Budynekwielorodzinny ul. Wiejska, Dolice

73 600,00

Dolice, zachodniopomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 73-110 Stargard ul. Wojska Polskiego 93

tel. /fax 913910265

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 481/21

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Dnia 14 lutego 2023r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
13 kwietnia 2023r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 8 w sali nr 222 odbędzie się druga licytacja :
prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Dolicach przy ul. Wiejskiej  (działka nr ew. 1224), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze.
Nieruchomość położona jest w Dolicach przy ul. Wiejskiej, działka nr ew. 1224. Działka nr ew. 1224 o powierzchni 1000,00 m2 (symbol użytku B-RlVa) zabudowana jest budynkiem mieszkalnym kilkurodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkami gospodarczymi. Nieruchomość położona jest zgodnie z polityką przestrzenną gminy Dolice. W budynku znajdują się cztery lokale, które nie są wyodrębnione i nie posiadają zaświadczeń o samodzielności lokali zgodnie z ustawą o własności lokali. Pomieszczenia użytkowane przez dłużników znajdują się częściowo na parterze i piętrze budynku. Na parterze znajduje się przedsionek, pomieszczenie kotłowni, kuchnia, pokój i łazienka. Z przedsionka wejście po schodach z elementów stalowych i drewnianych na piętro, gdzie znajduje się pokój i łazienka.

 

Suma oszacowania udziału w wysokości 5/30 należącego do XXX  wynosi 55.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36.800,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.520,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania udziału w wysokości 5/30 należącego do XXX wynosi 55.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36.800,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.520,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy ul. Okrzei 8. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się  postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

73 600,00 zł

Powierzchnia

312.8 m2

Powierzchnia działki

1000 m2

Numer działki

1224

Data licytacji

13.04.2023

Lokalizacja

Wiejska, Dolice, zachodniopomorskie

Stan

do remontu

Media

energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom ul. Zamoyskiego, Janów Lubelski

Janów Lubelski, lubelskie
147,80 m2
18.04.2023
247 125,00

Dom jednorodzinny na dużej działce

Jeziórko, mazowieckie
123,80 m2
13.04.2023
364 066,67

Dom przy ul. Krótkiej ,Grzybno

Grzybno, pomorskie
200,00 m2
20.04.2023
492 450,00

Dom dla dużej rodziny

Mikołów, śląskie
130,20 m2
700 000,00

Budynek garażowo gospodarczy z częścią mieszkalną

Wyszecino, pomorskie
278,00 m2
112 666,67

Gospodarstwo rolne i grunty także dla NIE ROLNIKA

Sierpc, mazowieckie
960,00 m2
03.04.2023
443 000,00

Dom 26-720 Teodorów

Teodorów, mazowieckie
61,75 m2
18.04.2023
97 333,33

Budynek wielomieszkaniowy z garażami

Pszczyna, śląskie
407,00 m2
504 666,67

Dom wraz z działkami gruntowymi, 38-130 Twierdza

Twierdza, podkarpackie
100,00 m2
06.07.2023
235 970,25