Dom ul. Floriana, 96-100 Skierniewice

605 866,67

Skierniewice, łódzkie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Strykowska 21, Skierniewice, 96-100 Skierniewice

tel. 46 832 10 07 / fax. 46 832 10 07

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 1705/15.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Tomasz Czerwiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-02-2023 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z siedzibą przy Reymonta 12/14, 96-100 Skierniewice, pokój I, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego , położonego przy Floriana 4a, 96-100 Skierniewice, dla którego Sąd Rejonowy w Skierniewicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW LD1H/00003943/2.
Opis nieruchomości:
zabudowana nieruchomość o pow.0,1032ha (działka nr 178,177) położona w centralnej części miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, usługowej, użyteczności publicznej, targowiska miejskiego oraz Urzędu Miasta. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowo – kanalizacyjne, gazowej i telefonicznej. Na terenie nieruchomości usytuowane są dwa połączone ze sobą budynki mieszkalne jednorodzinne. Ze względu na usytuowanie budynków nie mogą one stanowić odrębnych przedmiotów sprzedaży. Teren nieruchomości jest częściowo utwardzony nawierzchnią betonową oraz estetycznie zagospodarowany. W dziale III wpisane ograniczone prawo rzeczowe na rzecz XXX: nieodpłatne, dożywotnie, osobista służebność polegająca na korzystaniu z całego budynku mieszkalnego o pow.100m2-data wpisu 23.02.2009r. oraz ograniczone prawo rzeczowe na rzecz XXX; nieodpłatna, dożywotnia, osobista służebność polegająca na korzystaniu z całego budynku mieszkalnego o pow.użytk.150m2- data wpisu 23.02.2009r.

 

Suma oszacowania wynosi 908 800,00zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 605 866,67 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 880,00 zł.. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Skierniewicach  59102045800000140200458810 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno:

1/oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00,

2/ przeglądać w kancelarii komornika   w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach mieszczącym się pod adresem: Reymonta 12/14, Skierniewice, 96-100 Skierniewice

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

605 866,67 zł

Powierzchnia

363 m2

Powierzchnia działki

1032 m2

Numer działki

178,177

Data licytacji

15.02.2023

Lokalizacja

Floriana, Skierniewice, Skierniewicki, łódzkie

Liczba pokoi

7

Rok budowy

1972

Rodzaj ogrzewania

gaz, węglowe

Media

gaz, telefon, woda, kanalizacja, energia elektryczna

Dodatkowe

balkon, piwnica

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom ul. Lipnowska, Maszewo Duże

Maszewo Duże, mazowieckie
120,60 m2
08.02.2023
215 250,00

Dom przy ul. Warszawskiej , w Głuchowie

Głuchów, mazowieckie
75,00 m2
02.03.2023
160 000,00

Nieruchomość zabudowana demem i budynkiem usługowy

Czarna, mazowieckie
550,00 m2
08.02.2023
1 251 156,00

Dom z budynkami magazynowymi, Starokrzepice

Starokrzepice, śląskie
160,00 m2
08.02.2023
336 000,00

Duża działka z budynkiem biurowym

Komorowo, mazowieckie
532,00 m2
1 165 533,33

Dom, Zakole Wiktorowo przy ul. Akacjowej

Zakole-Wiktorowo, mazowieckie
64,00 m2
28.02.2023
197 999,00

Dom, 97-350 Szczukocice

Szczukocice, łódzkie
53,90 m2
13.02.2023
105 750,00

ul. Wierzbowa, Sicienko

Sicienko, kujawsko-pomorskie
157,09 m2
27.02.2023
275 333,33

Dom parterowy w cenie mieszkania, do remontu

Rychwał, wielkopolskie
85,00 m2
175 000,00