Trzy działki: Skomlin 98-346

56 250,00

Skomlin, łódzkie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 98-300 Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 22

tel. 507758330

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę GKm 97/20.

 

 

 

OBWIESZCZENIE 0 PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2024 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu mającego siedzibę pod adresem pl. Jagielloński 1, 98-300 Wieluń, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości z stanowiącej działki:
nr 258, 408 położonych Bojanów , dz. 2192 położonej Skomlin o pow. łącznej 1,9595 ha – 98-346
Skomlin.

– działka nr 258 i 408 o pow. 0,4579 ha suma oszacowania 11 600,00 zł, cena wywołania 8 700,00
zł, rękojmia 1 160,00 zł ( funkcjonalna całość )
– działka nr 2192 o pow. 1,5016 ha suma oszacowania 63 400,00 zł, cena wywołania 47 550,00 zł,
rękojmia 6 340,00 zł

Łącznie suma oszacowania wynosi 75 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 56 250,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 0/Wieluń 16102045640000550200402404 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 (po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

(PBNPPH/1/210)

Szczegóły ogłoszenia

Cena

56 250,00 zł

Powierzchnia

19595 m2

Powierzchnia działki

19595 m2

Data licytacji

22.04.2024

Lokalizacja

Skomlin, wieluński, łódzkie

Zadzwoń do sprzedawcy

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Grunt rolno-budowlany PRZETARG U SYNDYKA

Pędzewo, toruński, kujawsko-pomorskie
114 577,00 m2 | działka: 114 577,00 m2
licytacja: 05.03.2024
2 361 600,00

Działka budowlana uzbrojona z naniesieniami

Międzybórz, człuchowski, pomorskie
1 398,00 m2 | działka: 1 398,00 m2
licytacja: 09.04.2024
28 500,00

Stradomia Wierzchnia 56-500 – Działka

Stradomia Wierzchnia, oleśnicki, dolnośląskie
2 230,00 m2 | działka: 2 230,00 m2
licytacja: 24.04.2024
143 492,67

Działka budowlana

Darzyńska, Poznań, poznański, wielkopolskie
2 961,00 m2 | działka: 2 961,00 m2
900 000,00

Działki: ul. Dobromyśl, Kielce

Dobromyśl, Kielce, Kielce, świętokrzyskie
8 021,00 m2 | działka: 8 021,00 m2
licytacja: 23.05.2024
1 608 476,54

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Zawadówka, chełmski, lubelskie
4 247,00 m2 | działka: 4 247,00 m2
licytacja: 08.11.2023
126 652,67

Grunty inwestycyjny

Poznańska, Jasin, poznański, wielkopolskie
25 019,00 m2 | działka: 25 019,00 m2
1 850 000,00

Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
 
do remontu | prąd
licytacja: 23.06.2023
470 212,50

Działki pod zabudowę jednorodzinną

Korczaka, Radzymin, wołomiński, mazowieckie
7 541,00 m2 | działka: 7 541,00 m2
968 035,00