Mieszkanie ul. Rosy, Warszawa

1 008 000,00

Warszawa, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Puławska 108/112,  Warszawa,   02-620 Warszawa

tel. 48 22 253 72 31

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę : Km 4/20

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy-Mokotowa Michał Kacperski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 15.06.2023 na portalu e – licytacje. komornik. pl rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  Rosy, 02-996 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXX.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny  (numer udziału w prawie 4 w wysokości 1/2 oraz numer udziału w prawie 3 w wysokości 1/2) o powierzchni użytkowej 181,2 m2 usytuowany w nieruchomości budynkowej w zabudowie bliźniaczej położonej przy ul. Rosy  w Warszawie położony jest na trzech kondygnacjach nadziemnych budynku. Lokal posiada 6 pokoi, kuchnię, 3 łazienki, 2 halle oraz przedsionek, pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenie garażowe. Na parterze (o powierzchni 95,7 m2) znajdują się 3 pokoje, przedsionek, garaż, hall, łazienka, kuchnia z jadalnią, pomieszczenie techniczne. Na piętrze (o powierzchni 77,8 m2) mieszczą się 3 pokoje, hall oraz 2 łazienki. Poddasze posiada powierzchnię 25,0 m2. Z udziałem 1/2 we współwłasności nieruchomości wspólnej – bliźniaczej, związane jest prawo współwłasności nieruchomości gruntowej na której posadowiona jest nieruchomość budynkowa przy ul. Rosy, dla której to nieruchomości gruntowej prowadzona jest KW XXX. Według niniejszej księgi wieczystej, każdoczesnemu właścicielowi lokalu mieszkalnego  przysługuje udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 1/2, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Ponadto przedmiotem sprzedaży jest również stanowiący własność dłużnika udział w wysokości 1/88 (numer udziału w prawie 32) w prawie własności nieruchomości gruntowej (numer działki 8/27) – drogi dojazdowej do nieruchomości budynkowej przy ul. Rosy, dla której to nieruchomości gruntowej/drogi dojazdowej Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXX.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  22.06.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 1 344 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 008 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 134 400,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 21 1020 1026 0000 1302 0190 1024 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

PWBKH/1/820

Szczegóły ogłoszenia

Cena

1 008 000,00 zł

Powierzchnia

181.2 m2

Data licytacji

15.06.2023

Lokalizacja

Rosy, Warszawa, mazowieckie

Liczba pokoi

6

Media

prąd, woda, kanalizacja

Dodatkowe

garaż

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Mieszkanie ,Szymanów, 58-170 Dobromierz

Szymanów, świdnicki, dolnośląskie
54,00 m2
3 pokoje
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 05.06.2023
79 275,00

Mieszkanie ul. Paderewskiego, 58-150 Strzegom

Paderewskiego, Strzegom, świdnicki, dolnośląskie
80,30 m2
3 pokoje
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 26.05.2023
164 025,00

Mieszkanie: ul. Wodeckiego, Jastrzębie-Zdrój

ul. Wodeckiego, Jastrzębie-Zdrój, jastrzębie-zdrój, śląskie
57,74 m2
3 pokoje | 3 piętro
 
prąd, woda, gaz, kanalizacja
licytacja: 16.06.2023
60 750,00

Mieszkanie ul. Mielżyńskich, 64-122 Pawłowice

Mielżyńskich, Pawłowice, leszczyński, wielkopolskie
49,30 m2
3 pokoje | 3 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja, gaz
licytacja: 22.06.2023
88 601,34

Mieszkanie 38-504 Prusiek

Prusiek, sanocki, podkarpackie
47,19 m2
4 pokoje | 4 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja, gaz
licytacja: 07.06.2023
199 500,00

Mieszkanie ul. Piaskowa, 58-160 Świebodzice

Piaskowa, Świebodzice, świdnicki, dolnośląskie
47,30 m2
2 pokoje
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 26.06.2023
80 666,67

Lokal w budynku apartamentowo-hotelowym LICYTACJA

Portowa, Kołobrzeg, kołobrzeski, zachodniopomorskie
38,60 m2
2 pokoje | 2 piętro
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
310 425,00

Mieszkanie ul. Różana, Kętrzyn

Różana, Kętrzyn, kętrzyński, warmińsko-mazurskie
32,30 m2
2 pokoje
 
prąd, woda, kanalizacja, gaz
licytacja: 27.06.2023
71 600,00

Mieszkanie 76-220 Podole Wielkie

Podole Wielkie, Słupski, pomorskie
54,99 m2
2 pokoje
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 14.06.2023
82 500,00