Dom letniskowy i udział w drodze: Zawadka 32-435

244 800,00

Zawadka, małopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 14

tel.: 12 272-11-37, fax: 122721137,

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę GKm 32/21; Km 1027/21.

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Kancelaria Komornicza nr 111 w Myślenicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06 czerwca 2024 r. o godz.14.30 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach odbędzie się pierwsza licytacja:

 

1/ Nieruchomości położonej w miejscowości Zawadka, gmina Tokarnia, powiat myślenicki, województwo małopolskie, składającą się z działki ewidencyjnej nr 538 o powierzchni 0,05 ha, zabudowanej budynkiem letniskowym. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ok. 30 m drogą wewnętrzną o nawierzchni utwardzonej asfalto-betonem – działka ewidencyjna nr 572/2, w której własność wpisana jest w udziale wynoszącym 1/8 części. Dostęp do infrastruktury społecznej słaby. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Tokarnia – Obszar A, obejmującym miejscowości Bogdanówka, Krzczonów, Skomielna Czarna, Tokarnia, Więciórka i Zawadka, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Tokarnia nr XIV/93/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. (D.U.W.M. z 2020 r., poz. 804), przedmiotowa działka nr 538 położona jest w całości na obszarze – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Uwagi: Wzdłuż północnej granicy, przez teren działki nr 538 przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy. Działka nr 538 położona jest w całości w granicach obszarów osuwania się mas ziemnych – osuwiska nieaktywne.
Kształt działki jest regularny, zbliżony do prostokąta. Teren atrakcyjny widokowo, nachylony w kierunku południowym. W północnej części działki posadowiony budynek letniskowy. Podjazd oraz dojście do budynku utwardzone – nawierzchnia z płyt betonowych oraz kostki brukowej. Teren działki ogrodzony- ogrodzenie ze sztachet drewnianych z dużymi ubytkami w części północnej. W południowej części działki znajdują się trzy żelbetowe mury oporowe zabezpieczające skarpę oraz betonowe schody prowadzące z budynku w kierunku południowego skraju działki. Na działce liczne drzewa oraz krzewy o niewysokich walorach estetycznych. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, zaopatrzenie w wodę z ujęcia lokalnego, gazowej, kanalizacja własna (szambo na działce).
Budynek letniskowy, całoroczny, wolnostojący, murowany, składający się z przyziemia, parteru oraz dwupoziomowego poddasza. Na poziomie przyziemia zlokalizowano trzy pomieszczenia gospodarcze, łazienkę oraz hol. Na parterze znajduje się kuchnia, salon z wyjściem na taras, wiatrołap oraz WC. Na pierwszym poziomie poddasza mieszczą się trzy pokoje, hol oraz łazienka, natomiast na drugim poziomie znajduje się hol oraz dwa pokoje. Architektura i układ funkcjonalny budynku – przeciętne.
Powierzchnia użytkowa budynku -120,17 m2.

Uwaga! Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Urzędzie Gminy Tokarnia, projekt przedmiotowego budynku zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną przez Naczelnika Gminy Tokarnia w dniu 03.05.1986 r. nr GKBKZS-8381/37/86, zakładał realizację budynku letniskowego – składającego się z przyziemia, parteru oraz nieużytkowego poddasza – o pow. zabudowy 74,25 m2, pow. użytkowej 58 m2 + garaż 13,7 m2oraz kubaturze 445,4 mu Różnica między stanem projektowym, a stanem faktycznym wynika prawdopodobnie z adaptacji pomieszczeń nieużytkowych na cele mieszkalne i/lub przeprowadzonej rozbudowy, która nie została zatwierdzona i zewidencjonowana.
Opis konstrukcji budynku: Fundamenty – żelbetowe. Ściany zewnętrzne – trój warstwowe: cegła pełna + wełna mineralna + cegła pełna; Stropy – nad przyziemiem i parterem płyta żelbetowa, na poddaszu stropy drewniane. Schody wewnętrzne – z przyziemia i parteru schody żelbetowe wykończone drewnem, na poddaszu schody drewniane; Schody zewnętrzne – żelbetowe; Kominy – z cegły pełnej; Dach – o konstrukcji drewnianej, kryty blachą trapezową.

Wykończenia budynku: Tynki zewnętrzne i wewnętrzne – cementowo – wapienne; Posadzki i podłogi – w przyziemiu płytki ceramiczne, płytki lastrykowe oraz deski drewniane, na parterze w większości podłogi drewniane, w łazience i holu płytki ceramiczne, na poddaszu podłogi drewniane wykończone wykładziną dywanową,

Okładziny i malowanie – malowanie emulsyjne, od poziomu parteru ściany w dużej mierze wykończone boazerią drewnianą, w łazienkach płytki ceramiczne; Stolarka okienna i drzwiowa – na parterze okna drewniane zespolone, w pozostałej części okna drewniane skrzynkowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane; Rynny i rury spustowe – blaszane; Instalacje – elektryczna, wodociągowa (z ujęcia lokalnego- sieć wiejska), kanalizacyjna własna (szambo na działce); Ogrzewanie — elektryczne (grzejniki konwekcyjne) + kominek z wkładem grzewczym (rozprowadzenie ciepła do pomieszczeń na poddaszu). Budynek wybudowany w latach 1992-1993. W elementach budynku występują średnie uszkodzenia i ubytki. Konieczny jest częściowy remont kapitalny. Jakość wykonawstwa oraz stan techniczny użytych materiałów słaby. Standard wykończenia i wyposażenia budynku słaby.

