Dom 34-340 Pewel Wielka

239 666,67

Pewel Wielka, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Kościuszki 42, Żywiec, 34-300 Żywiec

tel. 338674645 / fax. 338674645

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 1492/15

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-02-2023 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu z siedzibą przy Kościuszki 39, 34-300 Żywiec, pokój 52, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Pewel Wielka 22,Pewli Wielkiej, 34-340 Jeleśnia, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1Z/00065976/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości w postaci: działki nr ewid. 5819, 5830, 5835, 5873, 5884, 5885, 5891, 5914, 5918, 5948, 6385/2,5910, 5878/1, 5757/4 o łącznej powierzchni 1,3803 ha, w tym działka 5757/4 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 181,20 m2 wraz z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 90,95 m2 oraz szopką drewnianą o pow. użytkowej 29,19 m2 położonej w Pewli Wielkiej 22, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu nr BB1Z/00065976/3.

 

Suma oszacowania wynosi 359 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 239 666,67 .

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 950,00 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA – Centrum Rozliczeniowe 18124048811111000053338332.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żywcu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 03-02-1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015.909 j.t.).

Szczegóły ogłoszenia

Cena

239 666,67 zł

Powierzchnia

181.2 m2

Powierzchnia działki

13803 m2

Numer działki

5819, 5830, 5835, 5873, 5884, 5885, 5891, 5914, 5918, 5948, 6385/2,5910, 5878/1, 5757/4

Data licytacji

09.02.2023

Lokalizacja

Pewel Wielka, śląskie

Liczba pokoi

2

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom pl. Mickiewicza, Pilica

Pilica, śląskie
124,75 m2
24.02.2023
277 500,00

Kamienica z domem

Mikołów, śląskie
472,00 m2
1 200 000,00

Dom, 99-413 Goleńsko

Goleńsko, łódzkie
117,00 m2
22.02.2023
229 995,00

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Grochowiaka w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, dolnośląskie
400,00 m2
13.03.2023
390 666,67

ul. Wierzbowa, Sicienko

Sicienko, kujawsko-pomorskie
157,09 m2
27.02.2023
275 333,33

Hotel, restauracja i stajnie na pięknym terenie

Ruszów, dolnośląskie
2 450,00 m2
06.03.2023
2 572 500,00

Budynek wielomieszkaniowy z komórkami LICYTACJA

Ruszów, dolnośląskie
188,90 m2
06.03.2023
135 000,00

Dom jednorodzinny na ładnej działce

Gorlice, małopolskie
200,07 m2
22.03.2023
173 400,00

Dom wraz z zabudowaniami produkcyjnymi i stawem

Szafarnia, kujawsko-pomorskie
103,00 m2
21.02.2023
453 600,00