Restauracja i część mieszkalna: Libiąż ul. 1 Maja

4 127 643,75

Libiąż, małopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej,

Mickiewicza 7,  Chrzanów,   32-500 Chrzanów

tel. 32 6232478 / fax. 32 6232478

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 3352/11

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 3352/11 w dniu 01-08-2024 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie z siedzibą przy Aleja Henryka 23, 32-500 Chrzanów, sala sala nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

– nieruchomości, położonej przy  1 Maja, 32-590 Libiąż.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest kompleks złożony z nieruchomości gruntowych oraz nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 0,0697 ha, zabudowany budynkiem usługowo – mieszkalnym przy ul. 1 Maja w Libiążu, W skład kompleksu wchodzą:

– działka nr 1590/8 o powierzchni 0,0178 ha ;

– działka nr 1590/20 o powierzchni 0,0306 ha ;

– nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste składająca się z działki nr 1590/7 o powierzchni 0,0213 ha.

Budynek o funkcji usługowo-mieszkalnej nr przy ul. 1 Maja w Libiążu posiada 4 kondygnacje nadziemne (parter, 2 piętra, poddasze użytkowe) oraz 2 kondygnacje podziemne.

Kondygnacja parteru posiada funkcję usługową- restauracja wraz z zapleczem, kondygnacja I piętra posiada funkcję biurową oraz mieszkalną, kondygnacje II piętra oraz poddasza użytkowego posiadają funkcję mieszkalną. Kondygnacje podziemne posiadają funkcję usługową – dyskoteka wraz z zapleczem.

Podstawowe dane techniczne:

powierzchnia netto – 2.153,94 m2,

powierzchnia użytkowa – 1.974,41 m2.

Teren na którym położony jest kompleks nieruchomości nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Libiąż zatwierdzonego Uchwałą nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30/11/2018 r. kompleks nieruchomości położony jest w obszarze zabudowy śródmiejskiej, oznaczonej symbolem MC. Sprzedaż ww. kompleksu nieruchomości: 1) w zakresie części usługowej budynku: – będzie stanowić czynność opodatkowaną podatkiem VAT w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 Ustawy VAT, w stosunku do której to czynności dłużnikom przysługiwać będzie status podatnika VAT na podstawie art. 15 ust. 1 i ust. 2 Ustawy VAT, – będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT z uwagi na fakt, że pierwsze zasiedlenie w odniesieniu do budynku znajdującego się na ww. działkach, nastąpiło i od tego momentu upłynęły 2 lata; 2) w zakresie części mieszkalnej budynku – nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT jako dotycząca majątku prywatnego dłużników.

 

Suma oszacowania wynosi 5 503 525,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 127 643,75 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 550 352,50 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Aleja Henryka 23, Chrzanów, 32-500 Chrzanów można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości.

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN 22.07.2024

GODZINY OGLĘDZIN 12:00 – 12:30
 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

PKO Oddział 1 w Chrzanowie 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386.

 

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

PEKH/2/43

Szczegóły ogłoszenia

Cena

4 127 643,75 zł

Powierzchnia

1974.41 m2

Powierzchnia działki

697 m2

Data licytacji

01.08.2024

Lokalizacja

1 Maja, Libiąż, chrzanowski, małopolskie

Media

prąd, siła, woda, gaz, kanalizacja, klimatyzacja

Konstrukcja

murowana

Przeznaczenie

gastronomiczny, usługowy

Dodatkowe

ogrzewanie

Zadzwoń do sprzedawcy

Mateusz Stachulec

661910428

  Kontakt ze sprzedawcą

  Podobne oferty

  Nieruchomości przemysłowe

  Nieruchomość produkcyjno-magazynowa

  Bór, Częstochowa, śląskie
  3 612,00 m2 | działka: 5 182,00 m2
   
  do remontu | prąd, woda, gaz, kanalizacja
  2 084 000,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Hala produkcyjna/ Sosnowiec LICYTACJA

  Sosnowiec, zgierski, łódzkie
  5 358,32 m2 | działka: 21 264,00 m2
   
  gotowy | prąd, kanalizacja, siła, woda
  licytacja: 27.08.2024
  5 709 750,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Hale magazynowo-produkcyjne/Żywiec

  ks. Prałata Stanisława Słonki, Żywiec, żywiecki, śląskie
  2 960,80 m2 | działka: 3 580,00 m2
   
  do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
  licytacja: 21.08.2024
  2 278 698,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Magazyny z placem manewrowym i placem składowania

  Kolejowa, Syców, oleśnicki, dolnośląskie
  2 025,00 m2 | działka: 17 613,00 m2
   
  do remontu
  1 830 000,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Budynek produkcyjno-magazynowy

  Rolnicza, Garnek, częstochowski, śląskie
  1 045,38 m2 | działka: 10 718,00 m2
   
  do odświeżenia | prąd, szambo, woda
  1 092 000,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Budynki magazynowo- produkcyjne przetwórstwo owoców

  Gaj Mały, szamotulski, wielkopolskie
  1 257,40 m2 | działka: 23 946,00 m2
   
  do odświeżenia | prąd, woda
  478 298,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Budynki magazynowo-handlowe

  Kolejowa, Rybnik, rybnicki, śląskie
  1 434,20 m2 | działka: 12 480,00 m2
   
  do odświeżenia
  750 000,00
  Działki Nieruchomości przemysłowe

  Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

  Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
  2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
   
  do remontu | prąd
  licytacja: 23.06.2023
  470 212,50
  Nieruchomości przemysłowe

  Kompleks hal magazynowych z chłodniami

  Mieszka I, Koszalin, zachodniopomorskie
  12 786,00 m2 | działka: 30 476,00 m2
   
  gotowy | prąd, woda, siła, kanalizacja
  11 469 600,00