Mieszkanie z tarasem: ul. Morelowa, Kraków

558 552,00

Kraków, małopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 30-133 Kraków, ul. Lea 116/82p (IIIp.)

tel. 12 4295018

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 72/23.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

O B W I E S Z C Z E N I E 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Krakowie  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 marca 2024 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sala nr D-142 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny o pow. 44,78 m2, położony w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Morelowej.

Lokal położony jest na parterze budynku wielorodzinnego. Z prawem własności lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wynoszący 4478/494649 części. W ramach podziału do korzystania z nieruchomości wspólnej właścicielowi lokalu mieszkalnego przysługuje prawo wyłącznego korzystania z tarasu o pow. 21,36m2 oraz ogródka, przylegających do lokalu.

Suma oszacowania wynosi 744 736,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  558 552,00 zł

W myśl art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 473,60 zł  najpóźniej w dniu  poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

79 1020 2892 0000 5102 0440 2202 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Krakowie.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane warunki odmienne.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w godzinach przyjęć interesantów. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie protokół opisu i oszacowania. Dłużnik został wezwany do udostępnienia nieruchomości w dniu 22 lutego 2024 r. w godz. 11:00 do godz. 12:00. Komornik nie posiada kluczy do lokalu, jak też nie sprawuje nad nim zarządu.

 

PINGH/1/5

Szczegóły ogłoszenia

Cena

558 552,00 zł

Powierzchnia

44.78 m2

Data licytacji

05.03.2024

Lokalizacja

Morelowa, Kraków, Kraków, małopolskie

Liczba pokoi

2

Rodzaj budynku

blok

Media

prąd, woda, kanalizacja

Dodatkowe

taras, ogródek

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Mieszkanie: ul. Hamernicka, 26-900 Kozienice

Hamernicka, Kozienice, kozienicki, mazowieckie
69,64 m2
piętro
licytacja: 18.03.2024
230 000,00

Udziały 2 x 1/2 : Mieszkanie 13-100 Rozdroże

Rozdroże, nidzicki, warmińsko-mazurskie
37,10 m2
2 pokoje
licytacja: 05.04.2024
29 550,00

Mieszkanie 64-830 Próchnowo – udział 1/2

Próchnowo, chodzieski, wielkopolskie
54,05 m2
3 pokoje
licytacja: 26.03.2024
35 062,50

Mieszkanie nad morzem. Hel ul. Bałtycka

Bałtycka, Hel , pucki, pomorskie
48,00 m2
2 pokoje | 2 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja, gaz
licytacja: 22.02.2024
225 000,00

3 pokojowe mieszkanie ul. Warszawska, Olsztynek

Warszawska, Olsztynek, olsztyński, warmińsko-mazurskie
79,70 m2
3 pokoje
 
prąd, kanalizacja
licytacja: 05.03.2024
193 575,00

3-pokojowe mieszkanie na 1 piętrze

Leszno Dlone, żagański, lubuskie
59,50 m2
3 pokoje | 3 piętro
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 28.02.2024
78 750,00

Mieszkanie al. Broni 11-300 Biskupiec – udział 1/2

Al. Broni, Biskupiec, olsztyński, warmińsko-mazurskie
59,80 m2
2 pokoje
licytacja: 18.03.2024
60 734,25

Mieszkanie Krasna Góra 49-156

Krasna Góra, opolski, opolskie
165,10 m2
licytacja: 27.03.2024
60 600,00

Mieszkanie: Janów 82-310 Elbląg

Janów, elbląski, warmińsko-mazurskie
83,60 m2
3 pokoje
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 12.03.2024
66 750,00