Teren pod wydobycie miedzi wraz z halą

316 666,67

Koźlice, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubinie

Maciej Kowalczyk

Kancelaria Komornicza nr IV w Lubinie

59-300 Lubin ul. Odrodzenia 16/2

tel. 768415100

Km 1734/18, Km 140/22

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LE1U/00036994/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 13.01.2023 o godzinie 9.30

w Sądzie Rejonowym w Lubinie, Ul. Wrocławska 3 w sali nr XIV odbędzie się

DRUGA licytacja wieczystego użytkowania

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 100/7 w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089 roku o powierzchni 0,4772 ha, zabudowanej budynkiem przemysłowym o powierzchni ogólnej 1534 m2.

Przeznaczenie gospodarcze nieruchomości:teren przeznaczony dla szybu kopalni rud miedzi, obiektów i urządzeń związanych z działalnością górniczą oraz dla – występujących łącznie lub oddzielnie – niekolidujących z funkcją górniczą innych obiektów i urządzeń infrastrukturalnych, usługowych bądź służących do prowadzenia innej działalności gospodarczej.

 

Położonej: Koźlice, 59-305 Rudna, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze

KW LE1U/00036994/9.

 

Suma oszacowania wynosi 475 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 316 666,67zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O w Legnicy 11 102030170000210201575513 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją (na przelewie należy podać informację „rękojmia do sprawy Km 1734/18 i inne”). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00, natomiast akta egzekucyjne wraz z operatem szacunkowym można przeglądać codziennie w kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją w Wydziale Cywilnym w Sądzie Rejonowym w Lubinie.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

316 666,67 zł

Powierzchnia

4772 m2

Powierzchnia działki

4772 m2

Data licytacji

13.01.2023

Lokalizacja

Koźlice, lubiński, dolnośląskie

Przeznaczenie gruntu

kopalny

Dane dodatkowe

MPZP, regularny kształt

Media

prąd, woda

Forma prawna

grunt w użytkowaniu wieczystym

Kontakt

Podobne oferty

Działka zalesiona na sprzedaż w PRZETARGU

Zajączków, świętokrzyskie
5 900,00 m2
250 000,00

Działka zabudowana magazynem

Sulęcinek, wielkopolskie
386,80 m2
129 750,00

Grunty rolne zabudowane

Leśniewo, mazowieckie
10 533,00 m2
23.02.2023
949 987,50

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2
90 920,00

Grunty rolne na sprzedaż- 4,98 ha

Ruszów, dolnośląskie
49 786,00 m2
06.03.2023
175 500,00

Stacja paliw

Lgota-Nadwarcie, śląskie
550,00 m2
17.02.2023
1 812 398,85

Działka pod zabudowę w centrum

Chorzów, śląskie
1 356,00 m2
20.02.2023
263 775,00

Działki rolne o powierzchni 0,7814 ha

Osiny, lubelskie
7 814,00 m2
15.02.2023
13 134,00

Nieruchomość gruntowa Debrzno

Debrzno, pomorskie
18 600,00 m2
02.03.2023
154 725,00