Stradomia Wierzchnia 56-500 – Działka

143 492,67

Stradomia Wierzchnia, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej,

56-400 Oleśnica Moniuszki 52/4

tel. 512 202 022

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 155/23

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 155/23, w dniu w dniu 24-04-2024 r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy mającego siedzibę pod adresem 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica w sali nr 20, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej  pod adresem: 56-500 Syców, nr. działki 209/7, Stradomia Wierzchnia.

Działka niezabudowana o powierzchni 0,2230ha. Znajduje się w odległości ok 250m na południowy wschód od drogi relacji Syców z Oleśnica. Najbliższe sąsiedztwo działki to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny rolnicze. Kształtem przypomina prostokąt z terenem – drogą dojazdową o szerokości ok 3m i długości ok 50m. Wjazd na działkę znajduje się bezpośrednio z drogi asfaltowej, pomiędzy nieruchomościami o punktach adresowych Stradomia Wierzchnia 14A i Stradomia Wierzchnia 16.  Możliwy wjazd na posesję z działki nr 182.10, która stanowi drogę. Teren działki płaski, nieogrodzony.

Suma oszacowania wynosi 215 239,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 143 492,67 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 21 523,90 zł.

Rękojmia powinna być złożona do dnia 23.04.2024r. na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Oleśnicy 61 1020 5297 0000 1302 0172 2511

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz (zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie). W treści pełnomocnictwa musi być zostać wyraźnie określona czynność, do której pełnomocnik został umocowany (tzn.udział w konkretym przetargu, wskazanie konkretnej nieruchomości, na czyją rzecz nieruchomość ma być nabyta).
Zobowiązać dłużnika do udostępnienia oglądania nieruchomości w dniu 19.04.2024.r.  w godz. 9.00-9.30, natomiast operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

PPKH/15/72

Szczegóły ogłoszenia

Cena

143 492,67 zł

Powierzchnia

2230 m2

Powierzchnia działki

2230 m2

Data licytacji

24.04.2024

Lokalizacja

Stradomia Wierzchnia, oleśnicki, dolnośląskie

Zadzwoń do sprzedawcy

Mateusz Stachulec

661910428

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
 
do remontu | prąd
licytacja: 23.06.2023
470 212,50

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Świecie, świecki, kujawsko-pomorskie
1 759,20 m2 | działka: 373 200,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
1 308 000,00

3 działki: Kielce, Dobromyśl

Dobromyśl, Kielce, Kielce, świętokrzyskie
9 257,00 m2 | działka: 9 257,00 m2
licytacja: 31.05.2024
1 708 993,98

Działka zabudowana byłą piekarnią

Piekary, średzki, dolnośląskie
3 000,00 m2 | działka: 3 000,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
94 219,33

Grunt rolno-budowlany PRZETARG U SYNDYKA

Pędzewo, toruński, kujawsko-pomorskie
114 577,00 m2 | działka: 114 577,00 m2
licytacja: 05.03.2024
2 361 600,00

Działka pod zabudowę z naniesieniami

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 2,00 m2
licytacja: 27.10.2023
383 266,67

Działka: udział 1/2 Przybyłowo 82-340

Przybyłowo, elbląski, warmińsko-mazurskie
38 892,00 m2 | działka: 38 892,00 m2
licytacja: 26.04.2024
49 333,33

Udział w drodze

Skośna, Pabianice, pabianicki, łódzkie
862,00 m2 | działka: 861,00 m2
licytacja: 19.04.2024
25 333,33

3 działki w tym jedna uzbrojona

Księgienice, lubiński, dolnośląskie
37 234,00 m2 | działka: 37 234,00 m2
100 044,45