Mieszkanie przy ul. Tarnopolskiej w Zabrzu

94 666,67

Zabrze, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości. Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss
Kancelaria Komornicza, Rogoźnicka 2. Zabrze. 41-809 Zabrze
tel 32 271 43 39! fax. 32 375 03 39 strona Internetowa: www.zabrzekomomlk.pl

Sygnatura akt sprawy głównej: Km 2139/21

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI
ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss na podstawie art. 986 * § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 22.03.2023 r. na portalu:e-licytacje.komomlk.pl
rozpocznie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Tarnopolska 26 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI  Wydział Ksiąg Wieczystych (adres; ul. ul. 3 Maja 21, Zabrze. 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/00048164/8.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem Licytacji jest nieruchomość lokalowa położona w Zabrzu, przy ul Tarnopolskiej 26, opisana w księdza wieczysta) o numerze GL1Z/00048164/8
Lokal o powierzchni użytkowej 97,36 m2. usytuowany na pierwszym piętrze, składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 19,49 m2. Z własnością lokalu zwiąże się udział 184/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu nr
5071/330 zapisanej w księdze wieczystej o numerze GL 1Z/00010406/2 Zarzędcą nieruchomotci wspólnej- PGM MIKULCZYCE Sp z o o. w Zabrzu
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej I zakończy się w dniu 29.03.2023 o godzinie: 12:00.
Suma oszacowania wynosi 142 000,00 zł.

Zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 94 666.67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 14 200,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika :

61 1020 2401 0000 0202 0143 9843 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
UWAGAMI Samo uiszczenie rękojmi na rachunek komornika nie umożliwia udziału w przetargu – należy wykonać jednocześnie poniżej wskazane warunki III Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu; numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak. czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do
wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie
indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym dostępnym pod adresem: :elicytacie.komomik.pl a następnie zgłoszenie przystąpienia do wskazanego przetargu . Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem ww. systemu teleinformatycznego. Osoba nieposiadająca numeru PESEL składa  wniosek za pośrednictwem wybranego komornika sądowego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

Data oględzin :06.03.2023-20.03.2023

Godziny oględzin: 15:00-16:00

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości dostępne pod numerem kontaktowym: 530 033 163
w systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji , nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

94 666,67 zł

Powierzchnia

97.36 m2

Data licytacji

22.03.2023

Lokalizacja

Tarnopolska, Zabrze, śląskie

Liczba pokoi

3

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

+48 661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Lokal mieszkalny 41-500 Chorzów, ul. Miła

Chorzów, śląskie
89,93 m2
17.02.2023
330 000,00

Mieszkanie Legnica, ul. Żwirki i Wigury

Legnica, dolnośląskie
57,15 m2
28.02.2023
102 000,00

Mieszkanie ul. Komandorska Łódź – udział 1/2

Łódź , łódzkie
66,64 m2
03.03.2023
104 066,67

Dwupokojowe mieszkanie w Łęcznej

Łęczna, lubelskie
31,70 m2
16.02.2023
74 133,33

Duże, 3-pokojowe mieszkanie na parterze

Górzyn, lubuskie
105,80 m2
69 333,33

Mieszkanie 3-pokojowe z balkonem REDA- LICYTACJA

Reda, pomorskie
66,70 m2
16.12.2022
198 750,00

Mieszkanie, 59-800 Henryków Lubański

Henryków Lubański, dolnośląskie
48,90 m2
20.02.2023
51 333,33

Mieszkanie ul. Błażejewska, 62-035 Kórnik

Kórnik, wielkopolskie
96,75 m2
23.02.2023
146 812,50

Mieszkanie w Poznaniu przy ul. Malwowej

Poznań, wielkopolskie
74,69 m2
28.02.2023
192 133,34