3 działki rolne- łącznie 2,81ha

123 333,33

Pionki, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach

mgr Sławomira Molenda-Myszkowska

Kancelaria Komornicza nr III w Kozienicach

tel.: 48 356 16 95,

Sygn. akt Km 443/19

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza nr III w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że

 

czekamy na wyznaczenie II terminu licytacji

 

w siedzibie Sądu Rejonowego w Kozienicach odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

KW RA2Z/0000xxxxx/4 określonej jako: nieruchomość gruntowa oznaczona jako działki ewidencyjne nr 10, 63, 97, położona w miejscowości Żdżary-Brzeziny gmina Pionki. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi księgę wieczystą nr KW RA2Z/0000xxxxx/4.

 

Działka nr 10 o powierzchni 0,6000 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 17 metrów i długości około 352 metrów. Działka jest nie zabudowana i nie zagospodarowana. Od frontu strony południowej na działce rośnie lipa i są z dwóch stron ogrodzenia międzysąsiedzkie. Na środku zadrzewienie śródpolne z brzozy-samosiewy. Z lewej strony od frontu jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z elementów metalowych a z prawej strony jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z siatki plecionej. Pośrodku działki jest dół. Teren działki jest płaski.

Działka nr 63 o powierzchni 1,9900 ha w kształcie prostokąta o szerokości około 19 metrów i długości około 1047 metrów, w części północnej jest staw i jest częściowo ogrodzona siatką plecioną na słupkach metalowych. Działka użytkowana rolniczo – wykonane prace połowę. Od strony północnej nad działką przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna SN, ale słupów na działce nie ma. Działka nie zabudowana, użytkowana rolniczo. Od strony południowej teren łagodnie wznosi się do połowy, a następnie opada. Działka nr 63 bez dostępu do drogi publicznej.

Działka nr 97 o powierzchni 0,2200 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 17 metrów i długości około 125 metrów. Działka jest nie zabudowana, nie ogrodzona i nie zagospodarowana. Przy północnej granicy nad działką przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna SN i jest słup na działce Od frontu na działce jest przepompownia ścieków gminna i jest fetor. Od frontu po lewej stronie jest międzysąsiedzkie ogrodzenie i są także ściany budynków zlokalizowanych na sąsiedniej działce. Teren działki jest płaski z niewielkim skłonem w kierunku rowu.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 185 000 zł. w tym;

-działka nr 10 – 70 000 zł.

-działka nr 63 – 55 000 zł.

-działka nr 97 – 60 000 zł.

 

– ustalić cenę wywołania na kwotę; 123 333,33 zł. (2/3 sumy oszacowania) w tym:

-działka nr 10 – 46 666,67 zł.

-działka nr 63 – 36 666,67 zł.

-działka nr 97 – 40 000,00zł.

 

– ustalić wysokość rękojmi na kwotę: 18 500 zł.w tym:

-działka nr 10 – 7 000 zł.

-działka nr 63 – 5 500 zł.

-działka nr 97 – 6 000 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości jak w/w najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacać na rachunek bankowy komornika: BNP paribas S.A. 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w 1 Kozienicach, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/47/4/PPKO

Cena

123 333,33 zł

Powierzchnia

28100 m2

Powierzchnia działki

28100 m2

Lokalizacja

Pionki, radomski, mazowieckie

Przeznaczenie gruntu

rolny

Dane dodatkowe

regularny kształt

Dojazd

utwardzony

Forma prawna

własność

Kontakt

Podobne oferty

Dwie działki rolne- Licytacja

Pieczyska, wieruszowski, łódzkie
7 761,00 m2 | działka: 7 761,00 m2
licytacja: 17.11.2023
87 933,33

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Zawadówka, chełmski, lubelskie
4 247,00 m2 | działka: 4 247,00 m2
licytacja: 08.11.2023
126 652,67

Działka budowlana z mediami

Pomysk Wielki, bytowski, pomorskie
4 900,00 m2 | działka: 4 900,00 m2
licytacja: 20.12.2023
9 630,00

Działka z użytkami kopalnymi- żwirownia

Ludwinów, bialski, lubelskie
21 551,00 m2 | działka: 21 551,00 m2
licytacja: 13.10.2023
389 733,33

Dwie działki leśne- 6011 mkw

Partecznik, Wisław, cieszyński, śląskie
6 011,00 m2 | działka: 6 011,00 m2
licytacja: 19.01.2024
38 000,00

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2 | działka: 9 092,00 m2
90 920,00

Teren inwestycyjno-przemysłowy PRZETARG

Łask, łaski, łódzkie
15 743,00 m2 | działka: 15 743,00 m2
licytacja: 17.10.2023
620 500,00

Dwie działki: Zalesie Gorzyckie, 39-432 Gorzyce

Zalesie Gorzyckie, tarnobrzeski, podkarpackie
44 507,00 m2
licytacja: 19.01.2024
857 493,33

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Domaniewice, łowicki, łódzkie
7 923,00 m2 | działka: 187 609,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
5 759 080,00