Pensjonat z z terenem inwestycyjnym/ Piaski

3 752 133,33

Piasek, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie

Agnieszka Piskula

42-218 Częstochowa, ul. Okólna 81/A

tel: 34 324-61-06

sygn. akt GKm 66/19

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o licytacji w drodze elektronicznej

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w zw. z art 986* kpc że

 

w dniu: 14 luty 2024 roku o godz. 11:00

rozpocznie się :

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem gastronomoczno – hotelowym, działka ewid. nr 608/8 k.m.5 obręb 14 Piasek o pow. 0,7799ha położonej w miejscowości Piasek, ul. Częstochowska

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW CZ1C/00xxxxx/9.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy usług turystyczno -wypoczynkowych

 

Licytacji nieruchomości zakończy się w dniu 21 luty 2024 roku o godz. 11:00 z zastrzeżeniem, że jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zostanie zgłoszone postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5 628 200,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 3 752 133,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika nr : 22 1050 1142 1000 0023 5516 1460 w ING Banku Śląskim SA w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 562 820,00 z/, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu podając w tytule wpłaty sygnaturę akt GKm 66/19. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Nie stosuje sie art. 964 kpc.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw .

 

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 11:00 do godziny 13:00 .

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/37/4/PPKO

Cena

3 752 133,33 zł

Powierzchnia

1545.13 m2

Powierzchnia działki

7799 m2

Numer działki

608/8

Data licytacji

29.11.2023

Lokalizacja

Częstochowska, Piasek, częstochowski, śląskie

Liczba pięter

2

Stan

do odświeżenia

Forma własności

własność

Typ

hotel

Struktura

budynek główny

Dostęp do drogi

asfaltowy

Dodatkowe

parking, restauracja

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Hotele i turystyka

Kompleks hotelowo- gastronomiczny/ Stary Dębsk

Sochaczew, sochaczewski, mazowieckie
5 952,17 m2 | działka: 34 532,00 m2
 
gotowy
4 100 000,00
Hotele i turystyka

Ośrodek jeździecki z bazą noclegową- Bierzewice

Bierzewice, gostyniński, mazowieckie
1 200,00 m2 | działka: 4 521,00 m2
 
gotowy
1 290 000,00
Hotele i turystyka

Działający hotel ***

Rudnik, myślenicki, małopolskie
4 943,44 m2 | działka: 6 138,00 m2
 
gotowy
6 296 883,75
Hotele i turystyka Nieruchomości przemysłowe

Restauracja z zapleczem hotelowym

Częstochowska 93, Lubliniec, Lubliniecki, śląskie
924,00 m2 | działka: 1 662,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, gaz, siła, woda, kanalizacja
1 390 000,00
Hotele i turystyka

Sala weselna z domem mieszkalnym oraz pokojami noclegowymi

Skibniew Podawce, sokołowski, mazowieckie
872,00 m2 | działka: 8 592,00 m2
 
do odświeżenia
599 000,00
Domy Hotele i turystyka

Hotel, restauracja i stajnie na pięknym terenie

Ruszów, zgorzelecki, dolnośląskie
2 450,00 m2
1 100 000,00
Hotele i turystyka

Zespół pałacowo-parkowy

Czyżów Szlachecki, sandomierski, świętokrzyskie
1 037,40 m2 | działka: 44 300,00 m2
 
do odświeżenia
1 155 000,00
Hotele i turystyka

Ośrodek wczasowy do remontu

Wypoczynkowa, Koronowo, bydgoski, kujawsko-pomorskie
3 227,50 m2 | działka: 7 665,00 m2
 
do remontu
2 653 000,00
Hotele i turystyka

Pensjonat/ Jezierzany- obiekt zabytkowy pięknie położony

Kąpielowa, Jezierzany, sławieński, zachodniopomorskie
2 000,00 m2 | działka: 8 300,00 m2
 
do remontu
1 800 000,00