Stan własności jest zgodny z obowiązującą ewidencją gruntów, natomiast oznaczenie i powierzchnia nieruchomości ujawnione w księdze wieczystej wymagają aktualizacji (wpis w zakresie zmiany oznaczenia oraz powierzchni nieruchomości). Zgodnie z wykazem synchronizacyjnym sporządzonym w dniu 28.10.2015r. przez geodetę uprawnionego, przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego działka ewidencyjna nr 538 odpowiada pgr 3981/49 i pgr 4077/15.

 

2/ Nieruchomości położonej w miejscowości Zawadka, gmina Tokarnia, powiat myślenicki, województwo małopolskie i opisanej jako udział 1/8 części w prawie własności działki ewidencyjnej nr 572/2 o powierzchni 0,02 ha stanowiącej drogę. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną urządzoną po działce 387/1. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Tokarnia – Obszar A, obejmującym miejscowości Bogdanówka, Krzczonów, Skomielna Czarna, Tokarnia, Więciórka i Zawadka, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Tokarnia nr XIV/93/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. (D.U.W.M. z 2020 r., poz. 804), przedmiotowa działka nr 572/2 położona jest w całości na obszarze – ogólnodostępne ciągi pieszo-jezdne.
Uwagi: Działka 572/2 położona jest w całości w granicach obszarów osuwania się mas ziemnych – osuwiska nieaktywne. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości są w pełni zgodne z obowiązującą ewidencją gruntów.

 

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem letniskowym składającej się z działki ewidencyjnej nr 538 oszacowana jest na kwotę: 326.400,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 244.800,00 zł.

 

Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej nr 572/2 stanowiąca drogę w udziale 1/8 części w prawie własności działki oszacowana jest na kwotę: 1.600,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.200,00 zł.

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ).

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

(PBGZH/3/259)

Szczegóły ogłoszenia

Cena

244 800,00 zł

Powierzchnia

120.17 m2

Powierzchnia działki

500 m2

Numer działki

538 ; 572/2

Data licytacji

06.06.2024

Lokalizacja

Zawadka, myślenicki, małopolskie

Liczba pokoi

5

Rok budowy

1992

Rodzaj ogrzewania

elektryczne, kominek

Media

energia elektryczna, woda, gaz, szambo

Dodatkowe

balkon, taras, ogrodzony

Zadzwoń do sprzedawcy

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Dom z garażem: ul. Kozia, 62-050 Pecna

Kozia, Pecna, poznański, wielkopolskie
74,40 m2 | działka: 1 400,00 m2
3 pokoje
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 12.04.2024
149 250,00

Dom z dużą działką (do remontu): Reszki 14-100

Reszki, ostródzki, warmińsko-mazurskie
162,16 m2 | działka: 12 800,00 m2
6 pokoi
 
do remontu
licytacja: 19.04.2024
101 250,00

Dom jednorodzinny na sporej działce w centrum

Zwycięstwa Wojska Polskiego, Człopa, wałecki, zachodniopomorskie
117,00 m2 | działka: 1 457,00 m2
3 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, woda, kanalizacja
licytacja: 18.04.2024
225 750,00

Dom: Aleksandrów Łódzki, ul. Wrzosowa

Wrzosowa, Aleksandrów Łódzki, zgierski, łódzkie
178,96 m2 | działka: 1 465,00 m2
6 pokoi
 
energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 22.05.2024
530 666,67

Budynek biurowy na dużej działce LICYTACJA

Mazowiecka, Komorowo, ostrowski, mazowieckie
532,00 m2 | działka: 3 257,00 m2
5 pokoi
 
do remontu | energia elektryczna, kanalizacja, woda
1 165 533,00

Hotel, restauracja i stajnie na pięknym terenie

Ruszów, zgorzelecki, dolnośląskie
2 450,00 m2
1 100 000,00

Rezydencja miejska z garażami na dużej działce

Ciechanowska, Nowe Miasto, płoński, mazowieckie
525,81 m2 | działka: 11 100,00 m2
10 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda, gaz
1 600 000,00

Dom: ul. Łącznik 33-300 Nowy Sącz

Łącznik, Nowy Sącz, Nowy Sącz, małopolskie
57,95 m2 | działka: 496,00 m2
3 pokoje
 
woda, energia elektryczna, szambo
licytacja: 24.05.2024
152 666,67

Dom (udział 1/2): 42-253 Lipnik; gm. Janów

Lipnik, częstochowski, śląskie
79,40 m2 | działka: 11 146,00 m2
4 pokoje
 
energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 18.04.2024
110 025,00