Działający hotel ***

6 296 883,75

Rudnik, małopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach

Karolina Szynalik-Żywicka

Kancelaria Komornicza, ul. Piłsudskiego 14, Myślenice, 32-400 Myślenice

tel. (012) 272-11-37 / fax. (012) 272-11-37

Sygnatura: KM 1245/13 i inne

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w      

                                        CZEKAMY NA PONOWNE WYZNACZENIE LICYTACJI

w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach z siedzibą przy Piłsudskiego 14, 32-400 Myślenice, odbędzie się PIERWSZA licytacja:

– nieruchomości należącej do dłużnika:(…), położonej przy ,Rudnik, 32-440 Sułkowice, dla której SĄD REJONOWY MYŚLENICE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1Y/00074492/5.
Opis nieruchomości:
działek ewid. nr 3/6 o pow. 5037m2 i nr 4/1 o pow. 1101m2, zabudowanej obiektem hotelowo-gastronomicznym / hotel trzygwiazdkowy GALA / o pow. użytkowej 3341,72m2,

Suma oszacowania wynosi 8 395 845,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 296 883,75 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 839 584,50 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

– nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej przy ,Rudnik, 32-440 Sułkowice, dla której SĄD REJONOWY MYŚLENICE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1Y/00048447/4.
Opis nieruchomości:
kompleks działek ewid. nr 3/7 i nr 4/2 o łącznej powierzchni 0,3609 ha , zabudowanych dwukondygnacyjnym, murowanym pawilonem handlowo-usługowym o pow. użytkowej 1601,72m2

Suma oszacowania wynosi 3 439 471,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 579 603,25 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 343 947,10 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

– nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej przy , 32-440 Sułkowice, dla której SĄD REJONOWY MYŚLENICE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1Y/00078585/2.
Opis nieruchomości:
niezabudowana działka ewid. nr 591/1 o pow. 2031m2 / teren zabudowy jednorodzinnej MN z dobrym dostępem do sieci uzbrojenia terenu /,

Suma oszacowania wynosi 201 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151 350,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 180,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/MYŚLENICE 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

6 296 883,75 zł

Powierzchnia

4943.44 m2

Powierzchnia działki

6138 m2

Numer działki

3/6 i 4/1

Lokalizacja

Rudnik, myślenicki, małopolskie

Liczba pięter

3

Stan

gotowy

Umiejscowienie lokalu

osobny budynek

Przeznaczenie lokalu

handlowy, hotelowy, gastronomiczny, usługowy

Forma własności

własność

Typ

hotel

Ilość pokoi/miejsc noclegowych

20

Struktura

budynek główny

Dostęp do drogi

asfaltowy

Dodatkowe

parking, monitoring, sala konferencyjna, restauracja, plac zabaw

Kontakt

Podobne oferty

Obiekt rekreacyjny z dostępem do jeziora

Łupawsko, pomorskie
1 532,00 m2
24.04.2023
1 776 735,00

Pensjonat w centrum miasta i budynek usługowy

Ustroń, śląskie
1 068,50 m2
4 500 000,00

Hala tenisowa, budynek hotelowy

Marki, mazowieckie
4 363,78 m2
3 500 000,00

Zespół pałacowo-parkowy

Czyżów Szlachecki, świętokrzyskie
1 037,40 m2
1 155 000,00

Zespół pałacowo-parkowy

Niedźwiedzice, dolnośląskie
485,87 m2
790 000,00

Hotel do remontu na dużej działce

Płock, mazowieckie
2 572,30 m2
1 665 733,00

Ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem

Łupawsko, pomorskie
2 840,00 m2
2 500 000,00

Kompleks hotelowo- gastronomiczny/ Stary Dębsk

Sochaczew, mazowieckie
5 952,17 m2
4 500 000,00

Lokal gastronomiczny z częścią hotelową do remontu

Łódź, łódzkie
1 293,73 m2
2 803 000,00