Dom na dużej działce, 63-421 Chynowa

230 854,00

Chynowa, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości. Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil
Kancelaria Komornicza nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim
63-400 Ostrów Wielkopolski, Partyzancka 26/3
tel. 625928296

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 133/21

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KZ1W/0045347/9

Komornik  Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2023r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Ostrowie
Wielkopolskim I Wydział Cywilny 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sądowa 2 w sali nr 73 odbędzie się
druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem
gospodarczym, składającej się z działki o nr 925 o pow. 0,4200 ha położonej: 63-421 Przygodzice, Chynowa 92, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00045347/9.

Suma oszacowania wynosi 346 281,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
230 854,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 628,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowa 2 pok. 31 odpis protokołu oszacowanie nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
(Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 1 § 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają orzeczenia sądów , w tym  również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt.1 lub 2 niniejszej ustawy.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

230 854,00 zł

Powierzchnia

150 m2

Powierzchnia działki

4200 m2

Numer działki

925

Data licytacji

03.03.2023

Lokalizacja

Liczba pokoi

5

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Nieruchomość zabudowana demem i budynkiem usługowy

Czarna, mazowieckie
550,00 m2
08.02.2023
1 251 156,00

Duża działka z budynkiem biurowym

Komorowo, mazowieckie
532,00 m2
1 165 533,33

Dom przy ul. Warszawskiej , w Głuchowie

Głuchów, mazowieckie
75,00 m2
02.03.2023
160 000,00

Kamienica z domem

Mikołów, śląskie
472,00 m2
1 200 000,00

Dom ul. Za Kopcem, Bieruń

Bieruń, śląskie
155,73 m2
21.02.2023
278 933,33

Dom wolnostojący jednorodzinny na dużej działce

Łomża, podlaskie
417,22 m2
463 960,00

Dom 69-200 Sulęcin, Daszyńskiego

Sulęcin, lubuskie
140,69 m2
09.02.2023
124 866,67

Dom ul. Floriana, 96-100 Skierniewice

Skierniewice, łódzkie
363,00 m2
15.02.2023
605 866,67

Dom w Sierpcu do remontu

Sierpc, mazowieckie
137,70 m2
289 000,00