Dom i grunty rolne ok 8,8ha także dla NIE ROLNIKA

1 023 933,33

Rgielew, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowy w Turku

Andrzej Grabowski

Kancelaria Komornicza w Turku

62-700 Turek ul. Kolska Szosa 28

Km 299/06

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Andrzej Grabowski mający kancelarię przy ul.Kolska Szosa 28, 62-700 Turek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę pod adresem ul. Włocławska 4 , 62-600 Koło w sali nr 22, odbędzie się

DRUGA licytacja nieruchomości

 

zabudowanej położonej pod adresem: 62-650 Kłodawa, Rgielew , dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00004148/8.

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana, położona w miejscowości Rgielew gmina Kłodawa,

na działkach oznaczonych nr ewid.6/1, 90 o łącznej pow.8,8100 ha. Na wydzielonej części działki nr 90 o pow.6.101 m2 znajduje się

budynek mieszkalny o pow.użytkowej 740 m2 ,

budynek gospodarczy z częścią mieszkalną o pow. zabudowy 274 m2 oraz

zespół garaży o pow. zabudowy 150 m2.

 

Nieruchomość ogrodzona i zagospodarowana. Doprowadzone wszystkie media. Bezpośredni dojazd drogą asfaltową . Na pozostałej części działki nr 90 oraz na działce nr 6/1 o łącznej pow. 8,1999 ha znajdują się grunty niezabudowane przeznaczone pod uprawy połowę i sadownicze.

 

 

Suma oszacowania wynosi 1 535 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 023 933,33zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. to jest 153 590,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika; PKO BP SA O. w Turku {O. Centrum w Kole) 54 10202762 0000 1102 0026 8250 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kole akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1514/15).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się, postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

1 023 933,33 zł

Powierzchnia

1174 m2

Powierzchnia działki

88100 m2

Numer działki

6/1, 90

Lokalizacja

Rgielew, kolski, wielkopolskie

Liczba pięter

2

Liczba pokoi

10

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Stan

do odświeżenia

Media

energia elektryczna, kanalizacja, woda

Dodatkowe

balkon, garaż, taras, ogrodzony

Kontakt

Podobne oferty

Dom w trakcie budowy położony w Dobrczu

Dobrcz, kujawsko-pomorskie
156,80 m2
07.02.2023
202 000,00

Dom ul. Floriana, 96-100 Skierniewice

Skierniewice, łódzkie
363,00 m2
15.02.2023
605 866,67

Dom ul. Kowalewicka, Poznań – udział 1/2

Poznań , wielkopolskie
123,81 m2
16.02.2023
172 000,00

Dom ul. Za Kopcem, Bieruń

Bieruń, śląskie
155,73 m2
21.02.2023
278 933,33

Dom w Zabiele ,gmina Radzyń Podlaski

Zabiele, lubelskie
150,00 m2
21.02.2023
402 412,50

Gospodarstwo: dom i budynki gospodarcze

Ostrówki, wielkopolskie
1 238,40 m2
843 110,67

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Grochowiaka w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, dolnośląskie
400,00 m2
13.03.2023
390 666,67

Uroczy dom w spokojnej okolicy – Raciborsko

Raciborsko, mazowieckie
139,18 m2
260 000,00

Dom z działkami, 14-330 Zajezierze

Zajezierze, warmińsko-mazurskie
129,00 m2
24.02.2023
413 666,50