Pensjonat z z terenem inwestycyjnym/ Piaski

3 752 133,33

Piasek, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie

Agnieszka Piskula

42-218 Częstochowa, ul. Okólna 81/A

tel: 34 324-61-06

sygn. akt GKm 66/19

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o licytacji w drodze elektronicznej

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w zw. z art 986* kpc że

 

w dniu: 14 luty 2024 roku o godz. 11:00

rozpocznie się :

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem gastronomoczno – hotelowym, działka ewid. nr 608/8 k.m.5 obręb 14 Piasek o pow. 0,7799ha położonej w miejscowości Piasek, ul. Częstochowska

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW CZ1C/00xxxxx/9.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy usług turystyczno -wypoczynkowych

 

Licytacji nieruchomości zakończy się w dniu 21 luty 2024 roku o godz. 11:00 z zastrzeżeniem, że jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zostanie zgłoszone postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5 628 200,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 3 752 133,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika nr : 22 1050 1142 1000 0023 5516 1460 w ING Banku Śląskim SA w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 562 820,00 z/, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu podając w tytule wpłaty sygnaturę akt GKm 66/19. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Nie stosuje sie art. 964 kpc.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw .

 

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 11:00 do godziny 13:00 .

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/37/4/PPKO

Cena

3 752 133,33 zł

Powierzchnia

1545.13 m2

Powierzchnia działki

7799 m2

Numer działki

608/8

Data licytacji

29.11.2023

Lokalizacja

Częstochowska, Piasek, częstochowski, śląskie

Liczba pięter

2

Stan

do odświeżenia

Forma własności

własność

Typ

hotel

Struktura

budynek główny

Dostęp do drogi

asfaltowy

Dodatkowe

parking, restauracja

Kontakt

Podobne oferty

Budynek hotelowo-gastronomiczny nad jeziorem

Bolesława Chrobrego, Łagów, świebodziński, lubuskie
1 163,40 m2 | działka: 865,00 m2
 
do odświeżenia
1 200 000,00

Część hotelu- 31 pokoi i restauracja

Gdańska, Sztutowo, nowodworski, pomorskie
1 414,75 m2
 
gotowy
licytacja: 10.05.2023
5 536 666,67

Sala weselna z domem mieszkalnym oraz pokojami noclegowymi

Skibniew Podawce, sokołowski, mazowieckie
872,00 m2 | działka: 8 592,00 m2
 
do odświeżenia
599 000,00

Lokal gastronomiczny z częścią hotelową do remontu

ul.Grabińska, Łódź, łódzki, łódzkie
1 293,73 m2 | działka: 5 222,00 m2
 
do remontu | prąd, kanalizacja, gaz
2 242 400,00

Zespół pałacowo parkowy LICYTACJA

Niedźwiedzice, legnicki, dolnośląskie
485,87 m2 | działka: 165 210,00 m2
 
do remontu
licytacja: 13.03.2024
1 387 716,75

Restauracja z zapleczem hotelowym

Częstochowska 93, Lubliniec, Lubliniecki, śląskie
924,00 m2 | działka: 1 662,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, gaz, siła, woda, kanalizacja
1 390 000,00

Ośrodek jeździecki z bazą noclegową- Bierzewice

Bierzewice, gostyniński, mazowieckie
1 200,00 m2 | działka: 4 521,00 m2
 
gotowy
1 290 000,00

Zespół pałacowo-parkowy

Czyżów Szlachecki, sandomierski, świętokrzyskie
1 037,40 m2 | działka: 44 300,00 m2
 
do odświeżenia
1 155 000,00

Kompleks hotelowo- gastronomiczny/ Stary Dębsk

Sochaczew, sochaczewski, mazowieckie
5 952,17 m2 | działka: 34 532,00 m2
 
gotowy
4 100 000,00