54, fax: 25 759 28 54, www.komornikminsk.pl, email: minsk.mazowieckil@komornik.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Siedlcach 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434

w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 524/20

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 28-02-2023 r. o godz 10,00 w sali nr 4 Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim odbędzie się:
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej. Nieruchomość składa się z działki nr 78 i 79/1, obręb 41 Zakole Wiktorowo o łącznej powierzchni 1,3200 ha.
Działka nr 78 jest niezabudowana, nieutwardzona, porośnięta pojedynczymi drzewami, aktualnie wykorzystywana jako miejsce postojowe. Kształt działki trójkątny o szerokości 23,4 m i długości 36 m.
Działka nr 79/1 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 64 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. W podpiwniczeniu znajduje się kotłownia. Na działce znajduje się także budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 21 m2, część siedliskowa jest ogrodzona, częściowo utwardzona i użytkowana na cele mieszkaniowe. Zaplecze działki stanowi grunt omy nieużytkowany, porośnięty w większości samosiewem drzew, zaś na powierzchni 0,30 ha w południowej części działki występuje bór mieszany świeży, w którym drzewostan stanowi sosna w wieku 34-39 lat, klasa bonitacji 1 A, zadrzewienie 0.8, zwarcie umiarkowane.
W centralnej części działki poprzecznie przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV Nieruchomość położona jest w miejscowości Zakole Wiktorowo przy ul. Akacjowej gm. Mińsk Mazowiecki.
Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim
nr Sl1M/00097210/6.
Suma oszacowana nieruchomości wynosi 297 000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwotę: 198 000,00 zl.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości tj.29 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty’ całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Rękojmie można wpłacać na konto komornika PKO-BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.
Rękojmie zostaną zwrócone po wskazaniu rachunku bankowego, na który należ\’ je zwrócić.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją nieruchomość można oglądać w dni powszechne od godz. 10:00 do 16:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim przy ul. Okrzei 14 w sekretariacie Wydziału Cywilnego w godzinach pracy sekretariatu, a także w Kancelarii Komornika w każdy dzień oprócz piątków w godz. 8.30 -15:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

197 999,00 zł

Powierzchnia

64 m2

Powierzchnia działki

13200 m2

Numer działki

78 ;79/1

Data licytacji

28.02.2023

Lokalizacja

Akacjowa, Zakole-Wiktorowo, miński, mazowieckie

Liczba pokoi

2

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

+48 661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom ul. Lubińska, 59-300 Obora

Obora, dolnośląskie
104,39 m2
22.02.2023
418 000,00

Dom przy ul. Warszawskiej , w Głuchowie

Głuchów, mazowieckie
75,00 m2
02.03.2023
160 000,00

Dom ul. Pod Dębem, 83-400 Częstkowo

Częstkowo, pomorskie
139,10 m2
28.02.2023
174 750,00

Kamienica z lokalami mieszkalnymi i usługowymi

rRdom, mazowieckie
1 349,97 m2
1 190 000,00

Dom, Deptułycze Królewskie – Kolonia

Deptułycze Królewskie - Kolonia, lubelskie
100,00 m2
06.02.2023
123 232,00

Dom ul. Strażacka, 05-300 Janów

Janów, mazowieckie
226,56 m2
20.02.2023
259 333,33

Dom jednorodzinny na ładnej działce

Krosno, podkarpackie
143,04 m2
07.02.2023
232 125,00

Dom jednorodzinny z garażem i basenem

Jaworze, śląskie
177,79 m2
28.02.2023
516 000,00

Dom w spokojnej okolicy, do remontu

Wąglikowice, pomorskie
166,80 m2
450 000,00