Mieszkanie ul. Sochaczewska, Błonie – udział

135 300,00

Błonie , mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 05-822 Milanówek ul. Piasta 21

tel. 22 869-28-28

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 176/20

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Witold Kopczewski na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 lutego 2024 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 14, w sali, której numer zostanie podany w wokandzie sądowej w dniu licytacji, odbędzie się pierwsza licytacja wynoszącego 4/6 całości niewydzielonego udziału  w prawie własności nieruchomości lokalowej, którą stanowi lokal mieszkalny zlokalizowany w powiecie warszawskim zachodnim, w mieście Błonie, przy ul. Sochaczewskiej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXX. Lokal przeznaczony jest na cele mieszkalne, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 38,25 mkw. Położony jest na 2 kondygnacji (1 piętrze) budynku wielorodzinnego i składa się z następujących pomieszczeń: 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki.

Z prawem własności nieruchomości lokalowej związany jest wynoszący 3825/153470 udział w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXX. Dojazd do nieruchomości odbywa się wewnętrzną osiedlową drogą dojazdową wytyczoną na działce ew. nr 2/9, obręb 0015, stanowiącej gminny zasób nieruchomości i dalej ulicą Narutowicza. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu nr XIII/71/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie przeznaczenie nieruchomości to zabudowa usługowa i mieszkaniowa (symbol UM).

Suma oszacowania wynosi  180 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 300,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 040,00 zł.

Rękojmię można uiścić w gotówce w kasie kancelarii lub przelewem na konto komornika nr: 71 10201055 0000 9102 0024 2206. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 PEKH/3/57

Szczegóły ogłoszenia

Cena

135 300,00 zł

Powierzchnia

38.25 m2

Data licytacji

27.02.2024

Lokalizacja

Sochaczewska, Błonie , warszawski, mazowieckie

Liczba pokoi

2

Media

prąd, woda, kanalizacja

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Mieszkanie: Janów 82-310 Elbląg

Janów, elbląski, warmińsko-mazurskie
83,60 m2
3 pokoje
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 12.03.2024
66 750,00

Mieszkanie: 66-120 Kargowa, ul. Wolsztyńska

Wolsztyńska, Kargowa, zielonogórski, lubuskie
73,30 m2
3 pokoje
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 22.03.2024
169 500,00

Duże mieszkanie z garażem i ogródkiem – Szczecin

Nowy Świat, Szczecin, Szczecin, zachodniopomorskie
84,65 m2
3 pokoje | 3 piętro
licytacja: 14.03.2024
210 000,00

Mieszkanie 63-940 Gołaszyn

Gołaszyn, rawicki, wielkopolskie
83,40 m2
2 pokoje
licytacja: 12.03.2024
111 335,33

Mieszkanie ul. Armii Krajowej, Jaworzno

Armii Krajowej, Jaworzno, Jaworzno, śląskie
59,17 m2
2 pokoje
licytacja: 15.03.2024
189 000,00

Mieszkanie: Libusza 38-306

Libusza, gorlicki, małopolskie
64,20 m2
2 pokoje | 2 piętro
licytacja: 20.03.2024
102 692,67

Mieszkanie al. Broni 11-300 Biskupiec – udział 1/2

Al. Broni, Biskupiec, olsztyński, warmińsko-mazurskie
59,80 m2
2 pokoje
licytacja: 18.03.2024
60 734,25

Udziały 2 x 1/2 : Mieszkanie 13-100 Rozdroże

Rozdroże, nidzicki, warmińsko-mazurskie
37,10 m2
2 pokoje
licytacja: 05.04.2024
29 550,00

Mieszkanie Krasna Góra 49-156

Krasna Góra, opolski, opolskie
165,10 m2
licytacja: 27.03.2024
60 600,00