Dom, 97-216 Lipie

46 301,33

Lipie, łódzkie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Mościckiego 14/18

tel 44 712 35 56

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 664/17

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowiecki Piotr Skoczylas na podstawie
art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-04-2023r. o godz. 13:30 w Sąd Rejonowy w
Tomaszowie Mazowieckim 1 Wydział Cywilny 97-200 TOMASZÓW MAZ., ul. Mościckiego 9,
Tomaszów Mazowiecki odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 111/2
zabudowana o obszarze 9185,00m2, położonej: 97-216 Czerniewice, Lipie, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW

Suma oszacowania wynosi 69 452,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
46 301,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 6 945,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Tomaszowie Maz. 57 12403145 1111 0010 3588 4348 najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.l2:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim przy
Tomaszów Mazowiecki, ul. Mościckiego 9, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat
szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania
egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

46 301,33 zł

Powierzchnia

49.24 m2

Powierzchnia działki

46301.33 m2

Numer działki

111/2

Data licytacji

18.04.2023

Lokalizacja

Lipie, tomaszowski, łódzkie

Liczba pokoi

1

Stan

do remontu

Media

energia elektryczna, woda

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom wczasowy nad morzem

Chłapowo, pomorskie
437,10 m2
720 000,00

Dom z garażem, basenem, sauną i pięknym ogrodem

Balczewo, kujawsko-pomorskie
350,00 m2
464 000,00

Dom 12-220 Krzyże, Ruciane Nida

Krzyże, warmińsko-mazurskie
120,00 m2
31.03.2023
269 250,00

Dom jednorodzinny na dużej działce

Sulisławice, dolnośląskie
243,31 m2
410 133,33

Dom wraz z zabudowaniami produkcyjnymi i stawem

Szafarnia, kujawsko-pomorskie
103,00 m2
403 200,00

Budynek garażowo gospodarczy z częścią mieszkalną

Wyszecino, pomorskie
278,00 m2
112 666,67

Gospodarstwo rolne i grunty także dla NIE ROLNIKA

Sierpc, mazowieckie
960,00 m2
03.04.2023
443 000,00

Dom 09-442 Nowe Boryszewo

Nowe Boryszewo, mazowieckie
105,00 m2
14.04.2023
394 666,67

Dom jednorodzinny

Brwinów, mazowieckie
239,60 m2
04.04.2023
1 096 510,00