Mieszkanie: ul. Kopernika, Ostrowiec Świętokrzyski

158 941,50

Ostrowiec Świętokrzyski , świętokrzyskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej,

ul. Siennieńska 40, Ostrowiec Świętokrzyski, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 412635225

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 1914/19

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-07-2024 o godz. 11:00 

rozpocznie się  pierwsza elektroniczna licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego, położonego przy Kopernika, 27-400 Ostrowiec Św.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość – spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego- położona jest na I piętrze (druga kondygnacja) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na ul. Kopernika. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 50,59 m2. Przedmiotowy lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki z wc. Lokal nie jest zamieszkały.

 

Licytacja zakończy się 07.08.2024 o godz. 14:00.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 211 922,00 zł, zaś cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej tj. 158 941,50 .

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 21 192,20 zł.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 10.00 do 18.00.
Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem:

 

elicytacje .komornik. pl

 

Sprzedaż dokonywana jest drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga zgłoszenia przystąpienia w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem elicytacje .komornik .pl na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 21 192,20 zł..

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika numer

12 1600 1462 1860 0289 1000 0004 

najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 k.p.c. nie stosuje się.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru pesel, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.

 

Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

 

Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu.

Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.

Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także inne osoby, o ile posiadają w tym systemie konto.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

 

PPKH/3/56

 

Szczegóły ogłoszenia

Cena

158 941,50 zł

Powierzchnia

50.59 m2

Data licytacji

07.08.2024

Lokalizacja

Kopernika, Ostrowiec Świętokrzyski , ostrowiecki, świętokrzyskie

Liczba pokoi

2

Rodzaj budynku

blok

Zadzwoń do sprzedawcy

Mateusz Stachulec

661910428

  Kontakt ze sprzedawcą

  Podobne oferty

  Mieszkania

  3-pokojowe mieszkanie na 1 piętrze

  Leszno Dolne, żagański, lubuskie
  59,50 m2
  3 pokoje | 3 piętro
   
  do remontu | prąd, woda, kanalizacja
  licytacja: 26.06.2024
  70 000,00
  Mieszkania

  Mieszkanie: Ostrowiec Świętokrzyski ul. Górzysta

  Górzysta, Ostrowiec Świętokrzyski, ostrowiecki, świętokrzyskie
  48,05 m2
  2 pokoje | 2 piętro
  licytacja: 07.08.2024
  131 595,33
  Mieszkania

  Mieszkanie: Woźnice, 11-730 Mikołajki

  Woźnice, mrągowski, warmińsko-mazurskie
  56,97 m2
  2 pokoje
  licytacja: 19.08.2024
  68 733,33
  Mieszkania

  Dwupoziomowe mieszkanie: Wrocław ul. Hallera

  Hallera, Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
  94,41 m2
  4 pokoje | 4 piętro
  licytacja: 30.09.2024
  477 000,00
  Mieszkania

  Mieszkanie: ul. Mogileńska 61-052 Poznań

  Mogileńska, Poznań, Poznań, wielkopolskie
  52,00 m2
  licytacja: 14.08.2024
  325 950,00
  Mieszkania

  Mieszkanie ul. Wyczółkowskiego, Bogatynia

  Wyczółkowskiego, Bogatynia, zgorzelecki, dolnośląskie
  60,70 m2
  3 pokoje
  licytacja: 05.09.2024
  159 750,00
  Mieszkania

  2-pokojowe mieszkanie z balkonem

  Tadeusza Kościuszki, Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
  46,20 m2
  2 pokoje | 2 piętro
   
  do zamieszkania | prąd, woda, kanalizacja
  600 000,00
  Mieszkania

  Mieszkanie: ul. Daszyńskiego, 67-400 Wschowa

  Daszyńskiego, Wschowa, wschowski, lubuskie
  100,93 m2
  5 pokoi
   
  prąd, woda, kanalizacja
  licytacja: 09.08.2024
  161 602,67
  Mieszkania

  3-pokojowe mieszkanie w kameralnym budynku

  Henryka Sienkiewicza, Wołów, wołowski, dolnośląskie
  66,33 m2
  3 pokoje | 3 piętro
   
  do odświeżenia | woda, prąd, kanalizacja
  licytacja: 07.08.2024
  268 643,50