Zakład mięsny- produkcja LICYTACJA

15 846 451,62

Mysłowice, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach
Katarzyna Jopek
Kancelaria Komornicza nr I w Mysłowicach
41-400 Mysłowice, ul.  Wojska Polskiego 3/120
tel.: 327643927

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Katarzyna Jopek zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 28.04.2023r.   o godz. 10:00 

 

w sali nr 102  Sądu Rejonowego w Mysłowicach odbędzie się:

DRUGA    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowych w użytkowaniu wieczystym i budynków stanowiących odrębną nieruchomość,  położonych w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej 54,  dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych w Mysłowicach prowadzi księgi wieczyste o nr:

1)  KA1L/000xxxxx/6 ( działka nr ew.1279/4 o pow. 1,1655 ha)
2)  KA1L/000xxxxx/2 (działka nr  ew. 1278/4 o pow. 0,3937 ha)
3)  KA1L/000xxxxx/4 (działka nr ew. 1541/4 o pow. 1,5628 ha)
 – stanowiących całość gospodarczą

Ww. nieruchomości oszacowane są na łączną kwotę:  23 769 677,43 zł ( brutto)
– nieruchomość  KA1L/000xxxx/6:  17 293 033,71 zł brutto
– nieruchomość KA1L/000xxxxx/2:      1 674 386,70 zł brutto
-nieruchomość KA1L/000xxxxx/4:       4 802 257,02 zł brutto

Sprzedaży podlegają łącznie wszystkie nieruchomości.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:  15 846 451,62 zł  ( cena brutto – zawiera podatek VAT)

Opis nieruchomości:
Działka o nr ew. 1279/4 o pow. 1,1655 ha  ( KW KA1L/000xxxx/6)  zabudowana jest  budynkiem produkcyjnym 1200/S  o powierzchni użytkowej 13 016 m2 (który jest usytuowany również na działkach o nr ew. 1541/4 i 1278/4). Na działce znajdują się ciągi piesze i jezdne wybrukowane oraz zieleń urządzona głównie trawa. Nieruchomość ma kształt nieregularny, teren częściowo ogrodzony.
Działka o nr ew. 1278/4 o pow. 0,3937 ha ( KW KA1L/000xxxxx/2) zabudowana ww. budynkiem produkcyjnym 1200/S oraz oraz budynkiem nowej kotłowni (powierzchnia zabudowy -158m2
powierzchnia użytkowa – 141 m2, wysokość 10,5 m). Z boku kotłowni znajduje się stacja paliw (zbiornik oleju opałowego o pojemności 10 000 litrów). Na działce znajdują się ciągi piesze i jezdne wybrukowane oraz zieleń urządzona głównie trawa. Nieruchomość ma kształt regularny (prostokąta), teren jest częściowo ogrodzony.
Działka o nr ew. 1541/4 o pow. 1,5628 ha ( KW KA1L/000xxxx/4) zabudowana ww. budynkiem produkcyjnym 1200/S oraz – magazyn butli, budynek rozdzielni energetycznej,  budynek oczyszczalni ścieków,  łącznik między budynkami, warsztat ślusarski, budynek portierni, wiata garażowa stalowa ( 6 stanowisk). Kształt działki jest nieregularny – w dużej mierze stanowi ciągi komunikacyjne, teren płaski, bez widocznych deformacji, w większości utwardzony ( droga chodniki). Pozostała część działki jest zabudowana i porośnięta trawą. Teren nieruchomości jest w części ogrodzony.
Budynek produkcyjny 1200/S usytuowany na działkach nr 1279/4, 1278/4 i 1541/4 – budynek halowy niejednorodny pod względem konstrukcyjnym, technologicznie i konstrukcyjnie połączony z „pomieszczeniami” na sąsiednich działkach 1279/4, 1278/4 i 1541/4 tworząc budynek produkcyjny przeznaczony do przetwórstwa spożywczego, a w szczególności do przetwórstwa mięsa. Wymiary obiektu:
– Długość – 155 m,  szerokość – 106 m, wysokość w najwyższym miejscu – 10,39 m
– Powierzchnia zabudowy- 9400 m2, powierzchnia użytkowa – 13016 m2 (parter- 9019 m2, piętro- 3997 m2)
– Powierzchnia wewnętrzna –  14300 m2
Ww. nieruchomości  mają dostęp do dogi publicznej poprzez działkę o nr. we. 1541/4, której prawo użytkowania wieczystego przysługuje również Zakładom Mięsnym Mysław S.A. w likwidacji ( ww. działka stanowi przedmiot niniejszej  licytacji- KA1L/000xxxxx4).

UWAGA:
Szczegółowy opis licytowanych nieruchomości oraz ich części składowych  (powiązanych z nimi trwale lub funkcjonalnie) związanych z produkcją Zakładów Mięsnych  – znajduje się do wglądu w kancelarii komornika .

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  w wysokości 2 376 967,74 zł   najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 74102025280000040201034297
Rękojmie można złożyć także  w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Wydział I Cywilny, sygn. akt I Co 187/15.

Nieruchomość można oglądać w dniu 08.02.2023r. o godz. 11:00podczas oględzin z  udziałem komornika. Elaborat szacunkowy  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

15 846 451,62 zł

Powierzchnia

13016 m2

Powierzchnia działki

30000 m2

Numer działki

1279/4, 1278/4, 1541/4

Data licytacji

28.04.2023

Lokalizacja

Oświęcimska, Mysłowice, mysłowice, śląskie

Stan

gotowy

Media

prąd, gaz, siła, woda, kanalizacja

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

grunt w użytkowaniu wieczystym, budynki odrębna własność

Przeznaczenie

przemysłowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

rampa, ochrona

Kontakt

Podobne oferty

Budynki produkcyjno-magazynowe

Czarnkowie, zachodniopomorskie
873,30 m2
790 000,00

Hala produkcyjno-magazynowa PRZETARG

Częstochowa, śląskie
5 150,00 m2
3 247 200,00

Kompleks przemysłowy o pow. 1,98 ha – Uniszowa

Uniszowa, małopolskie
4 727,14 m2
3 500 000,00

Budynki zakładu produkcyjnego/Tylewice

Tylewice, lubuskie
8 437,61 m2
1 093 333,33

Kompleks budynków magazynowo-garażowy

Tarnowskie Góry, śląskie
5 000,00 m2
11 281 285,00

Budynki produkcyjno-magazynowo-biurowy

Nysa, opolskie
1 239,00 m2
2 100 000,00

Hala produkcyjo-biurowa o pow. użyt. 1126,80 m2

Stargard, zachodniopomorskie
1 126,80 m2
27.09.2022
2 079 000,00

Budynki handlowo- użytkowe i plac składowy

Górki Wielkie, śląskie
2 400,00 m2
1 300 000,00

Hala produkcyjna/ Sosnowiec woj. łódzkie

Sosnowiec, łódzkie
5 358,32 m2
6 294 444,00