Cegielnia wraz z gruntami i zabudową

2 610 902,25

Kolosy, świętokrzyskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Kurator Kancelarii Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym w Busku Zdroju

Leszka Woźniaka

Zastępca Olgierd Pawłowski

Kancelaria Komornicza nr IV w Kazimierzy Wielkiej

1 Maja 15, 28-500 Kazimierza Wielka

tel. 413521026

GKm 7/23

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Kurator Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Busku Zdroju Leszka Woźniaka Zastępca Olgierd Pawłowski Kancelaria Komornicza nr IV w Kazimierzy Wielkiej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 7/23 i inne

 

w dniu: 04.03.2024 o godzinie: 11:00

 

rozpocznie się w try bie ustalonym w art. 986″^ § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)

 

pierwsza licytacja w trybie elektronicznym

 

następujących nieruchomości: – użytkowania wieczystego położonego przy Kolosy n/d, 28-506 Czarnocin, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju Vin Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej (adres: ul. Tadeusza Kościuszki 3. Kazimierza Wielka. 28-500 Kazimierza Wielka prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1I/000xxxx/4.

 

Opis nieruchomości: Prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności, położonej w miejscowości Kolosy, gmina Czarnocin, oznaczonej działkami nr 164, 378/2, 425, 426, 595/3. 595/4, 595/5 i 732. o łącznej powierzchni 14,4257 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą o numerze K111/00038522/4.

 

Przeznaczenie gospodarcze :

działka nr 164 – tereny rolnicze (symbol R),

działka nr 378/2 – cegielnia Kolosy (symbol P),

działka nr 425 – tereny rolnicze (symbol R).

działka nr 426 – obszar górniczy Kolosy,

działki nr 595/3, 595/4. 595/5 i 732 – tereny rolnicze, tereny rolnicze zmeliorowane (symbol R, RL)

 

Suma oszacowania wynosi 3 481 203,00 zł, zaś cena wywołania jest rów na 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 610 902,25 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 348 120,30 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 71 1020 2645 0000 5402 0003 8448 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej.

 

Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem s://elicytacje.komornik,pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem.

 

Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Na podstawie art. 986^ § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i zakończą się w 7 1. dniu: 11.03.2024 o godzinie: 11:00.

 

Na podstawie art. 986 po § 3 lqx:, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały’ w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/13/8/PPKO

Cena

2 610 902,25 zł

Powierzchnia

144257 m2

Powierzchnia działki

144257 m2

Data licytacji

04.03.2024

Lokalizacja

Kolosy, kazimierski, świętokrzyskie

Przeznaczenie gruntu

kopalny

Dane dodatkowe

ogrodzenie

Media

prąd, woda

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

grunt w użytkowaniu wieczystym

Kontakt

Podobne oferty

Działka z użytkami kopalnymi- żwirownia

Ludwinów, bialski, lubelskie
21 551,00 m2 | działka: 21 551,00 m2
licytacja: 13.10.2023
389 733,33

Grunt rolny także dla NIE ROLNIKA

Raciążek, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
43 700,00 m2 | działka: 43 700,00 m2
194 666,67

Sprzedaż przedsiębiorstwa- grunty i budynki

Moskorzyn, polkowicki, dolnośląskie
1 396 342,00 m2 | działka: 1 396 342,00 m2
licytacja: 15.03.2024
8 638 418,00

Działka: ul. Powstańców Warszawy ,96-500 Sochaczew

Powstańców Warszawy, Sochaczew, sochaczewski, mazowieckie
7 083,00 m2 | działka: 7 083,00 m2
licytacja: 29.02.2024
161 148,75

Działka pod zabudowę z naniesieniami

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 2,00 m2
licytacja: 27.10.2023
383 266,67

Działka, 87-410 Lipienica

Lipienica, golubsko-dobrzyński, kujawsko-pomorskie
19 800,00 m2 | działka: 1 257,00 m2
licytacja: 26.02.2024
105 746,67

Działki 22-110 Ruda Huta

Ruda-Huta, chełmski, lubelskie
257 700,00 m2 | działka: 257 700,00 m2
licytacja: 23.02.2024
580 446,66

4 działki gruntu- pod usługi

Katowicka, Rzeniszów, myszkowski, śląskie
47 902,00 m2 | działka: 47 902,00 m2
licytacja: 15.12.2023
1 807 833,33

Udział w drodze

Skośna, Pabianice, pabianicki, łódzkie
862,00 m2 | działka: 861,00 m2
25 333,33