Budynek magazynowo- produkcyjny LICYTACJA

638 780,00

Lubienia, świętokrzyskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach

Gotfryd Nowak

Kancelaria Komornicza nr III w Starachowicach

ul. Staszica 13,27-200 Starachowice

tel/fax 41 2754347,

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak prowadzący Kancelarię Komorniczą nr III w Starachowicach przy ul. Staszica 13 na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że

 

w dniu 29.02.2024 o godzinie 9.40

 

w Sądzie Rejonowym w Starachowicach przy ul. Staszica 12, sala nr III odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej we wsi Lubienia gmina Brody i mającej urządzoną księgę wieczystą numer KI1H/000xxxx/8 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach. W skład nieruchomości wchodzą:

– prawo użytkowania wieczystego gruntu/do 05-12-2089 r./ oznaczonego jako położona w obrębie 0010 Lubienia działka nr 779/9 o powierzchni 0,3470 ha,

– prawo własności budynku magazynowo-produkcyjnego o powierzchni użytkowej 1.099,82 m2 stanowiącego odrębną nieruchomość oraz budowli i urządzeń.

 

Każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu oraz właścicielowi działki nr 779/9 przysługuje ujawnione w dziale I Sp księgi wieczystej nr KI1H/000xxxx/8 oraz dziale III księgi wieczystej nr KI1H/0000xxxx/4 prawo przechodu i przejazdu drogami wewnętrznymi usytuowanymi na gruntach objętych księgą wieczystą nr KI1H/0000xxxx/4 na odcinku od drogi publicznej/drogi krajowej nr 9/ do przedmiotowej działki nr 779/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 779.000,00zł netto co po naliczeniu podatku od towarów i usług/VAT/ stanowi kwotę 958.170,00zł brutto.

 

Cena wywoławcza wynosi 519 333,33 zł netto co po naliczeniu podatku od towarów i usług/VAT/ stanowi kwotę 638 780,00 zł brutto.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 53 1020 2674 0000 2502 0003 2672 prowadzony przez PKO BP SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Starachowicach przy ul. Staszica 13. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Rękojmia stanowi kwotę 77,900,00 zł netto co po naliczeniu podatku od towarów i usług/VAT/ stanowi kwotę 95.817,00 zł brutto.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 15.02.2024 r. od godziny 9.00 do 9,30 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winny/ przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka podpisem urzędowo poświadczonym.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowi, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/82/1/PPKO

Cena

638 780,00 zł

Powierzchnia

1099.82 m2

Powierzchnia działki

3470 m2

Numer działki

779/9

Data licytacji

29.02.2024

Lokalizacja

Lubienia, starachowicki, świętokrzyskie

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda, kanalizacja

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

grunt w użytkowaniu wieczystym, budynki odrębna własność

Przeznaczenie

przemysłowy, magazynowy

Dojazd

w służebności

Dodatkowe

ogrodzenie

Kontakt

Podobne oferty

Atrakcyjna nieruchomość o funkcji produkcyjnej

Wiązów, strzeliński, dolnośląskie
1 850,00 m2 | działka: 3 859,00 m2
 
do odświeżenia | woda, prąd, siła, kanalizacja
849 000,00

Hala produkcyjno-magazynowa

Jaktorowska, Żyrardów, żyrardowski, mazowieckie
623,80 m2 | działka: 2 081,00 m2
 
do odświeżenia
1 100 000,00

Zakład produkcyjno-magazynowy

Szkolna, Suwałki, suwałki, podlaskie
2 969,96 m2 | działka: 3 875,00 m2
 
gotowy | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 27.07.2023
2 446 600,00

Budynek magazynowo-produkcyjno-biurowy

Głęboczka, Kielce, świętokrzyskie
3 786,65 m2 | działka: 6 870,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 04.10.2023
3 978 488,00

Budynki produkcyjno-magazynowo-biurowy

Otmuchowska, Nysa, nyski, opolskie
1 239,00 m2 | działka: 35 055,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
2 100 000,00

Hala magazynowo-produkcyjna LICYTACJA

Kościuszki, Ogrodzieniec, zawierciański, śląskie
1 017,00 m2 | działka: 5 772,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
564 000,00

Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
 
do remontu | prąd
licytacja: 23.06.2023
470 212,50

Hala z salonem sprzedaży i magazynem

Marcinkowo, Wągrowiec, wągrowiecki, wielkopolskie
1 596,47 m2 | działka: 12 969,00 m2
 
gotowy
4 100 000,00

Kompleks hal magazynowych z chłodniami

Mieszka I, Koszalin, zachodniopomorskie
12 786,00 m2 | działka: 30 476,00 m2
 
gotowy | prąd, woda, siła, kanalizacja
licytacja: 05.07.2023
127 440 000,00