Połowa bliźniaka LICYTACJA

244 666,00

Poznań, małopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto

Ewa Glabus

Kancelaria Komornicza nr III w Poznaniu

61-729 Poznań ul. Młyńska 3/7

Km 1712/14 

 

 

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu mającego siedzibę pod adresem ul.Młyńska lA, 61-729 Poznań w sali nr 148, odbędzie się

DRUGA licytacja nieruchomości

 

o przeznaczeniu mieszkaniowym – prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej pod adresem: 61-680 Poznań, ul. Gorczycowa 12 (działka numer 133/21, obręb Umultowo), dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00089618/6 o powierzchni gruntu 434 m2,

 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej oznaczonym w ewidencji budynków numerem 06.133./21.1 o powierzchni użytkowej 178,93 m2 będącej własnością Wartość rynkowa gruntu działki numer 133/21 wynosi 166 000,00 zł. Budowa budynku zakończona w 1997 r.

Budynek składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych, brak kondygnacji podziemnych. Pole powierzchni zabudowy budynku 113 m2, powierzchnia użytkowa budynku na podstawie dokonanych pomiarów w dniu wizji lokalnej dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego 178,93 m2 . Budynek w dostatecznym stanie technicznym i niskim standardzie.

Budynek składa się z dwóch funkcjonalnie połączonych brył o przesuniętych poziomach, tworzących lewe i prawe skrzydło (patrząc na budynek z ul. Gorczycowej). W skrzydle prawym znajdują się: na pierwszym poziomie (przyziemie): korytarz, pokój, korytarz i łazienka, przy czym do pokoju, korytarza i łazienki wejście znajduje się ze skrzydła lewego. Na poziomie drugim (piętro): korytarz, 3 pokoje i łazienka.

 

W skrzydle lewym znajdują się: na pierwszym poziomie (przyziemie): pomieszczenie gospodarcze, pełniące funkcję tymczasowej gospodarczej kuchni, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze/komunikacja (pierwotnie pomieszczenie przeznaczone na garaż), pomieszczenie gospodarcze i komunikacja z wyjściem na ogród (zawilgocone, nad pomieszczeniem znajduje się balkon).

Na poziomie drugim (piętro): pokój dzienny, aneks kuchenny i pokój z wyjściem na balkon. Na działce nr 133/21 usytuowany jest również budynek gospodarczy, nietrwale związany z gruntem.

 

Uzbrojenie terenu: sieć elektryczna, sieć wodociągowa, brak sieci gazowej, brak sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (kanalizacja sanitarna do zbiornika), sieć teletechniczna.

 

Suma oszacowania wynosi 367 000,00 zł. Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 244 666,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Poznaniu 25 10204027 0000170202903623. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 6 października 2022 r. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 14.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu operat szacukowy dołączony do akt postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 198/18/4/t). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą

Szczegóły ogłoszenia

Cena

244 666,00 zł

Powierzchnia

178.93 m2

Powierzchnia działki

434 m2

Numer działki

133/21

Lokalizacja

Gorczycowa, Poznań, małopolskie

Liczba pięter

1

Liczba pokoi

4

Rok budowy

1997

Stan

do remontu

Media

energia elektryczna, szambo, woda

Dodatkowe

ogrodzony

Kontakt

Podobne oferty

Dom w Maszkienicach

Maszkienice, małopolskie
66,00 m2
23.02.2023
114 219,33

Dom ul. Floriana, 96-100 Skierniewice

Skierniewice, łódzkie
363,00 m2
15.02.2023
605 866,67

Budynek wielomieszkaniowy z komórkami LICYTACJA

Ruszów, dolnośląskie
188,90 m2
06.03.2023
135 000,00

Dom ul. Pod Dębem, 83-400 Częstkowo

Częstkowo, pomorskie
139,10 m2
28.02.2023
174 750,00

Dom w spokojnej okolicy, do remontu

Wąglikowice, pomorskie
166,80 m2
450 000,00

Komfortowy dom na dużej działce LICYTACJA

Zawiercie, śląskie
292,87 m2
17.02.2023
622 500,00

Hotel, restauracja i stajnie na pięknym terenie

Ruszów, dolnośląskie
2 450,00 m2
06.03.2023
2 572 500,00

Duży dom jednorodzinny

Chojnice, pomorskie
289,22 m2
337 466,67

Kamienica z domem

Mikołów, śląskie
472,00 m2
1 200 000,00