Dom, 32-020 Mietniów

509 750,01

Mietniów, małopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 32-020 Wieliczka, ul.  Limanowskiego 30

tel.:(12) 288-35-55

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 2693/17, Km 1147/18

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce na podstawie art 984 pkt 4 § 3 podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 05.04.2023r. na portalu: e – licytacje. komornik. pl rozpocznie się pierwsza licytacja:

 

I. Nieruchomość gruntowa  zabudowana – działka ewidencyjna nr 288/3
położona w miejscowości Mietniów (Mietniów ), posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wydział III Ksiąg Wieczystych w Wieliczce pod nr

II. Udziału wynoszącego 1/3 części nieruchomości – działka nr 288/7 – stanowiącej drogę dojazdową do działki nr 288/3 –  położonej  w miejscowości Mietniów posiadającej księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wydział III Ksiąg Wieczystych w Wieliczce pod nr KW 

Nieruchomość wraz z udziałem oszacowana jest na łączną kwotę: 679.666,67 zł.
Cena wywoławcza na powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 509.750,01 zł.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa objęta KW n, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 397,93 m2, położona w miejscowości Mietniów , gmina Wieliczka, powiat wielicki, województwo małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 288/3 o powierzchni 1533m2. Nieruchomość gruntowa objęta KW nrpołożona w miejscowości Mietniów, gmina Wieliczka, powiat wielicki, województwo małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 288/7 o powierzchni 440m2, jest niezabudowana i stanowi wewnętrzną drogę dojazdową o nawierzchni utwardzonej . Przedmiotowe nieruchomości położone są w miejscowości Mietniów, gmina Wieliczka, powiat wielicki, województwo małopolskie. Odległość od przedmiotowych nieruchomości do ścisłego centrum Wieliczka (stanowiącego siedzibę powiatu), wynosi ok 4,5 km. Nieruchomości położone są w odległości 2,5 km od drogi wojewódzkiej nr 964 oraz odległości 9,0 km od węzła autostrady. Najbliższe sąsiedztwo omawianej lokalizacji stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezagospodarowane.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 12.04.2023 r. o godzinie: 12.00.

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości i udziału w prawie własności nieruchomości ( tj. 67.966,67 zł. )
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

509 750,01 zł

Powierzchnia

397.93 m2

Powierzchnia działki

1533 m2

Numer działki

288/3, 288/7

Data licytacji

05.04.2023

Lokalizacja

Mietniów, małopolskie

Liczba pięter

1

Liczba pokoi

4

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Media

energia elektryczna, gaz, oczyszczalnia, woda

Dodatkowe

garaż

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom wolnostojący, Żabia Wola ul. Warszawska

Żabia Wola, mazowieckie
141,00 m2
14.04.2023
470 666,67

Dom, 07-440 Wólka Brzezińska

Wólka Brzezińska, mazowieckie
148,30 m2
25.04.2023
223 066,67

Kamienica z dużymi możliwościami

Mikołów, śląskie
341,20 m2
500 000,00

Dom 1/2 udziału , Błażowa, ul.3 Maja

Błażowa, podkarpackie
107,42 m2
31.05.2023
148 374,33

Dom wolnostojący, 38-112 Lutcza

Lutcza, podkarpackie
141,11 m2
19.04.2023
113 178,00

Dom 26-713 Ostrówka

Ostrówka, mazowieckie
42,76 m2
18.04.2023
46 666,67

Gospodarstwo: dom i budynki gospodarcze

Ostrówki, wielkopolskie
1 238,40 m2
28.03.2023
843 110,67

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Świecie, kujawsko-pomorskie
1 759,20 m2
1 308 000,00

Dom ul. Głogowska, Kotla

Kotla, dolnośląskie
74,30 m2
03.04.2023
119 012,00