Lokal pod klub, pub, restaurację LICYTACJA

538 000,00

Toruń, pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Dariusz Filipiak

Kancelaria Komornicza nr III w Toruniu

87-100 Toruń ul. Graniczna 9/1B

KM 2478/22

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Filipiak, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 2550/19; KM 3580/18; KM 352/19; KM 1570/19; KMP 14/20; KM 25/21; KM 2477/22 oraz KM 2478/22

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 986 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc),

DRUGA licytacja w trybie licytacji elektronicznej

 

następującej nieruchomości: Piwnice nr 2, lokal stanowiący odrębną nieruchomość- zespół pomieszczeń piwnicznych nr 2 o pow, 269,94 m2;

W skład lokalu wchodzi kilkanaście pomieszczeń, w tym trzy pomieszczenia z barami serwującymi drinki, węzeł sanitarny i WC oraz udział wynoszący 26994/142800 części w nieruchomości wspólnej zapisany w Księdze Wieczystej o nr TO1T/00000xxxx/5.

położonej pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Prosta 5

 

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/000xxxx/2 o powierzchni użytkowej 269,94 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 807,000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 538 000,00 zł.

 

Licytacja zakończy się w dniu 17-05-2023 o godzinie 10:00.

 

Warunkiem udziału w licytacji jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym i złożenie rękojmi. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80.700,00 zł. Rękojmię należy złożyć przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje elektroniczne na konto bankowe komornika: Bank BNP Paribas S.A. 69 2030 0074 5062 0000 2025 5019. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Środki na rachunku bankowym muszą się znaleźć najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem przetargu. Nabywca licytacyjny Jest obowiązany zapłacić cenę nabycia po uzyskaniu informacji o wydaniu postanowienia o udzieleniu przybicia przez sąd w terminie wskazanym w wezwaniu komornika.

 

Licytacja elektroniczna jest dostępna w systemie teleinformatycznym () wyłącznie dla komornika oraz uczestników biorących w niej udział. W związku z czym, aby wziąć w niej udział, konieczne jest założenie konta użytkownika za pośrednictwem w/w strony internetowej, zgłoszenie przystąpienia do przetargu oraz uiszczenie rękojmi. Więcej informacji znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 września 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzania licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. 2016, poz. 1431). W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną (art. 879(4) §4 k.p.c.).

 

W dniu 26-04-2023r. w godz. 10:00-10:15 można oglądać przedmiotowa nieruchomość w obecności Komornika. Ponadto w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w siedzibie kancelarii komornika operat szacunkowy nieruchomości.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik poucza, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r o podatku od czynności cywilnych, iż podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy (art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zgodnie z art. 4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży – na kupującym. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art.3 ust.l pkt 3).

Szczegóły ogłoszenia

Cena

538 000,00 zł

Powierzchnia

269.94 m2

Lokalizacja

Prosta, Toruń, Toruń, pomorskie

Liczba pięter

3

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda, kanalizacja

Umiejscowienie lokalu

kamienica

Przeznaczenie lokalu

gastronomiczny

Kontakt

Podobne oferty

Część parkingu podziemnego PRZETARG

Aleja Stanów Zjednoczonych, Warszawa, mazowieckie
5 066,96 m2
 
gotowy | prąd, woda
1 022 000,00

Zespół pałacowo-parkowy

Sobieszyn, rycki, lubelskie
1 520,76 m2 | działka: 18 370,00 m2
 
do remontu
655 000,00

Budynek handlowo-usługowy Udział

Okopowa, Gliwice, śląskie
435,60 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, gaz, kanalizacja
453 500,00

Warsztat/salon sprzedaży z magazynem

Salonowa 1, Zagrody, kielecki, świętokrzyskie
961,00 m2
 
do remontu
licytacja: 26.05.2023
4 347 155,35

Spółdzielczo własnościowe prawo do lokalu użytkowego Wołczyn

Plac Partyzantów 4, Wołczyn, kluczborski, opolskie
139,22 m2
 
do odświeżenia
139 400,00

Lokal użytkowy, handlowo-usługowy

Warszawska, Biskupiec, olsztyński , warmińsko-mazurskie
287,87 m2
 
gotowy | prąd, woda, kanalizacja
490 000,00

Budynek handlowo-usługowy z pokojami hotelowymi

Częstochowska, Lubliniec, lubliniecki, śląskie
924,10 m2
 
gotowy | prąd, woda, gaz, kanalizacja
1 590 000,00

Budynek biurowy

Zaolziańska, Zabrze, śląskie
1 948,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
1 590 000,00

Budynek biurowy, 67-300 Henryków

Henryków, żagański, lubuskie
334,00 m2
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 01.06.2023
213 000,00