Budynki magazynowo-warsztatowe

386 666,67

Kotlin, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie

Tomasz Wejman

Kancelaria Komornicza Nr II w Jarocinie,

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 4, 63-200 Jarocin,

tel./fax (62)740 05 82

Sygn.akt GKm 35/21

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie Tomasz Wejman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 27.03.2024 o godzinie 10.00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jarocinie z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 6, 63-200 Jarocin, sala 109, odbędzie się

 

DRUGA licytacja

 

zabudowanej nieruchomości, położonej w 63-220 Kotlin, ul. Poznańska, dla której Sąd Rejonowy w Jarocinie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1J/000xxxxx/1.

 

 

Sprzedaż licytacyjna obejmuje: Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami magazynowymi, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 114 o powierzchni 0,2935ha. Nieruchomość położona jest w strefie centralnej, w sąsiedztwie zabudowy inwentarsko-magazynowej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość położona jest przy drodze krajowej nr 11, ale nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do tej drogi. Działka jest zabudowana dwoma budynkami magazynowymi.

Budynek nr 1 o pow. zabudowy 1801m2, parterowy, jest usytuowany w części frontowej działki i przylega jedną ścianą do budynku na sąsiedniej działce. Dostęp do budynku nr 1 w znacznej części w granicy działki [brak dostępuj.

Budynek nr 2 o pow. zabudowy 466 m2, parterowy, jest usytuowany w części tylnej działki i przylega jedną ścianą do budynku na sąsiedniej działce.

Uzbrojenie w media: energia elektryczna, kanalizacja deszczowa, możliwość podłączenia wody i gazu.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla wycenianej nieruchomości nie obowiązuje. Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kotlin: obszary wskazane do kontynuacji i uzupełnień zabudowy-produkcyjno-usługowej.

 

Suma oszacowania wynosi 580.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 386 666,67zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58.000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 56 1020 2212 0000 5402 0301 5625. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/87/10/PPKR

Cena

386 666,67 zł

Powierzchnia

2267 m2

Powierzchnia działki

2935 m2

Numer działki

114

Data licytacji

27.03.2024

Lokalizacja

Parkowa, Kotlin, jarociński, wielkopolskie

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda, kanalizacja

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

przemysłowy, magazynowy, warsztatowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie

Kontakt

Podobne oferty

Budynek handlowo-usługowy: ul. Żywiecka Bielsko-Biała

Żywiecka, Bielsko-Biała, Bielsko-Biała, śląskie
860,00 m2 | działka: 2 960,00 m2
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 01.03.2024
2 059 500,00

Budynek magazynowo – usługowy LICYTACJA

Profesora Kaliny, Ostrów Wielkopolski, ostrowski, wielkopolskie
300,00 m2 | działka: 685,00 m2
 
do remontu | prąd, woda
licytacja: 28.02.2024
245 250,00

Budynek produkcyjno-magazynowo-biurowy

Ofiar Katynia, Dębno, myśliborski, zachodniopomorskie
2 384,10 m2 | działka: 2 665,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja, gaz
licytacja: 22.03.2024
567 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowo-biurowe

Kleeberga, Białystok, podlaskie
5 130,07 m2 | działka: 13 300,00 m2
3 700 000,00

Budynki magazynowo-produkcyjne LICYTACJA

Komorniki, legnicki, dolnośląskie
564,00 m2 | działka: 4 900,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 17.05.2023
467 400,00

Restauracja z zapleczem hotelowym

Częstochowska 93, Lubliniec, Lubliniecki, śląskie
924,00 m2 | działka: 1 662,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, gaz, siła, woda, kanalizacja
1 390 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowe LICYTACJA

Czarnkowie, Świdwiński, zachodniopomorskie
873,30 m2 | działka: 32 700,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
licytacja: 29.02.2024
790 000,00

Budynki magazynowo- usługowe

I Armii Wojska Polskiego, Płoty, gryficki, zachodniopomorskie
869,90 m2 | działka: 1 621,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
346 666,67

Hala magazynowo- biurowa

Lubelska, Olsztyn, warmińsko-mazurskie
2 065,00 m2
3 346 000,00