4 działki gruntu- pod usługi

1 807 833,33

Rzeniszów, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Michał Szmal

Kancelaria Komornicza nr IV w Myszkowie

42-300 Myszków, ul. Strażacka 36

tel: 34 310 18 69,

Sygn.akt Km 138/23

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM

W DRODZE SPRZEDAŻY LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Michał Szmal mający kancelarię w Myszkowie przy ul. Strażacka 36 na podstawie art. 879’1 – art. 897’11 kpc w zw. z art. 1013’6 kpc podaje do publicznej wiadomości o

 

DRUGIM  terminie licytacji

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek gruntu o nr. ewid. 230/2, 229/2, 231/2 i 232/2 położonej w msc. Rzeńszów gm. Koziegłowy

mającą założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie nr CZ1M/000xxxx/1, która odbędzie się w drodze sprzedaży licytacji elektronicznej.

 

Czas przetargu wynosi 7 dni.

Termin rozpoczęcia przetargu o godz.10:00 w dniu 15 grudnia 2023r.
Termin zakończenia przetargu o godz. 10:00 w dniu 22 grudnia 2023r

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z następujących działek gruntu:

– działka o nr. ewid. 229/2 o pow. 1,7276 ha, którą stanowi według Rejestru Gruntów – rola (klasa RIVa). Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości niezabudowane o podobnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Teren o ekspozycji północno-poludniowej, bez widocznych znaczących deformacji rzeźby, za wyjątkiem widocznego uskoku. Obszar działki nieogrodzony, nieutwardzony, pokryty zielenią nieurządzoną, w tym samosiejkami drzew bez wartości materialnej, tarniną, wysoką trawą oraz zakrzaczeniami i zachwaszczeniami. Od strony granicy północnej teren działki przylega do terenu infrastruktury komunikacyjnej drogi E75 (działek o nr. ewid. 229/1, 230/1, 231/1 i 232/1 stanowiących własność Skarbu Państwa), bez urządzonego zjazdu. Od strony południowej działka przylega do drogi dojazdowej – działki o nr. ewid. 210 stanowiącej własność Gminy Koziegowy. Działka obecnie nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.

UWAGA: w granicach działek o nr. ewid. 229/2 i 230/2 zlokalizowane są napowietrzne linie przesyłowe sieci elektroenergetycznej. Ponadto przez obszar działki przebiega nitka istniejącego gazociągu gnD150 i gsD350-n;

 

– działka o nr. ewid. 230/2 o pow. 1,3226 ha, którą stanowi według Rejestru Gruntów – rola (klasa RIVa i RIYb). Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości niezabudowane o podobnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Teren o ekspozycji północno-poludniowej, bez widocznych znaczących deformacji rzeźby, za wyjątkiem widocznego uskoku. Obszar działki nieogrodzony, nieutwardzony, pokryty zielenią nieurządzoną, w tym samosiejkami drzew bez wartości materialnej, tarniną, wy’soką trawą oraz zakrzaczeniami i zachwaszczeniami. Od strony granicy północnej teren działki przylega do terenu infrastruktury komunikacyjnej drogi E75 (działek o nr. ewid. 229/1, 230/1, 231/1 i 232/1 stanowiących własność Skarbu Państwa), bez urządzonego zjazdu. Od strony południowej działka przylega do drogi dojazdowej – działki o nr. ewid. 210 stanowiącej własność Gminy Koziegowy. Działka obecnie nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. UWAGA: w granicach działek o nr. ewid. 229/2 i 230/2 zlokalizowane są napowietrzne linie przesyłowe sieci elektroenergetycznej. Ponadto przez obszar działki przebiega nitka istniejącego gazociągu gnD150 i gsD350-n;

 

