Dom jednorodzinny na dużej działce LICYTACJA

400 558,00

Zielnowo, zachodniopomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Karol Cygert

Kancelaria Komornicza nr II w Koszalinie

75-028 Koszalin Zwycięstwa 7-9/104

tel. 94 34-777-90

Km 126/22

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGA LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  nr KW 79519

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 22.03.2023 o godzinie 13.15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie I Wydział Cywilny przy ul. Andersa 17 w sali nr 6a odbędzie się

DRUGA licytacja nieruchomości

 

zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 346 o pow. 2774,00 m2 , na której zgodnie z wypisem z kartoteki budynków znajduje się budynek o numerze ewidencyjnym 73

– budynek mieszkalny, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym o pow. zabudowy 115,00m2 i o pow. użytkowej 153,33m2

 

położonej: Zielnowo 4, w obrębie ewidencyjnym nr 0031 Zielnowo, Gmina Darłowo dla której Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  KO1K/00079519/9

 

Suma oszacowania wynosi 600 837,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 400 558,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 083,70zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 kpc). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Jeżeli książeczka oszczędnościowa nie jest wystawiona na okaziciela, można ją przyjąć tytułem rękojmi tylko wówczas, gdy wraz z książeczką licytant złoży komornikowi pisemne upoważnienie do podjęcia kwoty rękojmi, w którym wskazane będzie imię i nazwisko komornika, podpis zaś wierzyciela książeczki będzie urzędowo poświadczony. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 81 2030 0045 1110 0000 0403 0840 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

400 558,00 zł

Powierzchnia

153.33 m2

Powierzchnia działki

2774 m2

Numer działki

346

Data licytacji

22.03.2023

Lokalizacja

Zielnowo, sławieński, zachodniopomorskie

Liczba pięter

1

Liczba pokoi

5

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Stan

do zamieszkania

Media

energia elektryczna, kanalizacja, woda

Dodatkowe

ogrodzony, taras, balkon

Kontakt

Podobne oferty

Dom wraz z zabudowaniami produkcyjnymi i stawem

Szafarnia, kujawsko-pomorskie
103,00 m2
21.02.2023
453 600,00

Dom z basenem ul. Szpitalna, Pabianice – 1/2

Pabianice , łódzkie
689,65 m2
06.02.2023
793 125,00

Dom ul. Emilii Plater, 07-410 Ostrołęka

Ostrołęka, mazowieckie
124,40 m2
14.02.2023
336 300,00

ul. Wierzbowa, Sicienko

Sicienko, kujawsko-pomorskie
157,09 m2
27.02.2023
275 333,33

Dom, 99-413 Goleńsko

Goleńsko, łódzkie
117,00 m2
22.02.2023
229 995,00

Dom i grunty rolne ok 8,8ha także dla NIE ROLNIKA

Rgielew, wielkopolskie
1 174,00 m2
1 023 933,33

Dom Strzyżewo Kościelne, 62-200 Gniezno

Gniezno, wielkopolskie
63,51 m2
22.02.2023
64 666,67

Dom ul. Długa, 41-400 Mysłowice

Mysłowice, śląskie
105,50 m2
24.02.2023
265 116,67

Dom ul. Floriana, 96-100 Skierniewice

Skierniewice, łódzkie
363,00 m2
15.02.2023
605 866,67