Budynki magazynowo- usługowe

346 666,67

Płoty, zachodniopomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gryficach

Kancelaria Komornicza nr I w Gryficach

Karolina Pasek-Borkowska

72-300 Gryfice ul.Armii Krajowej 3

tel. (091) 38-446-23, fax (091) 38-450-32

Sygn.akt Km 1850/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach zawiadamia na podstawie art. 986″ i 986 kpc w związku z art. 965 kpc, że

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

na portalu s://e-licytacje.komomik,pl rozpocznie się się:

 

 

   DRUGA LICYTACJA W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

nieruchomości położonej w miejscowości 72-310 Płoty, ul. I Armii Wojska Polskiego. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr SZ1G/000xxx/9 prowadzi Sąd Rejonowy w Gryficach.

 

Przedmiotem licytacji jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 411 o powierzchni 0,1621 ha w użytkowaniu wieczystym do 30-06-2095 r. Działka jest zabudowana budynkami w złym stanie technicznym;

  • budynkiem produkcyjno-magazynowym z rampą o powierzchni użytkowej 560,10 m2, 
  • budynkiem socjalno-biurowym z kotłownią o powierzchni użytkowej 175,50 m2, 
  • budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym o powierzchnia użytkowej 80 m2 i garażem murowanym o powierzchni 54,30 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 520.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. 346 666,67zł.

 

Licytacja trwać będzie 7 dni, zostanie zakończona w dniu ……….. r. c godz. 13:00. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 52.000,00 zł najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem licytacji na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gryficach w: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Kołobrzegu nr: 48 1020 2821 0000 1602 0025 6404 podając na dowodzie wpłaty numer sprawy: KM 1850/09 oraz dokładny adres wpłacającego. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu, czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 10:00 do 12:00 po uprzednim ustaleniu z komornikiem, protokół opisu i oszacowania nieruchomości jest udostępniony w systemie teleinformatycznym.

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły osoby wymienione w tym artykule.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/524/3/BISON

Cena

346 666,67 zł

Powierzchnia

869.9 m2

Powierzchnia działki

1621 m2

Numer działki

411

Lokalizacja

I Armii Wojska Polskiego, Płoty, gryficki, zachodniopomorskie

Stan

do remontu

Media

prąd, woda, kanalizacja

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

grunt w użytkowaniu wieczystym, budynki odrębna własność

Przeznaczenie

magazynowy, przemysłowy

Dodatkowe

ogrodzenie

Kontakt

Podobne oferty

Kompleks biurowo magazynowy

Godziesze Wielkie, kaliski, wielkopolskie
1 145,00 m2 | działka: 5 353,00 m2
 
gotowy | prąd, klimatyzacja, siła, woda, kanalizacja
800 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowe LICYTACJA

Czarnkowie, Świdwiński, zachodniopomorskie
873,30 m2 | działka: 32 700,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
licytacja: 29.02.2024
790 000,00

Budynek inwentarski- kurnik

Borowiczki-Pieńki, płocki, mazowieckie
990,00 m2 | działka: 3 977,00 m2
 
gotowy | prąd, woda
licytacja: 14.12.2023
754 268,80

Kompleks magazynowy w Szczepocicach Rządowych

Szczepocice Rządowe, Radomszczański, łódzkie
930,00 m2 | działka: 3 364,00 m2
 
do remontu | woda
219 000,00

Restauracja z zapleczem hotelowym

Częstochowska 93, Lubliniec, Lubliniecki, śląskie
924,00 m2 | działka: 1 662,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, gaz, siła, woda, kanalizacja
1 390 000,00

Działka z budynkiem produkcyjno-magazynowym

Gwda Wielka, szczecinecki, zachodniopomorskie
365,60 m2 | działka: 2 318,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
227 333,33

Budynki magazynowo-handlowe

Kolejowa, Rybnik, rybnicki, śląskie
1 434,20 m2 | działka: 12 480,00 m2
 
do odświeżenia
750 000,00

Atrakcyjna nieruchomość o funkcji produkcyjnej

Wiązów, strzeliński, dolnośląskie
1 850,00 m2 | działka: 3 859,00 m2
 
do odświeżenia | woda, prąd, siła, kanalizacja
849 000,00

Hala magazynowo- biurowa

Lubelska, Olsztyn, warmińsko-mazurskie
2 065,00 m2
3 346 000,00