– działka o nr. ewid. 231/2 o pow. 0,9056 ha, którą stanowi według Rejestru Gruntów – nieużytki i rola (klasa RIVa RIVb i N). Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości niezabudowane o podobnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Teren o ekspozycji 4023100400191 północno-południowej, bez widocznych znaczących deformacji rzeźby, za wyjątkiem widocznego uskoku. Obszar działki nieogrodzony, nieutwardzony, pokryty zielenią nieurządzoną, w tym samosiejkami drzew bez wartości materialnej, tarniną, wysoko trawą oraz zakrzaczeniami i zachwaszczeniami. Od strony granicy północnej teren działki przylega do terenu infrastruktury komunikacyjnej drogi E75 (działek o nr. ewid. 229/ł, 230/ł, 23ł/ł i 232/ł stanowiących własność Skarbu Państwa), bez urządzonego zjazdu. Od strony południowej działka przylega do drogi dojazdowej – działki o nr. ewid. 210 stanowiącej własność Gminy Koziegowy. Działka obecnie nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. UWAGA: Przez obszar działki przebiega nitka istniejącego gazociągu gnDł50 i gsD350-n oraz sieci elektroenergetycznej;

 

– działka o nr. ewid. 232/2 o pow. 0,8344 ha, którą stanowi według Rejestru Gruntów – rola (klasa RIVa RrVb). Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości niezabudowane o podobnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Teren o ekspozycji północno-południowej, bez widocznych znaczących deformacji rzeźby, za wyjątkiem widocznego uskoku. Obszar działki nieogrodzony, nieutwardzony, pokryty zielenią nieurządzoną, w tym samosiejkami drzew bez wartości materialnej, tarniną, wysoką trawą oraz zakrzaczeniami i zachwaszczeniami. Od strony granicy północnej teren działki przylega do terenu infrastruktury komunikacyjnej drogi E75 (działek o nr. ewid. 229/1, 230/1, 231/1 i 232/1 stanowiących własność Skarbu Państwa), bez urządzonego zjazdu. Od strony południowej działka przylega do drogi dojazdowej – działki o nr. ewid. 210 stanowiącej własność Gminy Koziegowy. Działka obecnie nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. UWAGA: Przez obszar działki przebiega nitka istniejącego gazociągu gnD150 i gsD350-n oraz sieci elektroenergetycznej.

 

Suma oszacowania wynosi 2.711.750,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 807 833,33 zł.

 

Podstawą przystąpienia do przetargu jest obowiązek złożenia rękojmi w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 271.175,00 zł najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na konto: ING Bank Śląski S.A. Oddział Myszków: 86105011681000009213528079 wskazując numer księgi wieczystej oraz sygnaturę: KM 138/23. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach 10:00 – 17:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w Myszkowie, ul. Strażacka 36.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/417/1/BISON

Cena

1 807 833,33 zł

Powierzchnia

47902 m2

Powierzchnia działki

47902 m2

Data licytacji

15.12.2023

Lokalizacja

Katowicka, Rzeniszów, myszkowski, śląskie

Przeznaczenie gruntu

inwestycyjny

Dane dodatkowe

regularny kształt, MPZP

Media

w drodze

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

własność

Kontakt

Podobne oferty

Grunty inwestycyjny

Poznańska, Jasin, poznański, wielkopolskie
25 019,00 m2 | działka: 25 019,00 m2
1 850 000,00

Dwie działki rolne- Licytacja

Pieczyska, wieruszowski, łódzkie
7 761,00 m2 | działka: 7 761,00 m2
licytacja: 17.11.2023
87 933,33

Trzy działki wraz z pozostałościami budynku

Górna, Mircze, hrubieszowski, lubelskie
14 798,00 m2 | działka: 14 798,00 m2
licytacja: 08.12.2023
347 774,50

Piękna działka ze stawem i domem jednorodzinnym

Chojny, włocławski, kujawsko-pomorskie
162 900,00 m2 | działka: 162 900,00 m2
licytacja: 05.12.2023
865 447,50

Działka pod zabudowę jednorodzinną

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie
1 238,00 m2 | działka: 1 238,00 m2
106 462,50

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2 | działka: 9 092,00 m2
90 920,00

Dwie działki: Zalesie Gorzyckie, 39-432 Gorzyce

Zalesie Gorzyckie, tarnobrzeski, podkarpackie
44 507,00 m2
licytacja: 19.01.2024
857 493,33

Działka niezabudowana: Morąg, 14-300 Raj

Raj, ostródzki, warmińsko-mazurskie
3 234,00 m2 | działka: 3 234,00 m2
licytacja: 27.11.2023
63 946,68

Duża działka przemysłowa z budynkiem warsztatowym

Janusza Korczaka, Piekary Śląskie, śląskie
7 610,00 m2 | działka: 7 610,00 m2
223 000,00