Udziały: Dom ul. Zwycięstwa 89-115 Mrocza

86 625,00

Mrocza, kujawsko-pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 89-100 Nakło nad Notecią ul. Młyńska 12 a

tel. 052386-05-77

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 1623/17.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWYCH CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-12-2023r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Sądowa 3, s.24, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/4 niewydzielonej części nieruchomości  oraz  udziału 1/4 niewydzielonej części nieruchomości. Nieruchomość położona: 89-115 Mrocza, ul. Zwycięstwa, dla której  Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą XXX.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym (204,74 m2), budynkiem garażowo-gospodarczym (107,38 m2) oraz budynkiem gospodarczym (do wyburzenia). Budynek mieszkalny wybudowany ok. 1975r w technologii tradycyjnej murowanej. Obecnie budynek funkcjonuje jako dwulokalowy z lokalami na parterze i piętrze. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Budynek garażowo- gospodarczy składa się z 3 boksów garażowych oraz 4 pomieszczeń gospodarczych. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią budynki jednorodzinne.

Suma oszacowania całości nieruchomości wynosi 462 000,00 zł, zaś udziału 1/4 części nieruchomości wynosi 115 500,00zł. W zawiązku ze sprzedażą udziałów 1/4 części nieruchomości cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 1/4 części nieruchomości i wynosi 86 625,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 550,00zł.  W przypadku chęci nabycia obu udziałów (po 1/4 każdy) należy złożyć dwie rękojmie w wysokości 11 550,00 zł każda (łącznie: 23 100,00 zł). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

 

Rękojmię należy uiścić w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 90102014620000710200224303

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz.14.00 oraz przeglądać akta egzekucyjne w Sądzie Rejonowym  w Nakle nad Notecią 89-100 Nakło n.Not. , ul.Sądowa 3.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez   zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 106c Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022 poz. 931) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

 

PGNH/1/1759

Szczegóły ogłoszenia

Cena

86 625,00 zł

Powierzchnia

204.74 m2

Powierzchnia działki

937 m2

Data licytacji

12.12.2023

Lokalizacja

Zwycięstwa, Mrocza, nakielski, kujawsko-pomorskie

Rok budowy

1975

Media

woda, energia elektryczna, kanalizacja

Dodatkowe

garaż

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Grunty orne+budynki mieszkalno-gospodarcze

Nowe Grodziczno, nowomiejski, warmińsko-mazurskie
2 241,10 m2 | działka: 44 877,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | woda, szambo
licytacja: 28.11.2023
728 666,67

Dom jednorodzinny (udział 1/2) na ładnej działce

Józefa Bema, Nowa Ruda, kłodzki, dolnośląskie
106,00 m2 | działka: 391,00 m2
3 pokoje
 
do odświeżenia | woda, energia elektryczna
130 000,00

Mężenin 08-210: dom i gospodarstwo

Mężenin, łosicki, mazowieckie
151,66 m2 | działka: 39 400,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 19.12.2023
1 171 275,00

Dom ul. Wiślańska, Drogomyśl – udział

Wiślańska, Drogomyśl, cieszyński, śląskie
99,90 m2 | działka: 404,00 m2
3 pokoje
 
energia elektryczna, woda, gaz, szambo
licytacja: 15.12.2023
91 389,67

Dom i budynek warsztatowy

Krążkówko, głogowski, dolnośląskie
80,00 m2 | działka: 2 300,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 06.11.2023
165 000,00

1/2 udziału w domu w zabudowie bliźniaczej

gen. Bema, Raszyn, płoński, mazowieckie
275,00 m2 | działka: 500,00 m2
6 pokoi
 
do zamieszkania | energia elektryczna, kanalizacja, woda, gaz
licytacja: 04.08.2023
537 000,00

Dom: ul. Owczarska, Milanówek

ul. Owczarska, Milanówek, grodziski, mazowieckie
260,60 m2 | działka: 4 068,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 29.11.2023
584 547,33

Kamienica z lokalami mieszkalnymi i usługowymi

Żeromskiego, Radom, radomski, mazowieckie
1 349,97 m2 | działka: 2 087,00 m2
 
do remontu
1 190 000,00

Rezydencja miejska z garażami na dużej działce

Ciechanowska, Nowe Miasto, płoński, mazowieckie
525,81 m2 | działka: 11 100,00 m2
10 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda, gaz
1 600 000,00