4 działki wraz z zabudową- kurniki

198 666,67

Kadłub, opolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich

Jacek Wiesiołek

Kancelaria Komornicza nr III w Strzelcach Opolskich

47-100 Strzelce Opolskie ul. Marka Prawego 29/5

tel. 774028047

Km 630/09

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

      w dniu 17.04.2023 o godzinie 12.30

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich mającego siedzibę przy ul. Opolskiej 11 w sali nr 310, odbędzie się

 

druga licytacja nieruchomości

stanowiącej działki nr 658 i 633 położenie; Kadłub

oraz działki nr 438/1 i 440/1 położenie Osiek

położonej: 47-175 Kadłub, Osiek, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1S/00006063/9

Działka nr 658 o powierzchni 0,1321 ha ( użytki Br-RVI-0,0510 ha, Ps.V- 0,0811 ha), położenie wieś Kadłub, przy. ul. Wolności, położenie skrajne wsi, w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej, gruntów rolnych, leśnych niezabudowanych. Uzbrojenie: sieć elektryczna, wodociągowa, dojazd drogą asfaltową, ogrodzenie płotem z siatki drucianej i słupkach stalowych.

Działka nr 633 o powierzchni 0,0781 ha, użytki (RV-0,0700 ha, W-RV- 0.0081 ha), położenie Kadłub, przy ul. Kolejowa- Barwinek, rolna niezabudowana, przy byłej linii kolejowej, na skraju wsi, w sąsiedztwie gruntów rolnych, łąk.

Działka nr 438/1 i 440/1, o powierzchni 0,5027 ha ( użytki B-L1V-0,1030 ha, Ł1V-O,O788 ha, ŁV- 0,0819 ha, RlVb-0,0560 ha, B-RV 0,1830 ha), położenie wieś Osiek, przy ul. Strzeleckiej 34a, położenie skrajne wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych tożsamymi zabudowaniami byłych kurników w stanie ruiny, gruntów rolnych niezabudowanych. Uzbrojenie: sieć elektryczna, wodociągowa, dojazd drogą gruntową, ogrodzenie z płyt betonowych.

Suma oszacowania wynosi 298 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 198 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 800,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Kędzierzynie-Koźlu 55102037140000430200078048 najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą licytacji, przj’ czym kopię dowodu wpłaty rękojmi należy okazać w kancelarii komornika najpóźniej w tym dniu do godziny 15,00. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i prze sądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

198 666,67 zł

Powierzchnia

6918 m2

Data licytacji

17.04.2023

Lokalizacja

Kadłub, strzelecki, opolskie

Pliki do pobrania

Kontakt

Podobne oferty

Działka pod zabudowę w centrum

Chorzów, śląskie
1 356,00 m2
20.02.2023
263 775,00

Grunty rolne na sprzedaż- 4,98 ha

Ruszów, dolnośląskie
49 786,00 m2
06.03.2023
175 500,00

Działki niezabudowane, Trękus

us, warmińsko-mazurskie
17 801,00 m2
10.02.2023
329 839,98

Dwie działki leśne także dla NIE ROLNIKA -LICYTACJA

Włodawa, lubelskie
22 663,00 m2
54 333,33

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2
90 920,00

Zabudowana działka grunut LICYTACJA

Zawadówka, lubelskie
4 247,00 m2
30.01.2023
227 333,33

Działka uzbrojona i zabudowana budynkami użytkowym

Głuchołazy, opolskie
1 902,00 m2
23.02.2023
137 200,00

Teren pod wydobycie miedzi wraz z halą

Koźlice, dolnośląskie
4 772,00 m2
13.01.2023
316 666,67

Grunt inwestycyjny

Jasin, wielkopolskie
25 019,00 m2
1 850 000,00