3 działki rolne

23 278,50

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

Henryka Bednorz-Godyń

Kancelaria Komornicza nr I w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel./fax; 32 623 24 78, 

Sygn. akt KM 186/23

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

czekamy na wyznaczenie II terminu licytacji

 

w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny, mieszczącym się w Chrzanowie przy al. Henryka 23, w sali nr 9, odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lgota gm. Trzebinia, złożonej z

działek nr 571/19, 572/5, 574/12, 574/14 i 574/16, wpisanych w księdze wieczystej nr KR1C/000xxxx/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie.

 

Działki nr 574/12, 574/14 i 574/16 o łącznej powierzchni 0,1166 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (powierzchnia netto: 212,19m2, powierzchnia użytkowa: 173,08m2) przy ul. Trzebińskiej w Lgocie, gmina Trzebinia zostały oszacowane na kwotę 199.243,00 zł.

Wartość ograniczonego prawa rzeczowego- służebności drogi koniecznej obciążającej nieruchomość wynosi: 2.575,00 zł.

Wartość oszacowania działek nr 574/12, 574/14 i 574/16 po uwzględnienieniu ww. ograniczonego prawa rzeczowego wynosi: 196.668,00 zł.

 

Działka nr 571/19 o powierzchni 0,1578 ha została oszacowana na kwotę 69.561,00 zł.

Działka nr 572/5 o powierzchni 0,2311 ha została oszacowana na kwotę 12.874,00 zł.

Działki nr, 571/19, 572/5 nie są zabudowane.

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia:

• działki nr 574/12, 574/14 i 574/16 położone są w części na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem M2 oraz w części na terenach komunikacji oznaczonych symbolem KDG/KDZ;

 

• działka nr 571/19 – położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem M2;

 

• działka nr  572/5 – położona jest na terenach rolnych oznaczonych symbolem R (korytarze ekologiczne do zachowania i wzbogacania zasobów przyrodniczych.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj.:

– dla działek nr 574/12, 574/14 i 574/16 zabudowanych budynkiem mieszkalnym – 147.501,00 zł;

– dla działki nr 571/19 – 52.170,75 zł;

– dla działki nr 572/5 – 9.655,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.

– dla działek nr 574/12, 574/14 i 574/16 zabudowanych budynkiem mieszkalnym – 19.666,80 zł

– dla działki nr 571/19 – 6.956,10 zł

– dla działki nr 572/5 – 1.287,40 zł

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o/Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 20JO nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 24 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

23 278,50 zł

Powierzchnia

5695 m2

Kontakt

Podobne oferty

Działka pod zabudowę ok. Grójca

Kociszew, grójecki, mazowieckie
20 000,00 m2
licytacja: 15.06.2023
752 250,00

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Zawadówka, chełmski, lubelskie
4 247,00 m2
licytacja: 30.06.2023
142 484,25

Grunty rolne zabudowane

Leśniewo, ostrowski, mazowieckie
10 533,00 m2
844 433,33

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2 | działka: 9 092,00 m2
90 920,00

Działka z rozpoczętą budową

Glinojeck, ciechanowski, mazowieckie
4 480,00 m2 | działka: 4 480,00 m2
245 666,67

Dwie działki rolne

Lisew, jarociński, wielkopolskie
17 700,00 m2
licytacja: 24.05.2023
75 900,00

Grunty rolne na sprzedaż- 4,98 ha

Ruszów, zgorzelecki, dolnośląskie
49 786,00 m2
156 000,00

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Świecie, świecki, kujawsko-pomorskie
1 759,20 m2 | działka: 373 200,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
1 308 000,00

Działka zalesiona na sprzedaż w PRZETARGU

Zajączków, kielecki, świętokrzyskie
5 900,00 m2
250 000,00