Lokale użytkowe

96 894,67

Kwidzyn, pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie

Małgorzata Lipska

Kancelaria Komornicza nr III

82-500 Kwidzyn ul. J. Piłsudskiego 29

tel. + 48 55 246 82 82

Km 174/ 18

 

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

nr KW GD1I/00036215/6 oraz KW GD1I/00050613/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Małgorzata Lipska na podstawie art. 955 § 1 k.p.c. w zw. z art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że:

 w dniu 10.02.2023 o godzinie 9.00

w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie mającego siedzibę  przy  ul.  Pl.  Plebiscytowy  1,  82-500 Kwidzyn, sala nr 115 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI:

 

–  lokalu niemieszkalnego, użytkowego w piwnicy o powierzchni użytkowej 63,16m2 położonego: 82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 35/1A, dla którego Sąd Rejonowy w Kwidzynie V  Wydział  Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1I/00036215/6  wraz z udziałem właściciela lokalu użytkowego nr 1A w działce i częściach wspólnych budynku do 63/454 części opisanej w księdze wieczystej o numerze KW GD1I/00022240/9, którego suma oszacowania wynosi 121 400,00zł.

 

–  nieruchomości działki nr 81/37 o pow. 20m2 położonej: 82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 35/1A, Kwidzyn, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1I/00050613/0, której suma oszacowania wynosi 23 942,00zł.

Lokal użytkowy mieści się w budynku oznaczonym numerem 35, wykonanym w 1999 roku, murowanym,

wolnostojącym.

 

Lokal użytkowy 1 A znajduje się w piwnicy, powierzchnia użytkowa 63,16 m2. W lokalu znajdują się trzy pomieszczenia: handlowe, łazienka z W.C. oraz magazynek. Ściany łazienki z W.C. w całości pokryte płytkami glazurowanymi, całość posadzek w lokalu pokryta płytkami terakota. Okno PCV.

Dostęp do lokalu z drogi publicznej poprzez działkę gruntową nr 81/37 (nieruchomość objęta GD1 I/000506 13/0).

 

Łączna suma oszacowania ww. nieruchomości wynosi: 145 342,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 894,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sunny oszacowania, to jest 14 534,20zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA I O/Gdańsk 13 10201811 0000 0002 0175 3516 najpóźniej w  dniu  poprzedzającym  przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §l k.p.c.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji i w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed  licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie przy ul. Pl. Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn operat  szacunkowy  biegłego  sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu,  że  wniosły  powództwo  o  zwolnienie nieruchomości tub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i  uzyskały  w  tym  zakresie  orzeczenie  wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są  ujawnione w  dziale III księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie  zostały przedłożone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

96 894,67 zł

Powierzchnia

83.16 m2

Data licytacji

10.02.2023

Lokalizacja

Kościuszki, Kwidzyn, kwidzyński, pomorskie

Piętro

4 / 4

Rodzaj ogrzewania

miejskie

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda

Umiejscowienie lokalu

kamienica

Przeznaczenie lokalu

usługowy, handlowy

Pliki do pobrania

Kontakt

Podobne oferty

Budynek usługowo-gastronomiczny

Panieńszczyzna, lubelskie
456,70 m2
1 412 860,00

Budynek biurowy

Zabrze, śląskie
1 948,00 m2
1 700 000,00

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Grochowiaka w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, dolnośląskie
400,00 m2
13.03.2023
390 666,67

Lokal w budynku apartamentowo-hotelowym LICYTACJA

Kołobrzeg, zachodniopomorskie
38,60 m2
03.03.2023
310 425,00

Budynek mieszkalno- użytkowy

Karbowo, kujawsko-pomorskie
1 010,30 m2
12.12.2022
1 871 233,14

Lokal magazynowo-użytkowy LICYTACJA

Częstochowa, śląskie
966,00 m2
205 066,67

Budynek biurowo-magazynowo-przemysłowy

Dębno, zachodniopomorskie
2 384,10 m2
430 000,00

Budynek handlowo-usługowy Udział

Gliwice, śląskie
435,60 m2
453 500,00

Kamienica z lokalami mieszkalnymi i usługowymi

rRdom, mazowieckie
1 349,97 m2
1 190 000,00