Dom ul. Floriana, 96-100 Skierniewice

681 600,00

Skierniewice, łódzkie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Strykowska 21, Skierniewice, 96-100 Skierniewice

tel. 46 832 10 07 / fax. 46 832 10 07

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 449/20

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Tomasz Czerwiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-02-2024 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z siedzibą przy Reymonta 12/14, 96-100 Skierniewice, sala IX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Floriana, Skierniewice, 96-100 96-100, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW XXX.
Opis nieruchomości:
zabudowana nieruchomość o pow.0,1032ha (działka nr 178,177) położona w centralnej części miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, usługowej, użyteczności publicznej, targowiska miejskiego oraz Urzędu Miasta. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowo – kanalizacyjne, gazowej i telefonicznej. Na terenie nieruchomości usytuowane są dwa połączone ze sobą budynki mieszkalne jednorodzinne. Ze względu na usytuowanie budynków nie mogą one stanowić odrębnych przedmiotów sprzedaży. Teren nieruchomości jest częściowo utwardzony nawierzchnią betonową oraz estetycznie zagospodarowany. W dziale III wpisane ograniczone prawo rzeczowe na rzecz xxx: nieodpłatne, dożywotnie, osobista służebność polegająca na korzystaniu z całego budynku mieszkalnego o pow.100m2-data wpisu 23.02.2009r. oraz ograniczone prawo rzeczowe na rzecz xxx; nieodpłatna, dożywotnia, osobista służebność polegająca na korzystaniu z całego budynku mieszkalnego o pow.użytk.150m2- data wpisu 23.02.2009r.

 

Suma oszacowania wynosi 908 800,00zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 681 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 90 880,00 zł.

 

 Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Skierniewicach 

67 10204580 2011 0000 2004 4920 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno:

1/oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00,

2/ przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania  nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego,

3/ przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

PEKH/1/793

Szczegóły ogłoszenia

Cena

681 600,00 zł

Powierzchnia

363 m2

Powierzchnia działki

1032 m2

Numer działki

178,177

Data licytacji

29.02.2024

Lokalizacja

Floriana, Skierniewice, łódzkie

Liczba pokoi

7

Rok budowy

1972

Rodzaj ogrzewania

gaz, węglowe

Media

gaz, energia elektryczna, woda, kanalizacja

Dodatkowe

piwnica

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom z garażem: ul. Gruszowa, 60-185 Skórzewo

Gruszowa, Skórzewo, poznański, wielkopolskie
155,50 m2 | działka: 961,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, woda, gaz, kanalizacja, telefon
licytacja: 15.03.2024
616 133,33

2 domy w miejscowości Przystań 07-415

Przystań, ostrołęcki, mazowieckie
168,70 m2 | działka: 3 048,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 20.03.2024
336 200,00

Dom jednorodzinny z lat 70-tych LICYTACJA

Lgota, chrzanowski, małopolskie
173,08 m2 | działka: 1 166,00 m2
 
do remontu | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 25.09.2023
131 112,00

Rezydencja miejska z garażami na dużej działce

Ciechanowska, Nowe Miasto, płoński, mazowieckie
525,81 m2 | działka: 11 100,00 m2
10 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda, gaz
1 600 000,00

Dom, budynki gospodarcze i grunty LICYTACJA

Żychlin, piotrkowski, łódzkie
770,00 m2 | działka: 81 000,00 m2
4 pokoje
 
do remontu | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 11.03.2024
732 070,00

Dom na Mazurach z dużą działką, Tylkowo 12-130

Tylkowo, szczycieński, warmińsko-mazurskie
171,00 m2 | działka: 11 900,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda, telefon
licytacja: 21.03.2024
580 500,00

Dom ul. Dębowa 11-010 Łęgajny

Dębowa, Łęgajny, olsztyński, warmińsko-mazurskie
80,00 m2 | działka: 122,00 m2
2 pokoje
licytacja: 11.03.2024
76 600,00

Zespół pałacowo-parkowy

Sobieszyn, rycki, lubelskie
1 520,76 m2 | działka: 18 370,00 m2
 
do remontu
655 000,00

Duży dom jednorodzinny na ładnej działce

Ireny, Pruszków, pruszkowski, mazowieckie
322,90 m2 | działka: 761,00 m2
7 pokoi
 
do remontu | woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz
836 000,00