Mieszkanie 63-940 Gołaszyn

25 250,00

Gołaszyn, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości . Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Paweł Kasprowiak
Kancelaria Komornicza nr I w Rawiczu
63-900 Rawicz ul. Sarnowska 2
W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 12/18

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Paweł Kasprowiak, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 12/18, w dniu w dniu 07-12-2023 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu mającego siedzibę pod adresem Rawicz, ul. I. Buszy 1, 63-900 Rawicz w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 63-940 Bojanowo, Gołaszyn, dla którego Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXX o powierzchni 83,40 m2 oraz udziału W częściach wspólnych budynku i w gruncie 834/6013 części.

Suma oszacowania wynosi 167 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 125 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest to jest 16 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ( wpływ wadium na rachunek bankowy komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację).
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gostyniu

07 1020 3121 0000 6402 0035 8119

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 14.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rawiczu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 119/23).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

PPKH/11/103

Szczegóły ogłoszenia

Cena

25 250,00 zł

Powierzchnia

82 m2

Data licytacji

07.12.2023

Lokalizacja

Gołaszyn, rawicki, wielkopolskie

Liczba pokoi

2

Media

prąd, woda, kanalizacja

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Mieszkanie ul. Ogólna 82-300 Elbląg

Ogólna, Elbląg, Elbląg, warmińsko-mazurskie
48,10 m2
2 pokoje | 2 piętro
licytacja: 15.12.2023
172 275,00

Poddasze do adaptacji na ciekawy loft

Pisarzowice, lubański, dolnośląskie
191,24 m2
4 pokoje | 4 piętro
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 21.08.2023
64 500,00

Mieszkanie ul. Janinówka, Warszawa

Janinówka, Warszawa, warszawski, mazowieckie
55,70 m2
3 pokoje | 3 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 28.11.2023
242 775,00

Mieszkanie ul. Zachodnia , Wrocław

Zachodnia , Wrocław, wrocławski, dolnośląskie
43,50 m2
2 pokoje | 2 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 08.12.2023
220 000,00

Mieszkanie ul.Matejki 72-100 Goleniów

Matejki, Goleniów, goleniowski, zachodniopomorskie
41,40 m2
1 pokój
 
woda, prąd, kanalizacja, gaz
licytacja: 27.11.2023
281 400,00

Mieszkanie ul. Mickiewicza, Malbork

Mickiewicza, Malbork, malborski, pomorskie
81,00 m2
4 pokoje
licytacja: 01.12.2023
250 000,00

3-pokojowe mieszkanie na parterze i poddaszu

Brodziszów, ząbkowicki, dolnośląskie
86,27 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | prąd, woda
98 600,00

Mieszkanie Boguszów-Gorce ul.Kolejowa

Kolejowa, Boguszów-Gorce, wałbrzyski, dolnośląskie
40,00 m2
2 pokoje | 2 piętro
 
do remontu
licytacja: 15.12.2023
58 350,00

Mieszkanie ul. Tuwima, 05-270 Marki

Tuwima, Marki, wołomiński, małopolskie
76,02 m2
3 pokoje | 3 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja, gaz
licytacja: 13.12.2023
409 200,00