Budynki biurowo-magazynowe NOWY TERMIN LICYTACJI

4 312 000,00

Ełk, warmińsko-mazurskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ełku

Adam Ciesielski

Kancelaria Komornicza, ul. Mickiewicza 14 lok. 2, Ełk, 19-300 Ełk

tel. 87 6109040 / fax. 87 6109040

Sygnatura: Km 822/16

 

  OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Adam Ciesielski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 19.01.2023 o godzinie 13.00

w budynku Sądu Rejonowego w Ełku z siedzibą przy Małeckich 4, 19-300 Ełk, pokój 209, odbędzie się        

                                   

       DRUGA licytacja nieruchomości

położonej przy ul. Żelazna , 19-300 Ełk, dla której Sąd Rejonowy w Ełku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 41875/6 i KW 44880/5.

Opis nieruchomości:
Nieruchomości gruntowe zabudowane, położone na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Podstrefy w Ełku, jako przedmiot prawa własności, opisane w księgach wieczystych: – OL1E/00041875/6 – położona w Ełku przy ul. Żelaznej 4, oznaczona w obrębie Ełk 2 jako działka nr 2773/1 o pow. 1,4998 ha, zabudowana budynkiem magazynowym, budynkiem biurowym oraz zasiekiem na trociny z 2005 r. – OL1E/00044880/5 – położona przy ul. Miedzianej, oznaczona w obrębie Ełk 2 jako działka nr 2773/4 o pow. 1,0000 ha, zabudowana budynkiem magazynowym suszarni i obudowaną wiatą brykieciarni drewnianej. Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 6 468 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 312 000,00 .

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 646 800,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank 78 1020 4724 0000 3002 0007 4336.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

4 312 000,00 zł

Powierzchnia

3108.53 m2

Powierzchnia działki

24998 m2

Numer działki

2773/1, 2773/4

Data licytacji

19.01.2023

Lokalizacja

Żelazna, Ełk, ełcki, warmińsko-mazurskie

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda, kanalizacja

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

biurowy, przemysłowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie, rampa, ogrzewanie

Kontakt

Podobne oferty

Budynki handlowo- użytkowe i plac składowy

Górki Wielkie, śląskie
2 400,00 m2
1 300 000,00

Hala produkcyjna/ Sosnowiec woj. łódzkie

Sosnowiec, łódzkie
5 358,32 m2
6 294 444,00

Hale magazynowo- przemysłowa i mieszakanie

Śrem, wielkopolskie
875,19 m2
10.03.2023
790 500,00

Stacja paliw

Ligota Nadwarcie, śląskie
267,30 m2
2 250 000,00

Zakład piekarniczy

Dębowa Góra, łódzkie
2 412,00 m2
2 294 000,00

Hala magazynowo- biurowa

Olsztyn, warmińsko-mazurskie
2 065,00 m2
20.06.2022
3 346 000,00

Zakład mięsny- produkcja LICYTACJA

Mysłowice, śląskie
13 016,00 m2
17.02.2023
17 827 258,07

Budynek produkcyjno-biurowy

Saczkowce, podlaskie
626,00 m2
18.01.2023
216 817,02

Kompleks przemysłowy o pow. 1,98 ha – Uniszowa

Uniszowa, małopolskie
4 727,14 m2
3 500 000,00